Vítání občánků

Vítání občánků je určeno pro rodiče s dítětem, které má od narození trvalý pobyt v městském
obvodu Hrabová.

Vážení rodiče,

pokud máte zájem zúčastnit se slavnostního obřadu „vítání občánků“, přijďte se zaevidovat v pondělí nebo středu /8.00-12 a 13.00-17.00 hodin, v jiné dny po telefonické dohodě/ s rodným listem dítěte a občanským průkazem matky k p. Haunerové /I, patro, sekretariát/, bližší informace na tel. čísle 599 420 101 nebo na email: [email protected] .

Slavnostní „vítání občánků“ proběhne v sobotu 17. října 2015.
Poslední termín pro zaevidování je 7. říjen 2015.

Po termínu zaevidování zašleme pozvánku s hodinou začátku „vítání občánků“.

 

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]