A tak nám zpoplatnili informace

Rada se na svém zasedání dne 9. 9. 2015 rozhodla zpoplatnit poskytování informací, na které máme právo dle zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím.

Toto rozhodnutí je v usnesení pod číslem 23/488 a platí od 10. 9. 2015. Usnesení z rady č. 23 ze dne 9. 9. 2015 bylo vyvěšeno 15. 9. 2015, tedy 5 dní po vyhlášené platnosti ceníku. Ale ceník jsem nenašel ani dnes tj. 18. 9. 2015 na oficiálních stránkách úřadu. Tento postup není normální avšak v českém právním prostředí to není nic nového. Již jsem viděl vyhlášku platnou tři dny před uveřejněním ve vývěsníku. Takže náš úřad pracuje standardním způsobem tak, že vyměří cenu podle ceníku, ke kterému nemáte přístup.

Ceník se objevil na Twitterového profilu Hrabová.Info a zde je překopírován (bez záruky).

1. Cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie, činí:

černobílá A4 – jednostranná     1,00 Kč
černobílá A4 – oboustranná     2,00 Kč
černobílá A3 – jednostranná     2.00 Kč
černobílá A3 – oboustranná     3,00 Kč
barevná A4 – jednostranná     4,00 Kč
barevná A4 – oboustranná     7,00 Kč
barevná A3 – jednostranná     8,00 Kč
barevná A3 – oboustranná   14,00 Kč

 

2. Poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb.

3. Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod. – za každou započatou hodinu 160 Kč.

4. Není-li výše licenční odměny za oprávnění užít informaci určena zvláštním právním předpisem, určí se její výše podle předchozích odstavců tohoto sazebníku.

Tento sazebník byl schválen Radou městského obvodu Hrabová dne 9. 9. 2015 usnesením číslo 23/488.


Bez záruky je proto, že starosta na zastupitelstvu sdělil cenu 150 Kč za započatou druhou hodinu a další. První hodina je zdarma. Takže není jednotnost.

Dovolil jsme si vznést na zastupitelstvu následující otázky/podněty:

 • Budou množstevní slevy, něco jako předplatné na 10 otázek se slevou např. 10%?
 • Budou slevy pro mladistvé a seniory?
 • Budou od poplatku osvobozeni nemajetní?
 • Jaká bude sleva když úředníci odpovědí pozdě?
 • Jak se bude platit za chybnou či neúplnou informaci?
 • Budeme úřadu účtovat poradenství, když na chybnou odpověď jim zašleme správnou odpověď?
 • Měřidla pro stanovení ceny musí mít status stanoveného měřidla – tedy ověřené (viz níže).

Ptám se proto, že chci vědět jak v Hrabové bude zaručeno právo všech občanů (bez ohledu na jejich finanční možnosti) na svobodný přístup k informacím dle zákona.

Tyto dotazy jsme vznesl na zastupitelstvu jako zastupitel, nebyly mi zodpovězeny a tak musím čekat až 30 dnů na písemnou odpověď podle zákona o obcích.

Chápu úřad, že se musí bránit záplavě nejapných dotazů a že úřad potřebuje klid na práci a chce jen naše dobro. Jenže já mu svoje dobro nechci dobrovolně dát.


Předpis č. 505/1990 Sb. Zákon o metrologii

§ 1

Účel zákona

Účelem zákona je úprava práv a povinností fyzických osob, které jsou podnikateli, a právnických osob (dále jen “subjekty”) a orgánů státní správy, a to v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření.

§ 3

Měřidla

(1) Měřidla slouží k určení hodnoty měřené veličiny. Spolu s nezbytnými pomocnými měřicími zařízeními se pro účely tohoto zákona člení na:

a) etalony;
b) pracovní měřidla stanovená (dále jen “stanovená měřidla”);
c) pracovní měřidla nestanovená (dále jen “pracovní měřidla”);
d) certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály, pokud jsou určeny k funkci etalonu nebo stanoveného nebo pracovního měřidla.

(2) Etalon měřicí jednotky anebo stupnice určité veličiny je měřidlo sloužící k realizaci a uchovávání této jednotky nebo stupnice a k jejímu přenosu na měřidla nižší přesnosti. Uchováváním etalonu se rozumí všechny úkony potřebné k zachování metrologických charakteristik etalonu ve stanovených mezích.

(3) Stanovená měřidla jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen “ministerstvo”) stanoví vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam

a) v závazkových vztazích, například při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb nebo při určení výše náhrady škody, popřípadě jiné majetkové újmy,
b) pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní,
c) pro ochranu zdraví,
d) pro ochranu životního prostředí,
e) pro bezpečnost při práci, nebo
f) při ochraně jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.

Vladimír Petana
Zastupitel za ČSSD

6 Komentáře

 1. Radomír Orkáč říká:

  Jen dodám, že na našem Twitterovém profilu se objevil odkaz na ceník, který jsem nalezl zde:

  http://www.ostrava-hrabova.cz – Úřad městského obvodu Hrabová -> Povinně zveřejňované informace (ISVS) -> 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Pokud starosta řekl 150 Kč, pak si to pamatuje špatně, nebo to hodí na úředníky, že to špatně zapsali.

  Mimochodem, jsem zvědav, jak budou peníze vybírat u lidí mimo Hrabovou (hotově, převodem, kartou?). Dále jsem zvědav, komu budou účtovat vypočtenou částku, když osoba “podvrhne” žadatele.

  Nezbývá než kroutit hlavou nad tím, proč nejprve nezačali zákon sami dodržovat a teprve pak klidně mohli stanovit ceník. Vždyť já osobně čekám na mnoho odpovědí i několik měsíců a to nemluvě o nesprávném zveřejňování odpovědí, které znemožňující vzdálený přístup. O anonymizaci samozřejmě nemluvě.

  Kocourkov…

 2. Vladimír Slavík říká:

  Všem je jasný smysl zpoplatnění, o tom je zbytečné diskutovat.
  Musím upozornit na následující: rada není všemocná. Všemocné je zastupitelstvo. Předposledním bodem každého zastupitelstva je bod “Informace o činnosti Rady”. A v usnesení zastupitelstva se pak vždy objeví: “Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o činnosti Rady”. Jinými slovy, zastupitelstvo souhlasí se vším, co Rada vymyslela a učinila. Otázka: proč nikdo nevystoupil, že z rozhodnutím rady nesouhlasí a nepožádal o hlasování? Nebo další možnost: Když pět zastupitelů požádá o mimořádné zasedání zastupitelstva, starosta musí vyhovět. Zákon 106 by si toto mimořádní zasedání zasloužil. A jsou i další důležitá témata, příkladně “Metodika přípravy a realizace veřejných zakázek”. Milí zastupitelé, je to na Vás.

  • Šárka Tomisová říká:

   „Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o činnosti Rady“. Jinými slovy, zastupitelstvo souhlasí se vším, co Rada vymyslela a učinila. Otázka: proč nikdo nevystoupil, že z rozhodnutím rady nesouhlasí a nepožádal o hlasování?

   Toto mě pane Slavíku napadlo již na začátku zastupitelstva, kdy byl zastupiteli schválen lživý zápis z minulého zastupitelstva ze dne 24.6.2015.

   Když pominu jeho chaotičnost, tak hned v začátku je, dle mého, zcela úmyslná chyba – začátek zast. 17:10 – skutečnost je ale 15:00, aby nepřišli pracující.
   Ani tento tah se ale starostovi nevyplatil – na zast. 16.9.2015 obyvatelé přišli a zablokovali parkoviště na Šídloveckém náměstí, které nechtějí.
   Odměnou jim za to je, že budou žít dále v relativně pěkném prostředí a těch pár hodin si rádi nadpracují.

   Dále datum vypracování zápisu – 1.7.2015 – lež, nebyl ještě před koncem července.

   A lež má krátké nohy a poplatky budou mít v Hrabové krátkou působnost.

   Já za nekvalitní informaci nezaplatím a budu chtít takové informace, které úředníkovi zaberou méně než hodinu.
   A pokud mu to bude trvat dýl, tak ať laskavě zrychlí.

   Druhá možnost – a to by si měli prosadit sami úředníci obce, aby nebyli zbytečně přetěžováni – je lepší informovanost obyvatel, kteří pak nebudou mít potřebu shánět si info přes 106.

 3. Vladimír Slavík říká:

  Paní Šárko, ano i zásluhou občanů a jejich připomínek Parkoviště č. 4 nebude. Alespoň prozatím. Peníze na technickou dokumentaci a na další přípravné práce včetně výběrového řízení byly vyhozeny zbytečně. Pokusím se to vyčíslit. Nebude to málo. Je to tak v pořádku? Určitě ne. Veřejným zakázkám chybí racionální systém, kde na počátku musí být kvalifikovaný a většinový názor občanů a teprve potom realizace. Je evidentní, že tento systém nejsou naši radní (Naď, Trávníček, Pospěch, Lyčka, Balušek )schopni vytvořit a měli by v tom pomoci ostatní zastupitelé. I tím, že se postarají o změnu ve složení rady. Zbytečně jsou vyhazovány naše peníze – a nejenom v tomto případě.

  • Šárka Tomisová říká:

   Peníze na technickou dokumentaci a na další přípravné práce včetně výběrového řízení byly vyhozeny zbytečně. Pokusím se to vyčíslit. Nebude to málo.

   Výborný nápad pane Slavíku – to otevře obyvatelům oči a úřad to přinutí spolupracovat s občany a prosazovat jejich přání a kvalifikované názory pro blaho obce.

   Takhle bychom měli vyčíslovat všechny investiční akce, i když se, i přes odpor občanů prosadí.

   Např. nevkusné plechové schody do restaurace Stodola, které jsem pracovně přejmenovala na “lanovku na Zárubek”, dle slov jednoho nespokojeného občana Šídlovce.

 4. Milan Slíva jr. říká:

  Kupříkladu z mého pohledu je zveřejněný ceník žádoucí a myslím, že měl již být zveřejněn dávno.

  O úhradách v souvislosti se zákonem 106/1990 Sb. hovoří konkrétně §17 tohoto zákona. První bod tohoto paragrafu uvádí:

  (1) Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

  Z pohledu tohoto zákona jsou rozporuplné pouze osobní náklady přesahující jednu hodinu. Účtovat lze pouze mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Zpoplatnit lze tedy pouze fázi vyhledávání, nikoliv sestavení odpovědi a související činnosti. Také je nutné zohlednit, kolik času stráví úředník průměrně na jedné odpovědi, aby se dal odvodit pojem “mimořádně náročné”. Co pro jednoho úředníka může být otázkou minut, pro jiného to může být úkol na mnoho hodin. Jisté jenom je, že jedna hodina měřítko mimořádné náročnosti patrně nesplňuje.

  Ceny v ceníku jako takovém jsou poměrně nízké a v žádném případě nemohou klást překážku k poskytování informací. Beru to pouze jako krok k transparentnosti. Znovu však zdůrazňuji, že s výjimkou stanovení hodiny jako etalonu mimořádnosti. Správně by mělo být: “Osobní náklady při mimořádně náročném vyhledávání”.

  Pro příklad, kolik se pohybují reálné ceny v archívech naleznete kupříkladu zde https://amo.ostrava.cz/cs/podminky-studia/cenik_sluzeb.pdf

  Důležité je vědět následující:

  Úřad musí při požadování úhrady ozřejmit, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena.

  Úhrada musí být požadována před sdělením informace, jinak úhradu již požadovat nelze.

  Úřad sděluje cenu až před samotným sdělením informace. To znamená, až provedl vyhledání a sestavení odpovědi. Pokud odmítnete zaplatit a do 60 dní od výzvy k zaplacení nezaplatíte, nic se neděje, pouze Vám úřad informaci neposkytne a žádost odloží. Pokud o stejnou informaci následně požádá někdo jiný, dostane ji bez zpoplatnění vyhledávání, jelikož informace je již k dispozici. Taková klička pro nepřiměřené výše úhrady.

  Výši úhrady můžete rozporovat a proti její výši se můžete i odvolat.

[email protected] [email protected]