Articles written by: Vladimír Petana

Vladimír Petana: Co jsem chtěl říci na zastupitelstvu [4]

To co jsem „nemohl“ říct na přeloženém 23. zasedání zastupitelstva, jsem nemohl říct ani na 24. zasedání, protože demokratická většina odhlasovala nezařazení bodu Různé. Využívám proto možnost publikovat třetí pokračování na tomto serveru, „Gott sei dank“ provozovatelům.

Vladimír Petana: Co jsem chtěl říci na zastupitelstvu [3]

To co jsem „nemohl“ říct na přeloženém 23. zasedání zastupitelstva, jsem nemohl říct ani na 24. zasedání, protože demokratická většina odhlasovala nezařazení bodu Různé. Využívám proto možnost publikovat třetí pokračování na tomto serveru, „Gott sei dank“ provozovatelům.

Zvýšená druhová pestrost kolem parkoviště nového v roce 2017

Tak jako vloni, tak se opět objevil v dosti významném množství Laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus) zpravidla kolem dopravní stavby Parkoviště. Výskyt je podstatně menší než vloni před zásahem zahradníků / krajinotvůrců.

Vladimír Petana: Co jsem chtěl říci na zastupitelstvu [2]

To co jsem „nemohl“ říct na přeloženém 23. zasedání zastupitelstva, jsem nemohl říct ani na 24. zasedání, protože demokratická většina odhlasovala nezařazení bodu Různé. Využívám proto možnost publikovat druhé pokračování “Co jsem chtěl říci na zastupitelstvu [1]” na tomto serveru, „Gott sei dank“ provozovatelům.

Vladimír Petana: Co jsem chtěl říci na zastupitelstvu [1]

Zasedání zastupitelstva (23.) bylo dlouhodobě plánováno na 25.6. 2018, Rada MOb Hrabová však termín posunula na 11.6. 2018. Původnímu plánu jsem bohužel věřil a měl na tento den nasmlouvanou práci daleko od Ostravy. Další zasedání zastupitelstva (24.) bylo svoláno na 18.7. 2018 a to jsem se již zúčastnit mohl.

Modernizace semaforu u školy III.

21.8.2017 zde byl uveden můj příspěvek s upozorněním na porušení legislativy a hlavně normálního rozumu, umístěním sloupů se semafory doprostřed chodníků a do naváděcích pruhů pro slepé a slabozraké.

V sobotu jsme slavili Den válečných veteránů

V sobotu 11.11.2017 jsme slavili Den válečných veteránů (tedy kromě Martinů a martinských hus).

Modernizace semaforu u školy II.

Dne 1.8.2017 zde vyšel příspěvek „Modernizace semaforu u školy“. Tuto modernizaci jsem přijal s povděkem, protože semafor skutečně občas sloužil jako špunt na Paskovské.

Zvýšená druhová pestrost kolem nového parkoviště

A tak máme na Šídlovci o jednu rostlinu v druhové pestrosti více. Kde se vzal, tu se vzal v množství větším než malém Laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus) zpravidla kolem dopravní stavby Parkoviště.

Kde vzít na úpravy dětských hřišť II.

V červnu 2016 jsem na Hrabová.Info psal o potřebnosti úpravy ploch pod prolézačkami na našich dětských hřištích z kamínků na „tartanové“.

[email protected] [email protected]