Pozvánka na výstavu dřevěných kostelíků

V částech Evropy mimo dosah římského vlivu se dřevěná sakrální architektura udržuje ještě v raném středověku, teprve v průběhu 11. a 12. století se nahrazuje „lepšími a krasnějšími” stavbami zděnými. Pro rozvoj zděné architektury byly důležité přírodní podmínky, zdroje materiálu i hustota městské sítě, ale také množství dostupných řemeslníků. Ve střední Evropě se začíná poměrně hustá síť zděných kostelů budovat již od doby raného středověku, protože církev vyžadovala, aby stavby byly z nespalných materiálú Zatímco např. ve Skandinávii nebyly dřevěné kostely považovány za provizorium a existovaly vedle kamenných dlouhou dobu, u nás je dřevěná sakrální architektura brzy považována za zastaralou; hlavně ve větších městech byly dřevěné kostely jen provizorium, neslučovaly se s představou reprezentativností. To mělo za následek stagnaci vývoje dřevěné architektury, její pozvolné přizpůsobování zděným stavbám a také přetrvávání archaických forem i u mladších staveb….

Nezkrácená historická povídání a především modely dřevených kostelíků máte možnost vidět do konce října v rámci výstavy pana Blizňáka. Výstava je přístupná každou sobotu a neděli v době od 10 – 17 hodin na zámečku v Paskově. Vstupné je dobrovolné.

Pro ty, kteří nemají možnost výstavu navštívit, dáváme fotky modelů a textů na Flickr:

Zdroj: Výstava dřevěných kostelíků v Paskově

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]