Komise výstavby, dopravy a ekologie rok od voleb

Komise jsou poradním orgánem rady. Jejich základní funkcí je tedy, aby se ve svém oboru vyjadřovala k materiálům, které bude rada následně schvalovat.

Určitě by měla veřejnost vědět, u kolika záležitostí nashromážděných za poslední rok od voleb, rada požádala komisi o stanovisko. Odpověď je jednoduchá: v žádném.  Veškerá činnost komise byla jen iniciativní na základě podnětů jejich členů.

Je zřejmé, že vzdělaní členové rady městského obvodu jsou odborníky na všechno a žádné rady nepotřebují. Některé výsledky jsou již známé, jiné vyjdou bohužel na povrch až v budoucnu, když se začne dotyčná věc stavět. Vždycky je však lepší budoucím problémům předejít, protože více hlav prostě víc ví.


Pane starosto,

žádám tímto, aby komisi výstavby, dopravy a ekologie byly předkládány veškeré stavební záměry obvodu i cizí, které budou schvalovány radou městského obvodu, a to před projednáváním v radě městského obvodu. Domnívám se, že právě dávání stanovisek k těmto akcím je základním smyslem naší komise a v minulých letech to bývalo běžnou praxí, nyní se to však neděje.

S pozdravem,
Ing. Jan Dvořák

Jeden komentář

  1. Šárka Tomisová říká:

    Jsem jednoznačně pro, děkuji za článek a podnět k vedení úřadu.

    A i obyvatelé, alespoň ti, kteří v dané lokalitě bydlí, a kterých se to nesporně týká, by měli být s dostatečným předstihem seznamováni se záměry úřadu.

    Viz nepovedený vnitroblok, málem schválené parkoviště před Příborskou 18,19 (na starobylém náměstí na Šídlovci) a v současnosti nevzhledné a nebezpečné plechové schody k restauraci Stodola, které byly sice omylem schváleny, ale doufám, že bude mít úřad nakonec dost rozumu a nebude je instalovat.

    Z tohoto nevzhledného solitéru totiž mají legraci všichni, včetně nejstarších obyvatel Šídlovce, kterým je s pobavením ukazuji na zvětšené barevné fotografii.

[email protected] [email protected]