Revitalizace prostranství před ZŠ Hrabová

S údivem jsem se při čtení Usnesení RMOb č. 25 ze dne 30.9. zastavil u následujících bodů:

25/511.) Rada městského obvodu Hrabová

bere na vědomí

projektovou dokumentaci pro realizaci stavby „Revitalizace prostranství před ZŠ, Ostrava- Hrabová“ předloženou Ing. Magdou Cigánkovou Fialovou, bez připomínek.

25/512.) Rada městského obvodu Hrabová

souhlasí

s kácením 25 m² keřů, 9 ks listnatých stromů a 5 ks jehličnatých stromů na pozemku parc. č. 767/1 v  k. ú. Hrabová pro realizaci projektu „Revitalizace prostranství před ZŠ, Ostrava-Hrabová“ a vzdává se práva na dokazování.

O potřebě revitalizace prostoru před školou nemám nejmenší pochybnost. Jen mě poněkud zaráží odvaha rady pustit se do tak exponovaného místa na vlastní pěst.

Po „úspěšné revitalizaci vnitrobloku“, kde podle mého názoru vznikla betonová poušť, nevhodná pro pobyt nikoho mimo zahrádkáře. Nikde lavička pro starší, něco pro hraní dětí a posezení jejich maminek. Pokřivené kovové konstrukce sušáků na prádlo. Dopoledne o víkendu procházíte dvorem za mrtvolného ticha a přitom by zde měly mít prostor děti a jejich hry. Mnoho peněz za potřebnou opravu chodníků a cest, ale žádná přidaná hodnota. Přitom pro většinu lidí je vnitroblok zcela mimo trasy jejich pohybu.

Ovšem prostor před školou vidí skoro každý. Samozřejmě, že se nikdy investor nemůže zavděčit všem. Ale vzniklé dílo by mělo být funkční a místem pro život. Jestli má pět členů naší rady chuť jít do toho sami, tak to už není odvaha ale pohrdání občany při našich zkušenostech s vnitroblokem.

Zákon o obcích jim toto asi umožňuje a do voleb je daleko. Starostenský kalendář to vše vyžehlí u většiny občanů.

Snad to bude někdy lepší. Zaujala mě zpráva ve Zpravodaji Pardubického obvodu 5: Činnost Komise pro strategii a rozvoj při RMO Pardubice 5. Tak takovouto komisi bychom potřebovali. Myslím, že je zde dost mladých lidí, kteří rozvoj obvodu chtějí a uměji definovat. Jinde tedy už pracují o kus koncepčněji než u nás. Ostatně myšlenku na takovouto komisi již před časem presentoval Ing. Slavík.

Budu rád, když se dílo před školou vydaří a nebudu muset radní zařadit mezi génie (viz Medvídek Pú)

Vladimír Petana

10 Komentáře

 1. Vladimír Slavík říká:

  Kdyby se mělo hlasovat na téma “Který článek v Hrabova.info pokládáte svým obsahem za nejzávažnější”, hlasoval bych pro tento od kolegy Vladimíra Petany. Je v něm pojmenováno a dokumentováno to aktuálně nejdůležitější – lehkomyslné utrácení obecních peněz,o kterém rozhodují ne zcela kompetentní lidé. Aniž by se snažili jakkoliv zjistit mínění ostatních. Jak občanů tak odborníků.
  Výstižný je popis výsledků nedávno provedené revitalizace vnitrobloku na Šídlovci. Autor článku v několika větách vystihl tristní výsledek této nelevné investice. Daly by se popsat i další,např.opravy komínů obecních bytů za bezmála 5 mil. Kčs, a to bez stavebního povolení a následných kolaudací.
  Hrabové viditelně chybí systém, který by zajistil zodpovědnější způsob investování obecních prostředků nejenom do infrastruktury, ale příkladně i do bytového fondu. Vladimíre, ten článek se Vám povedl a měl by se vytisknout i v Hrabovských listech. Jako opoziční zastupitel na to máte podle tiskového zákona nárok, zkuste to.

  • Radomír Orkáč říká:

   Prestoze jsem jiz dekoval panu Petanovi, kdyz mi mailem clanek posilal, ale jeste jednou.. .

   Pridavam se k podekovani!

  • Šárka Tomisová říká:

   Já se k poděkování také přidávám a plně souhlasím i s panem Slavíkem

 2. Šárka Tomisová říká:

  To je naprosto šílené a to jim nemůžeme v žádném případě dovolit.

  Je NUTNÉ to OKAMŽITÉ ZARAZIT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Samozřejmě v tom vypomůžu všemi dostupnými prostředky.

 3. Jan Šumbera říká:

  ač se diskusí zúčastňuji velmi sporadicky, tak musím přiznat, že jsem se v první moment nechal trochu strhnout, ale asi nic není úplně černobílé…
  v tuto chvíli bych nesoudil, zda je něco špatně či ne. každopádně využiji možnosti seznámit se s tímto projektem (předběžně jsem již domluven na termínu), abych si mohl utvořit svůj názor, který samozřejmě zveřejním.
  předběžně mám potvrzeno, že se budou kácet či upravovat pouze nemocné stromy a stromy a tím pádem i potenciálně nebezpečné.

 4. Vladimír Slavík říká:

  Jane, jistě není v této záležitostí nejdůležitější kácení nemocných stromů. Jde o to, zda při realizaci některých nákladných projektů by se nemělo věnovat víc pozornosti i názorům občanů. Reprezentant občanů je určitě komise výstavby, dopravy a ekologie. Na posledním zasedání této komise se tento projekt neprojednával.Něco zde není v pořádku.

  • Jan Šumbera říká:

   dědo Slavíku, souhlasím s tím, že věc má dvě roviny, tou první je projednávání a informovanost občanů, tou druhou je technická stránka věci (kácení apod.).
   důležitější je pro jednoho první rovina, pro druhého zase ta druhá. proto jsem napsal, že se se svým názorem podělím až po seznámení se s projektem jako takovým 🙂

 5. Šárka Tomisová říká:

  Vysvětlím svoji prudku reakci.
  V některém z bývalých zápisů z rady jsem se dočetla o stavbě parkoviště před školou a spojila jsem si to s kácením stromů viz. výše.
  Po špatných zkušenostech s vnitroblokem – revitalizace = pakoviště a spousta betonu, je to asi pochopitelné.

  Každopádně, pane Šumbera, chtěla jsem na body 25/511,512 reagovat stošestkou, viz mé předběžné dotazy:

  1) cena za projekt – scan
  2) kdo revitalizaci navrhnul
  3) jestli je již vydáno stavební povolení – scan
  4) chci vidět posudek odboru ŽP města – scan
  5) o které stromy se jedná – nákres – vizualizace – scan

  6) před školou má stát parkoviště – je součástí projektu? Pokud ano – scan celého projektu.

  7) předpokládaná cena revitalizace

  8) proč se návrh revitalizace neprojednává s občany – škola a prostranství před ní je veřejný prostor

  Protože jste již domluvený na termínu a jste i můj zastupitel, mohl by jste se zeptat i na tyto body a poté je prezentovat na hrabova.info a pokud by s mými dotazy byl problém, zaslat mi informace do emailu? Předem děkuji.

 6. Vladimír Slavík říká:

  Prosím účastníky této diskuse, aby věnovali pozornost mému článku v Hrabovských novinách na toto téma. Snažím se již delší dobu přesvědčit prostřednictvím místních dostupných sdělovacích prostředků naši radnici i veřejnost (prozatím bez úspěchu),že je nezbytné vymyslet způsob, jak efektivně a ke spokojenosti většíny občanů utrácet obecní peníze v oblasti investic. A těch peněz je možná až příliš hodně. Očekával jsem větší zájem občanů o stavbu nového kulturního domu a o stavbu bytů přiměřené velikosti pro seniory a začínající domácnosti. Asi jsem se netrefil do priorit mladé a střední generace.

 7. Jan Dvořák říká:

  Bohužel musím konstatovat, že rada nadále jede ve svých kolejích nedívaje se vlevo ni vpravo. Přestože se jedná opravdu o významný veřejný prostor, nepovažovala rada za potřebné předložit návrh ani své komisi výstavby, dopravy a ekologie. Nemluvě o tom, že k takovým významným prostorům by opravdu měli mít právo se vyjádřit občané. Bohužel však celá akce je utajena i před zastupiteli. Je třeba říct, že je škoda naprosto každého stromu, který by se měl skácet, a pokud strom vysloveně nehrozí přímo pádem na chodce na chodníku, neměl by se kácet, ani když si na něj úřad objedná dendrologický posudek, že je nemocný.

[email protected] [email protected]