Vývoz odpadu: 19. – 20. 10.

Úřad městského obvodu Hrabová zajistil ve dnech 19. – 20. 10. 2015 přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad. K přistavení kontejneru dojde během dopoledne a k jeho odvozu druhý den ráno. 

Umístění:

 • ul. Na Hurtě
 • ul. Paskovská (u hřiště TJ SOKOL Hrabová)
 • ul. Šolcova (před potokem)
 • ul. Paskovská (na parkovišti před farou)
 • ul. Paskovská (trojúhelník ul. Jezdiště)
 • ul. Šrobárova (u výměníku MST)
 • ul. Příborská (za mateřskou školou V.Huga)
 • ul. Krmelínská (před Geologickým průzkumem)

Do velkoobjemových kontejnerů nepatří – shrabky smetky, větve, popel, staveništní suť, autobaterie, léky, chemikálie, apod.

VÝVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Úřad městského obvodu Hrabová zajistil v době od 12,00 hod. – 17,00 hod. ve dnech 19. – 21. 10. 2015
přistavení mobilní sběrny na nebezpečný odpad.

Umístění:

 • dne 19. 10. ul. Paskovská (o hřiště TJ SOKOL Hrabová)
 • dne 20. 10. ul. Paskovská (na parkovišti před farou)
 • dne 21. 10. ul. Šrobárova (u výměníku MST)

Do pojízdné sběrny na nebezpečný odpad lze přinést autobaterie, zářivková tělesa, oleje, kyseliny, zásady, plechovky od barev, drobný chemický odpad, apod.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]