Občasník: otázky pro rozhovory

Iniciátoři tištěného občasníku Hrabová.Info počítají v prvním čísle s rozhovory, které nyní máte možnost svými dotazy ještě ovlivnit.

Pro samotný občasník je nesmírně důležitě, aby byli ostatním občané pozváni do přípravy a tvorby jeho obsahu a měli tak možnost ovlivnit i rozhovory s významnými osobnostmi Hrabové.

V občasníku se objeví rozhovor s ředitelem základní školy, který je již ale několik týdnů hotový a připravený ke zveřejnění. Kdokoliv však může svým dotazem ještě ovlivnit rozhovor s následujícími osobnostmi:

  • Adrian Wykręt – dojíždějící římskokatolický duchovní správce u kostela sv. Kateřiny.
  • Lumír Kosela – dlouholetý šéfredaktor Hrabovských listů.
  • Jiří Strniště – tajemník ÚMOb Hrabová.

Nebudeme-li moci, např. z důvodu přesahu článků, rozhovor v občasníku zveřejnit, bude text v nezkrácené podobě zveřejněn online na Hrabová.Info, případně zařazen do dalšího čísla občasníku.

Níže uvedený formulář je zcela anonymní. Závadné dotazy (vulgární dotazy, dotazy porušující platnou legislativu) budou automaticky vyřazeny. Dotazy občanů budou sloužit jako nezávazný podklad pro rozhovor.

Online formulář pro položení dotazů.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]