Projekt Rozšíření VTP v Porubě

Stanislav Holiš nás požádal, abychom zveřejnili informace o projektu Rozšíření VTP v Porubě.

Pan Holiš napsal: Tohle rozesílám jako info k petici o výstavbě v lesoparku. Připadá mi všechno důležité, ale chápu, že to je asi dlouhé. Něco z toho vymazat by nebylo špatné, ale nejsem si jistý, co konkrétně by to mělo být.

Situace v Porubě má bohužel mnoho společného s naší Hrabovou. Ani zde se nikdo nechce o podobných projektech s občany v Hrabové “moc” bavit.

Text je nakonec zveřejněn v nezkrácené podobě.

Projekt Rozšíření VTP v otázkách a odpovědích

Pro rychlou orientaci jsme celou problematiku shrnuli do několika nejčastějších otázek a odpovědí.

Rozšíření VTP – ano / ne?

ANO – podporujeme rozšíření VTP. Otázka totiž stojí jinak – KAM? A tady říkáme jednoznačné NE plánům na rozšíření do oblasti porubského lesa a Myslivny.

Má rozšíření do lokality „Myslivna“ nějaké alternativy?

Ano! Původní plány počítaly s rozšiřováním VTP dále směrem na Opavu a dokonce vše bylo zaznačeno i v územním plánu. V roce 2012 však byl tento úmysl změněn na „Myslivnu“.

A vadí to? Vždyť většina budov má stát na poli, ne v lese…

Podle jedné varianty by měla být vykácena až třetina lesa. I v případě omezení staveb na pole ale bude kácení nezbytné pro zbudování inženýrských sítí a příjezdových komunikací. Stávající lesní cesty by nahradily silnice s průjezdem až 10000 aut denně. O klidové lokalitě by už v žádném případě nešlo hovořit. Plocha na volné pobíhání psů by zmizela zcela.

Komu to vadí, kromě vás?

Obyvatelům Poruby, kteří většinou o plánovaném rozšíření vůbec neví! Z četných diskuzí jsme zjistili, že se o tom často dozvěděli až z Facebooku a našeho webu. Informovanost občanů o tak zásadním projektu, je jedním slovem tragická. Toto si dovolujeme tvrdit na základě stovek! rozhovorů, které jsme vedli při sbírání podpisů pod petici.

Zpětně se nám podařilo nalézt pár novinových článků, ale vždy se jednalo o prezentaci již učiněného rozhodnutí. Dosavadní snahu zastupitelů o diskuzi s občany proto hodnotíme jako nulovou.

Jaké jsou argumenty zastánců rozšíření právě sem?

Setkali jsme se například s argumentem, že zasazení VTP do pěkného prostředí je potřebné, aby do Ostravy přijeli špičkoví vědci. Na to lze namítnout jediné – i kdyby tam mělo bydlet 100 nositelů Nobelovy ceny, tak proti nim stojí zájmy 66 607 obyvatel Poruby, kteří by přišli o svou nejoblíbenější klidovou oblast.

Co již bylo proinvestováno?

Zásadním argumentem zastánců rozšíření je provedený výkup pozemků v řádu desítek milionů korun. Na to máme dvě odpovědi:

 1. Proč to nikdo předem nekonzultoval s občany? Zvláště když šlo logicky očekávat jejich nesouhlas?
 2. Nenávratná ztráta „Myslivny“ jako klidové lokality by byla z pohledu kvality života mnohem větší cenou

Nešlo by zvolit nějaký kompromis?

Případnou myšlenku na zastavění pouze části „Myslivny“ nepovažujeme za kompromis, ale za „salámovou“ metodu. Pokud by se „Myslivna“ jednou otevřela výstavbě, byla by prosazení jakékoliv další stavby v budoucnu už mnohem snazší. Proto také požadujeme opětovnou změnu územního plánu na klidovou zónu.

Je rozšíření VTP na „Myslivnu“ jediným ekologickým „hříchem“, na který upozorňujete?

V tuto chvíli ano, protože nechceme tříštit pozornost. Neméně nás ale znepokojují plány na zřízení zóny lehkého průmyslu a hal na polích mezi Porubou a Klimkovicemi. Opět by se jednalo o stavbu na „zelené louce“ místo kultivace nějakého brownfieldu. Osobnost kontroverzního developera pana Hadamzcika, který je do celé záležitosti zapojen, je pro nás velkým důvodem k ostražitosti.

Vnímáte zastupitele jako své nepřátele?

Naopak. Negativismy typu „všichni politici jenom kradou“, se kterým se někdy setkáváme, považujeme za zcela primitivní. Rádi bychom v zastupitelech viděli zodpovědné správce věcí veřejných, kteří vnímají občany jako partnery pro diskuzi. U tak zásadního projektu je absence diskuze s občany zcela neodpustitelná.

Co tvrdili politici před volbami v roce 2014?

Projekt byl magistrátem schválen v roce 2012. Porubští zastupitelé jej v roce 2013 nejprve odmítli, avšak za čtrnáct dní jej schválili. Podle zákulisních informací, které bohužel nejsme schopni doložit, se tak stalo po velkém nátlaku ze strany tehdejšího magistrátu.

Komunální volby v roce 2014 nás proto naplnily optimismem. Magistrátu nově vládnoucí strana ANO se v předvolebním programu jednoznačně postavila proti rozšíření VTP do oblasti „Myslivna“. Stejně tak ČSSD, která zvítězila v Porubě, v programu jasně deklarovala zájem o zachování „Myslivny“ jako rekreační lokality.

Jaký je současný postoj zastupitelů?

Oficiální a jasně deklarovaný postoj jak Poruby, tak Ostravy jsme nezaznamenali. Primátorovi Ostravy jsme proto zaslali otevřený dopis.

Reakce magistrátu na reportáž v České televizi však poměrně jasně ukazuje, že město je pro stavbu na „Myslivně“. Oficiální postoj porubských zastupitelů nám není znám vůbec. Narazili jsme pouze na komentář zastupitele za ČSSD, pana Nikolaose Pistolase, v listopadovém čísle měsíčníku PRIO. V něm se vyslovil proti stavbě VTP na „Myslivně“ a zmínil alternativní výstavbu v areálu porubské Vozovny. S touto myšlenkou samozřejmě vřele souhlasíme.

Vyjádření podpory místostarosty Ostravy-Poruby

S nesmírným potěšením přinášíme stanovisko pana Ing. Dalibora Malíka, místostarosty Ostravy-Poruby, který se jednoznačně postavil na naši stranu. Jeho vyjádření jasně ukazuje, že rozšíření VTP do lokality Myslivna není tak jednoznačně přínosné, jak se snaží tvrdit jeho zastánci. S podporou představitele obvodu už naše snažení nepůjde odbýt jen jako omezenou snahu několika aktivistů, kteří brání rozvoji města. Potvrzují se naše slova, že porubský lesopark je cenné území a rozšířením VTP by mu velmi uškodilo.

Názor ostravského historika Mgr. Martina Strakoše

Ostrava má řadu nevyužitých budov, lidé odtud odcházejí, velká část území města je poškozená průmyslem – exhalacemi, hlukem, znečištěnou vodou, odpady v půdě a podobně. Proto bych očekával, že takové dotacemi nasáklé projekty exemplárně doloží, jak s výše zmíněnými problémy naložit. Regenerace, to není problém jen jednotlivého člověka, nýbrž celého lidstva, což dokládají právě města, jakým je Ostrava.

Vyjádření politiků k rozšíření VTP v porubském lese před volbami 2014

Program ČSSD: Mimořádnou pozornost věnujeme oblasti Myslivna, která je pro nás všechny symbolem městské relaxace a jako takovou ji budeme chránit.

Program ANO: S rozšířením vědeckotechnologického parku (VTP) na úkor porubského lesa nesouhlasíme. Není možné neustále zastavovat volné zelené plochy průmyslovými zónami, nákupními komplexy apod. Pokud by rozhodování bylo na nás, pro výstavbu VTP bychom využili brownfieldy, kterých je v Ostravě dostatek. Odmítnutí záboru zemědělské půdy z důvodu výstavby průmyslových zón či nákupních center má hnutí ANO ve volebním programu, a pokud ve volbách uspějeme, striktně jej budeme prosazovat.

Jde ještě vůbec něco dělat?

V reportáži ČT, reagující na naši petici, mluvčí magistrátu uvedla: „Prostor pro diskuzi s občany radnice nevylučuje. Nechceme zahajovat jeho realizaci do doby, než budeme mít veřejnost na své straně.“
My samozřejmě chceme věřit, že magistrátu opravdu záleží na názoru veřejnosti. Zákulisní informace, které se k nám dostaly, již tak optimistické bohužel nejsou. Protože se však dosud „nekoplo“, věříme, že boj ještě není ztracený.

Co plánujete dělat dál?

Za stěžejní považujeme zvýšení informovanosti občanů. Lidé, kterým jsme o tom řekli, byli téměř bez výhrady, na naši straně. Dále chceme oslovit zastupitele, firmy i občany.

Jak mohu pomocí já?

V prvé řadě podepište petici, ideálně v papírové podobě. Pomozte nám šířit informace, sdílejte naše příspěvky na Facebooku, lajkujte, vytiskněte si petici a seberte podpisy mezi svými známými či kolegy v práci. Zřiďte ve své firmě podpisové místo pro petici…

Velice oceníme i nabídku dobrovolnické pomoci – nebojte se nás oslovit a nabídněte nám své schopnosti.

Nedocenitelnou pomocí by pro nás byla také veřejně deklarovaná podpora firem a známých osobností, která by našemu úsilí dodala větší váhu. Znáte osobně někoho takového?

2 Komentáře

 1. Šárka Tomisová říká:

  O této nehoráznosti vím již delší dobu, ale podepsala jsem prozatím pouze inetovou petici.

  Možná by bylo dobré, oslovit pana docenta Jančíka z VŠB, který je šéf katedry ŽP v průmyslu. Je to porubák a porubský zastupitel.
  Osobně si ale myslím, že o tom už dávno ví, v minulém volebním období byl i zastupitel města.

  Kolem báňské bylo v poslední době vystavěno x budov a kolikrát jsou poloprázdné. Je opravdu nehorázností, že jde město developerům tak na ruku. To jim nestačí zpackaná Karolina, kde měla být podle původního, vítězného návrhu rezidenční čtvrť?

  A vědci s Nobelovkou? Ti nepotřebují ničit zeleň kolem sebe, ti se spokojí s málem, většinou jsou to velmi skromní a charizmatičtí lidé. Ti by nikdy Myslivnu neobětovali, ale chodili by tam na procházku, na pivko a rozjímat.

  Právě tento týden na naší vysoké škole jeden byl a měla jsem tu čest, vidět jeho přednášku na vlastní oči.
  Pan Jerome Friedman, jeden z nositelů Nobelovy ceny za vynález quarků a žák pana Enrica Fermiho, který vynalezl atomový reaktor.
  Tento starý pán působil velmi plaše a skromně jako ostatně většina světových velikánů, kteří se na vrchol vypracovali obrovskou pílí a zaujetím pro vědu, ale tento vědec je i umělec, maluje obrazy.

  http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/do-ostravy-prijel-nositel-nobelovy-ceny-za-fyziku-20151020.html

  Zkusím oslovit pár lidí, kteří mají vliv, ale myslím si, že už za Myslivnu bojují nebo alespoň podepsali petici v papírové podobě.

  Všude je to boj na dlouhou trať, ať v Hrabové či v nejzachovalejší zelené oáze města – Porubě.

  Ale jde to někdy zastavit – viz. plánované parkoviště na Příborské.

 2. Stanislav Holis říká:

  Děkuji za zveřejnění. Mnozí lidé si asi řeknou, že Poruba je daleko, ale někoho by taky mohlo napadnout zastavět třeba Bělský les a věřím Porubákům, že by nám pomohli na oplátku taky. Naštěstí je Bělský les zdrojem vody a je taky docela v členitém terénu, takže snad zůstane zachován i pro další generace. Neváhejte proto tuhle informaci poslat dále, k pondělí bylo na papírové petici 4054 podpisů.E – petice: 1948 podpisů. Celkem 6002 podpisů.Podepsat mohou i mimoporubští a i ti, kterým už bylo 15 let. Ti ale musí věk uvést do řádku k podpisu.
  Petice trvá do 26.11. kdy už musí být spočtená a připravena k předání.
  Elektronická verze k podpisu, případně formulář k vytištění nebo podpisová místa naleznete na webových stránkách http://lesoparkporuba.cz/

[email protected] [email protected]