ZmapujTo: Neuspokojivý postup úřadu

Dobrý den,

jelikož mám podezření na opakované porušování zákona o obcích, kdy podnět musí být vyřízen BEZODKLADNĚ, nejdéle však do 60 dnů od zaslání podnětu, posílám celou záležitost i na členy kontrolního výboru, aby věc projednali a požadovali sjednání nápravy.

Je zarážející, že u nás není schopen úřad nejen odpovědět, ale ani sjednat nápravu a to v některých případech ani za půl roku, přestože se jedná o černou skládku, opakovaně nahlášenou.

Mimochodem, za poslední půlrok eviduji 0 odpovědí na zaslané podněty a že jich nebylo málo se můžete přesvědčit na ZmapujTo. Tuto stížnost již kontrolní výbor v minulosti ode mě jednou obdržel, ale na jeho tehdejší schůzi se pravděpodobně věc neprojednávala.

Pro kontrolní výbor – jedná se o následující ustanovení v zákoně o obcích, které je podle mého názoru prokazatelně porušováno:
§16 (2) Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo
g) podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.

Nahlášeno před měsícem, jako vždy bez reakce ze strany úřadu. Podle mých informacích se zde v nočních hodinách scházejí narkomani, kteří mají v polorozpadlém přívěsu do rána přespávat. O podezření výskytu injekčních stříkaček tedy netřeba se zmiňovat. Kolemjdoucí a zkoumavé děti se údajně mohou díky nečinnosti úřadu zranit o injekční stříkačky:
http://www.zmapujto.cz/issuestatic/133601

Rovnež nahlášeno před měsícem, rovněž nezanedbatelná závada – provozovatel ÚMOb Hrabová. Samozřejmě bez odpovědi a bez bezodkladného vyřízení. Nechci domýšlet, co se může stát malému dítěti, které se poraní o rezavý hřebík, který je pravidelně “počůrávaný” pobíhajícími psy (mimo provozní dobu hřiště):
http://www.zmapujto.cz/issuestatic/133912

Kolem tohoto místa běhá údajně i pan starosta, že si procházející/probíhající pytlů v lesíku nevšimne je téměř nemožné:
http://www.zmapujto.cz/issuestatic/134110

Dnešní hlášení ukončím přes půl roku!!! starým a opakovaně nahlášeným podnětem:
http://www.zmapujto.cz/issuestatic/131615

Děkuji za vyřízení.

S pozdravem, Orkáč

2 Komentáře

 1. Radomír Orkáč říká:

  První odpověď za půl roku. Dokonce se jedná o reakci během několika hodin.
  Přestože se nejedná o vyřešení podnětu, konečně alespoň vím, že úřad podnět přijal.

  Děkuji!

  —-

  Dobrý den,

  na Vaše hlášení se podívám a pokusím se zajistit nápravu.

  Zdravím

  Ing. Jana Faicová

  —-

 2. Radomír Orkáč říká:

  Dobrý den,

  V pondělí dne 26.10.2015 jsem obdržela email o odstaveném autovraku u Hrabovského jezu.

  Odstavený pojízdný přívěs byl umístěn na pozemku parc. číslo 2426/1 na základě povolení k zvláštnímu užívání veřejného prostranství ze dne 20.3.2015. Zvláštní užívání veřejného prostranství bylo povoleno od 1.4.2015 do 30.9.2015, na stejné období byl uhrazen místní poplatek.

  Po datu 30.9.2015 byla zaslána vyzva k odstranění pojízdného přívěsu, zatím bez odezvy. Věc je nadále v řešení.

  S pozdravem

  Ing. Jana Ziobrová

  vedoucí odboru financí a správy majetku

[email protected] [email protected]