První dojem z hřiště

Vrátil jsme se z cest a hřiště bylo hotové a na něm pulzoval čilý život. Hřiště, prolézačky a pískoviště obsazeny dětmi. Firma odvedla dobrou práci a zjevné vady zhotovitele nebyly patrné.

Ďábel se ale skrývá v detailech. A tyto detaily bych připsal na vrub projektu.

 1. Přístupové cesty zůstaly původní, tedy ty šikmé. Jenže hřiště zlikvidovalo možnost průchodu přes antukovou plochu. A je až s podivem, kolik lidí z oblasti Šrobárovy ulice a i těch přilehlých ještě v dnešní době chodí na autobus. A náhle nemohou přejít hřiště a tak jdou po „zkratce“ podél oplocení hřiště, kde ale žádný chodník není a v těchto dnech ani bláto. Tráva tam ale nevyroste. Děti přicházející na hřiště ze stejného směru také nebudou chodit cik cak (zig zag). Dovolil bych si radu a to dát do plánu investic těch několik metrů chodníku.

 2. „Havarijní přistávací plocha“ pod prolézačkami z drobného říčního štěrku. Pro zachycení havárie dítěte určitě dobrá a schválená. Ale už u předchozích atrakcí byl štěrk za chvíli všude v okolí a musel se dosypávat. Z trávníku se ale nedá dostat zpět. Viděl jsme dětské hřiště s plochou z válcovaných omílaných štěpek a ještě lepší jsou ze silnější vrstvy „tartanu“. Dále by se jistě lépe naplnil zákon 258/2000S. „§ 13 odstavec 3 Vnitřní prostředí staveb a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy (2) Provozovatel venkovní hrací plochy určené pro hry dětí je povinen zajistit, aby písek užívaný ke hrám dětí v pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem. Podmínky provozu takové hrací plochy s pískovištěm, režim údržby a způsob zajištění stanovených hygienických limitů upraví provozovatel v provozním řádu.“ Ten písek se dá rozšířit štěrk a na exkrementy, které nedopatřením dostanou do štěrku. Nikdo je již nedostane ven.

A na vrub ÚMOb Hrabová bych připsal:

 1. Ve čtvrtek jsme si nevšiml, že by byl vyvěšen Provozní řád. Je to základní požadavek stanovit kdo co smí , nesmí, musí apod. Jak to bude se psy, odpovědnost či neodpovědnost provozovatele apod. Tento Provozní řád tam měl být vyvěšen v okamžiku převzetí. Jen jsme zvědav. Kdo a jak bude hřiště uklízet, např. napadané listí na „tartanu“.

Doufám, že se tyto drobnosti rychle vyřídí a z hřiště se bude linout vřískot, křik, řev spokojených dětí

Vladimír Petana

4 Komentáře

 1. Martin Slepička říká:

  Rád bych se vyjádřil k bodu číslo jedna. Hřiště i prolézačky jsou moc pěkné a líbí se mi, nicméně stavbou hřiště přišli občané z ulic Šrobárova, U Kotelny, Mlynářská, Paskovská či Jezdiště o nejkratší možnou trasu směrem na autobus či z druhé strany do obchodu Budoucnost. Bývalé hřiště bylo de facto dopravním uzlem. Nyní i já musím chodit na zastávku MHD oklikou a o několik minut déle, navíc po lepícím se blátě a v zimě bude hůř.

  Již před časem jsem napsal na úřad dotaz, zda by mohly být zachovány průchody na zastávku a do Budoucnosti v oplocení hřiště (či dvojice plotů za sebou jako u protihlukových stěn), které by navazovaly na přilehlé chodníky, bohužel již bylo pozdě a čile se stavělo. Kdybych se to jakkoli mohl normální cestou dozvědět dříve (a to jsem občan, který alespoň ví, kde má hledat ve změti stránek a kam se obrátit), jistě by šly alespoň zařadit do stavby normální chodníky alespoň na okolo pro chůzi na zastávku a do Budoucnosti.

  Do příspěvku přikládám obrázek původního antukového hřiště s hojně využívanými chodníky a vyšlapanými cestičkami. Teď původní chodníky končí v plotě a jsou k ničemu.

 2. Radomír Orkáč říká:

  Ano, na ten dotaz si Martine vzpominam.
  Problem je jako vzdy stejny… nikdo se obcanu nepta:(

 3. Šárka Tomisová říká:

  O hřišti jsem již psala v otevřené dopise – stavba chodníku, dne …

  Šárka Tomisová
  31.10.2015 (9:32)

  Při čtení těchto řádek mě napadá jiná věc…

  – tzv. „Antukové hřiště“, které na svoji REVITALIZACI čekalo snad 20 let.

  Je již otevřené, z povzdálí působí velmi pěkně a chválabohu, že se mu dalo přednost před velkoprostorovým nevkusným parkovištěm pod okny pečovatelského domu, ale jsou zde jistá, celkem důležitá ale.

  Povrch tartan…

  – jak se bude udržovat, pokud zde děti přijdou se zablácenými botami a to si pište, že přijdou
  – je někde poblíž zdroj vody, aby se povrch mohl občas vystříkat tlakovou vodou?
  – proč se nedalo přednost jinému, lépe udržovatelnému povrchu?

  Tartan je i na okrajích pískoviště a stačí se jít podívat, jak to tam vypadá.

  A vedle hřiště jsou hrací prvky pro děti, prolézačky – skvělé, děti se tam vyblbnou, ale jsou umístěné nepochopitelně na štěrku, který je již všude roznesen. Proč? Proč tam není tráva nebo nějaký měkký umělý povrch? Nebyl by vhodnější?

  Zase prostě NĚKDO NEUVAŽOVAL a PROSAZOVAL VLASTNÍ NÁZOR.

  Proč se nezeptal místních obyvatel?
  Proč neudělal o této celkem drahé investiční akci veřejnou debatu?

  Protože OBČANY a JEJICH NÁZORY prostě POHRDÁ a je to ŠKODA,

  protože JEDEN ROZUMNÝ OBČAN je CHYTŘEJŠÍ než celá NEKOMPETENTNÍ rada.

 4. Šárka Tomisová říká:

  K tomu ještě dodávám…

  Tartan je hrozně tvrdý povrch, pod kterým je asfalt.

  Na hřiště chodí hlavně menší děti, hlavně kluci, kteří se permanentně kočkují a věčně se válejí po zemi, proto se opravdu mohl zvolit přátelštější povrch,

  který je ostatně i v projektu.

  Z jakého důvodu byl tedy zvolen jiný?

[email protected] [email protected]