Zápis č. 12 z jednání kulturní komise

Zápis č. 12
z jednání kulturní komise
konané dne 10. listopadu 2015 v Hrabové

Přítomni: Kopitzová, Jochec, Houžvička, Orkáč R., Žižka V.
Omluveni / neomluveni: –

Návrh programu:

 • Fotosoutěž
 • Vypouštění lampiónů
 • Beseda o mlýnech
 • Roznos plakátků na akce
 • Obecní ples
 • Natáčení videospotu
 • Různé

ad 1) Fotosoutěž

 • Za školu vybíral fotky ředitel základní školy Mgr. Radek Pollo.
 • Vítězná fotka – Havrani od Libora Hromádky.
 • Tématická fotka – podzim – Podzimní Ščučí od Libora Hromádky.
 • Orkáč na Hrabová.Info zveřejní příspěvek s upoutávkou na fotosoutěž pro listopad – téma Kateřinská pouť.

ad 2) Vypouštění lampiónů

 • Akce se uskuteční dne 17. 11. 2015 na louce u mostu k průmyslové zóně.
 • Pan Orkáč doveze o víkendu várnici, do které paní Kopitzová uvaří před akcí 15 l čaje.
 • Pan Orkáč vše vyzvedne cca 20 minut před akcí.
 • Pan Orkáč rozešle ráno členům komise SMS, a pak pouze v případě zrušení akce.
 • Pan Orkáč pošle členům komise plakátky.
 • Pan Orkáč přinese daňový doklad na 2500,-

ad 3) Beseda o mlýnech

 • Akce se uskuteční na faře dne 16. 11. 2015.
 • Pan Jiří Kroček nám otevře faru půl hodiny předem (domluveno s paní Chlupatou).
 • Pan Orkáč požádá pana Slívu o zapůjčení projektoru.
 • Pan Orkáč pozve posledního mlynáře pana Konečného.

ad 4) Roznos plakátků

 • Paní Kopitzová (plakátovací plochy od Hrušky po Šídlovec, včetně)
 • Pan Jochec (stará Hrabová)
 • Pan Orkáč (úřad + škola)
 • Pan Houžvička (U Lípy, Červinka)

ad 5) Obecní ples

 • Zvací dopis sepsala paní Kopitzová.
 • 7. 12. 2015 dostaneme tištěné dopisy podepsané starostou.
 • Dopisy budou rozneseny do 15. 12. 2015.
 • Tisk vstupenek bude stát cca 1200,- (objednáme 120 ks)
 • Dokoupení tomboly a lístků v lednu 2016.
 • K poslechu a tanci bude hrát kapela KLASIK.
 • Za vystoupení pana Kohoutka s taneční partnerkou je domluvena částka 1000,-/osoba (za Vojtu zaplatí sklenářství).
 • Paní Kopitzová prověří nahlášení akce na OSA samotným úřadem.

ad 6) Natáčení videospotu

 • Pan Orkáč bude kontaktovat pana Piskoře s tím, že začátek posunujeme na konec/začátek roku 2015/2016.
 • Rozpočet není schválen, dne 23. 11. ho bude teprve projednávat finanční výbor.

ad 7) Různé

Na schůzi byl dle návrhu paní Kopitzové rozdělen seznam firem na oblasti, které obejdou členové kulturní komise.

Další schůze 8. 12. 2015 v netradičních 16.00 hod.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]