Nové ekologické kotle pro Ostravany téměř zdarma

Ostrava intenzivně pracuje na zlepšování životního prostředí, zejména ovzduší. Průmyslové podniky, které se řadí k významným znečišťovatelům ovzduší, učinily za posledních dvacet let mimořádný pokrok v technologiích, což umožnilo snížit množství vypouštěných emisí na současné technologické minimum. Aktuálně se ukazuje, že velmi významným faktorem při vzniku podzimních a zimních smogových situací hrají lokální topeniště. Bylo zjištěno, že každá vynaložená koruna na jejich modernizaci je pětkrát efektivnější, než další investice do ekologizace průmyslových podniků. Výměna jednoho kotle znamená úsporu emisí prachu v objemu až 100 kilogramů ročně.

Občané Ostravy mají nyní možnost dosáhnout výměny svého starého kotle za nový, ekologický prakticky s nulovými náklady.

Ministerstvo životního prostředí již několik let vyzývá k jejich výměně a zprostředkovává tzv. kotlíkové dotace, o které občané žádají na krajských úřadech. V roce 2016 z podpory 469 milionů korun z evropských peněz a slibovaného příspěvku z rozpočtu kraje budou moci obyvatelé kraje získat při modernizaci domácího topeniště dotaci do výše až 90 procent nákladů na nový kotel.

Ostrava proto přijala opatření, které umožní jejím obyvatelům získat z rozpočtu města dalších 10 procent z ceny kotle. Znamená to, že od ledna výměnu stávajícího přístroje za nový moderní kotel zvládnou v ideálním případě bez použití vlastních finančních prostředků.

Mechanismus, jakým město tyto prostředky zajistí, popsala náměstkyně primátora Kateřina Šebestová: “Ročně budeme mít v rozpočtu připravených 10 milionů korun, abychom v průběhu tří let postupně přispěli obyvatelům města na výměnu starého kotle za nový. Dohromady se tak může jednat až o 30 milionů, které přispějí ke zlepšení ovzduší v Ostravě,” uvedla.

S dotazy ke “kotlíkovým” dotacím se občané mohou obracet na Krajský úřad MS kraje, tel. 595 622 355, e-mail: [email protected].

Jak je možné dotace na výměnu kotle získat?

Příjemci podpory: fyzické osoby

Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech.

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: prosinec 2015
Předpokládaný termín pro podání žádostí: únor 2016

Samotnou výměnu kotle je možné provádět již od 15. 7. 2015. Pro poskytnutí dotace je však nutné splnit dané podmínky!!! Doporučujeme před samotnou realizací výměny kotle konzultovat veškeré detaily na speciálně zřízené telefonní lince 595 622 355 a speciální e-mailové adrese [email protected].

Kde žádat: Krajský úřad Moravskoslezského kraje (po vyhlášení výzvy)
Předmět podpory bude výměna stávajícího zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:

 • Kotel na pevná paliva
 • Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa)
 • Kotel na biomasu
 • Plynový kondenzační kotel
 • Tepelné čerpadlo

Seznam výrobků a technologií, které bude možné pořídit místo starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním je k dispozici zde. Tento seznam je pravidelně aktualizován.

Nesplňuje-li dům požadavky na energetickou třídu C (případně lepší), bude nutné spolu s výměnou kotle udělat rovněž takzvaná „mikro“ energetická opatření, nebo lze využít kombinaci s programem Nová zelená úsporám (komplexnější zateplení).

V kombinaci s výměnou kotle lze také realizovat instalaci solárně-termické soustavy.

„Mikro“ energetická opatření:

 • Zateplení střechy nebo půdních prostor
 • Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
 • Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
 • Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
 • Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
 • Dílčí výměna oken
 • Výměna vstupních a balkonových dveří
 • Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
 • Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Maximální výše způsobilých výdajů:

150.000 Kč, z čehož výdaje na „mikro“ energetická opatření mohou dosáhnout maximální výše 20.000 Kč. Částky přesahující tyto hranice budou hrazeny ze zdrojů žadatele.

Procentuální výše podpory u kotlíkové dotace na území města Ostravy

Typ pořízeného kotle Kotel výhradně na uhlí Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel Kotel výhradně na biomasu, tepelné čerpadlo
Dotace EU 70% 75% 80%
Bonifikace prioritních města a obcí * 5% 5% 5%
Příspěvek MSK 5% 5% 5%
Příspěvek statutárního města Ostravy 10% 10% 10%
Podíl domácnosti 10% 5% 0%
Celkem 100% 100% 100%

*Seznam prioritních měst a obcí je k dispozici na http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty

Předmětem podpory nebude:

 • Výměna stávajícího starého plynového kotle (musí dojít k výměně starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním)
 • Výměna stávajících kamen (krbu)
 • Výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva
 • Výměna stávajícího kotle, který byl podpořen z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám a společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a kraji.

Bližší informace o poskytování kotlíkových dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 jsou k dispozici na http://lokalni-topeniste.kr-moravskoslezsky.cz/, případně na speciální telefonní lince 595 622 355 a speciální e-mailové adrese [email protected].

Základní pravidla jsou dostupná na adrese: http://www.opzp.cz/dokumenty/download/138-1-Info%20list%20B%20-%20FO_LC_fin.pdf.

 

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]