Publikace o hrabovském kostele svaté Kateřiny Alexandrijské

Dne 20. prosince 2015 se od 16 hodin uskuteční představení a slavnostní požehnání nové publikace o našem hrabovském kostele.

Vážení spoluobčané, dovoluji si vás pozvat na představení a slavnostní požehnání nové publikace o našem dřevěném kostele s názvem Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové, které se bude konat dne 20. prosince 2015 od 16 hodin v hrabovském kostele sv. Kateřiny před tradičním vánočním koncertem, jenž bude poté plynule následovat.

Publikace o kosteleTato první odborná publikace o hrabovském farním chrámu a přirozené dominantě našeho městského obvodu se komplexně zabývá historií, architekturou a uměleckým vybavením starého i obnoveného dřevěného kostela sv. Kateřiny. Nejsou opomenuty ani kapitoly ze soudobé pohnuté historie kostela, kdy kostel v roce 2002 nešťastnou náhodou vyhořel a následně byl postaven ve své dřívější dřevěné podobě. Dějiny chrámu a místní hrabovské farnosti, které sahají až do 16. století, jsou zasazeny do širšího kontextu, který představují zejména tři úvodní přínosné kapitoly pojednávající o dějinách obce Hrabová od 13. století po současnost.

Publikaci, kterou vydala zdejší Římskokatolická farnost Ostrava-Hrabová za finanční podpory městského obvoduhrabová obsah Hrabová, napsal hrabovský občan Martin Slepička. Fotografiemi současného kostela knihu umně doprovázel Milan Slíva. Na publikaci se taktéž podílela řada institucí, odborníků a mnoho hrabovských občanů, kterým tímto děkuji. Záštitu nad publikací převzal diecézní biskup ostravsko-opavský J.Exc. Mons. František Václav Lobkowicz, O.Praem.

Tato reprezentativní publikace o našem dřevěném kostele bude dostupná k zakoupení po skončení koncertu v kostele sv. Kateřiny vzhledem k vysokým nákladům na tisk a zpracování publikace za cenu 250 Kč. Dále bude kniha dostupná široké veřejnosti ve farním kostele sv. Kateřiny v době konání bohoslužeb a také v Květinářství Kvítko u paní Věry Kročkové.

R.D. Mgr. Adrian Wykręt, farář

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]