Jak dál s parkováním na Šídlovci

Komise výstavby, dopravy a ekologie v Hrabové se na své schůzi tématicky věnovala problematice parkování na Šídlovci, protože toto téma je v poslední době velmi živé a stav se zatím podařilo zlepšit jen lokálně.

Komise nevidí řešení v povinném nákupu parkovacích karet občany, které by samy o sobě problém nevyřešily.

Vidíme však problém v rostoucím počtu parkujících firemních dodávek, které zabírají zpravidla větší prostor než jedno parkovací místo, a navrhujeme zavést přesně stejný systém jejich regulace jako platí v městském obvodu Jih včetně vymezení prostorů pro jejich parkování. O co více se tím parkovacích míst uvolní, o to méně jich bude muset obvod budovat.

Pro starou kolonii, kromě již vyprojektovaného parkoviště na Příborské, doporučujeme úpravu ulice Šídlovecké s vyznačením šikmých stání, čímž se podstatně zvýší kapacita parkovacích míst.

Na novém Šídlovci chce komise řešit nevyhovující stav, kdy na spojkách auto, které zde zastaví, zablokuje průjezd pro ostatní, a doporučuje proto v místech před obytnými domy vybudovat odstavná stání.

Na ulici Obchodní komise doporučuje řešit problém zablokování ulice autem zásobování přemístěním parkování před objekty občanské vybavenosti na rozšířené části chodníku, čímž se v tomto místě rozšíří uliční prostor.

Zároveň navrhujeme, aby v době provozu lékárny byla před ní vyhrazena stání pro návštěvy lékařů a lékárny a nemocní tak nemuseli docházet delší úseky od auta pěšky.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]