Starosta Naď rezignoval na svou funkci

Na mimořádném jednání zastupitelstva dne 9.12.2015 starosta Naď rezignoval na svou funkci.

Hlavním bodem mimořádného zastupitelstva konaného dne 9.12.2015 bylo odvolání starosty Nadě z jeho funkce. Na programu jednání byl i bod o vytvoření nového výboru zastupitelstva Redakční rady Hrabovských listů. Na počátku jednání se v krátkosti představil nový tajemník úřadu Ing. Jan Socha, který sdělil, že jeho hlavní prioritou je stabilizace úřadu a spojení našich sil. Požádal o součinnost při tomto jeho úsilí. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo všech 15 zastupitelů a po delší době na samotném začátku jednání tedy nechyběl žádný z nich.

Po procesních krocích pak předsedající jednání zastupitelstva, starosta Mgr. Rostislav Naď, navrhl úpravu programu zastupitelstva. Navrhl hlavní bod „Návrh na odvolání starosty z funkce“ pozměnit na „Odstoupení starosty ke dni 15.12.2015 z funkce na vlastní žádost“. Zastupitelstvo tuto změnu programu jednání jednohlasně schválilo. Dále navrhl přesun všech ostatních bodu jednání na příští jednání zastupitelstva, které se bude konat 16.12.2015. I toto zastupitelstvo schválilo. Vzhledem k tomu, že žádný ze zastupitelů neprojevil při těchto návrzích jakoukoliv známku překvapení, dá se uvozovat, že před jednáním zastupitelstva o všem navrženém proběhla politická jednání, která v dané změny vyústila.

Jako důvod odstoupení starosta uvedl, že na základě celkové situace, která je spojovaná v souvislosti s funkcí starosty s jeho osobou a na základě určité atmosféry mezi části obyvatel Hrabové se rozhodl, že na probíhajícím jednání nabídne svou rezignaci ke dni 15. prosince 2015. Při následném hlasování o této rezignaci se starosta Naď hlasování zdržel a všichni ostatní zastupitelé jeho rezignaci jednohlasně přijali.

Rezignací na post starosty přichází pan Naď automaticky i o členství v radě (dle zákona o obcích § 99 odstavec 4).

Co bude nyní následovat? Funkci starosty do doby zvolení starosty nového bude ze zákona zastávat místostarosta Trávníček. Odstupujícímu starostovi, na základě zákona o obcích § 75 odst.4, náleží po odstoupení ještě tři měsíční odměny, které dostával po dobu výkonu funkce. Příští zastupitelstvo se koná již příští týden, ale zda bude volba nového starosty na jeho programu není jasné. Jelikož se po jednání zastupitelstva konalo jednání rady, dá se předpokládat, že toto bylo projednáváno až na ní. Existují však judikáty, které říkají, že důležité body jednání zastupitelstva jako volba starosty, musí být uvedeny na zveřejněném programu jednání a nelze je zařadit až v jeho průběhu. Program následujícího jednání však již byl zveřejněn včera před rezignací starosty. Je tedy možné, že v lednu bude další jednání zastupitelstva s tímto bodem jednání. Nepředpokládám, že by se čekalo až na další jednání, které by dle linie odstupujícího starosty bylo až v nejzazším možném termínu v březnu 2016. Možné však je, že se volbu starosty (a případně místostarosty, za okolnosti, že by se starostou stal současný místostarosta) pokusí rada zařadit již na příští týden. Otevřeny jsou tedy všechny možnosti.

Nezbývá nám než doufat, že tato zásadní změna ve vedení obce přinese na úřad nový směr a bude Hrabové a jejím občanům ku prospěchu.

Štítky: ,

52 Komentáře

 1. Stanislav Holiš říká:

  Dobrá, jen jsem zvědav s jakými odměnami za svou “přínosnou práci” pan starosta odejde. Malá sekyra je 150 000kč a velkou sekyru nám napočítají po lednové kontrole účetnictví.

 2. Milan Slíva jr. říká:

  Přesnou částku bohužel neznám, ale pokud bych vycházel z předpisu 459/2013 Sb., který určuje odměny starostovi dle počtu obyvatel obce, tak by to mělo u nás být, když budu vycházet ze sčítání k 26.3.2011 kdy nás bylo 3622:

  27425,– základ za funkci uvolněného starosty
  16933,– za obec nad 3000 obyvatel
  435,– za obyvatele nad 3000 (72,50 za každých 100 obyvatel nad 3000)
  ========
  44793,– celkem za měsíc
  x 3
  ========
  134379,– odměna na odchodnou (3 měsíční odměny)

  Nemusí to být přesná částka, nejsem v tomto odborník a je možné, že předpis má nějaké nuance, které mi unikají, ale „bajvoko“ by to mělo být tolik.

  • Šárka Tomisová říká:

   Slušná odměna za věčné absence a špatnou reprezentaci úřadu.

   A z toho by měl srovnat výpadek za automaty – 159 000 – prostě záležitost, kterou sám zavinil.

   A na volbu nové rady jsem zvědavá, předpokládám, že si pánové Naď a Trávníček pouze prohodí koryta.

   A buď zůstane všechno při starém, nebo to možná odnese – Neználek
   P(r)ospěch. Ten totiž svou nekompetentností razí jako červený pionýrský šátek a místo něj nastoupí Ing. Bedřich Chlupatý.
   Bývalý velmi aktivní komunista, stará stranická garda a teď překabátěný lidovec.

   A ještě mám jeden typ na radního…
   … to kdyby přece jen v nové radě nakonec nebyl současný starosta Naď. Jedná se o člověka z opozice, který na mě působí jako rozený kariérista, ale nechci mu ublížit, proto ho nebudu nejmenovat.

   • Martin Slepička říká:

    Vážená paní inženýrko,

    nepište zde prosím takto. Když už veřejně někoho dehonestujete, tak prosím bez výjimek. Osobně bych se však přimlouval z Vaší strany za sice velmi kritické komentáře na stranu vedení obce, ale které nikoho nebudou nepravdivě pomlouvat (Ing. B. Chlupatý). Nepřispívá to k dobrému obrazu Vašemu ani hrabova.info, někteří spoluobčané již zde kvůli Vám přestali psát své články a komentáře, nemluvě o návštěvnosti.

    Patrně asi jako jediná si neuvědomujete, že některé emotivnější apod. zdejší komentáře jsou psány v nadsázce a všichni jsme nuceni spolu v Hrabové po boku žít a nějak vycházet, i když můžeme býti názorovými oponenty. Patrně si při rychlém psaní komentářů také neuvědomujete, že můžete být potrestána odnětím svobody až na dvě léta, viz trestní zákoník.

    Moc děkuje
    Martin Slepička

   • Anna Šustrová (roz. Chlupatá) říká:

    Paní Tomisová, važte slova, tatínek v KSČ NIKDY NEBYL!
    Děkuji.

    • Milan Slíva jr. říká:

     Paní Tomisová, nelze kydat špínu a šířit lži. Je to opravdu hodně za čarou a snižuje to i vše dobré co děláte. Chápu, že Vám nemusí všichni lidé sednout, ale pomlouvat si nikdo nezaslouží. V tomto případě i přesně vím, od které doby vyeskalovala Vaše nevraživost vůči panu Chlupatému. Pamatuji si ten moment, kdy jste za ním bezelstně přišla v přestávce jednání zastupitelstva a on se s Vámi odmítl bavit právě proto, že o něm šíříte lži. Tou chvílí jste ho pravděpodobně zařadila na svůj seznam nepřátel na život a na smrt. Chce to trochu nadhledu a nevidět svět až tak černobíle a nehledat za vším podlost a zlé úmysly. Nemusíte s každým souhlasit, když s něčím nesouhlasíte, není třeba se bát dát to najevo, ale paušálně odsuzovat, nota bene lživými argumenty, to opravdu nedělejte. O to Vás snažně prosím.

     • Šárka Tomisová říká:

      Ok, máme tady pana Slepičku, který je dobrý historik.

      Propříště by mohl svá bádání zaměřit na dobu ne tak vzdálenou a podrobně ji rozebrat, abychom se z této éry mohli poučit. Pamětníků je prozatím dost.

      Doporučuji směrovat na prominenty minulého režimu a neopoměla bych lidové milice.

      Chceme v Hrabové něco změnit?

      Jsme velmi bohatá obec, ve které je ale nebetyčný BORDEL.

      Tak tady neveďme akademickou debatu, kterou zvládám bravurně, když si to situace žádá.

      Nemám ale zájem žvanit o ničem, to je pro mě ztracený čas.

      Obyčejné, zaměstnané lidi to nezajímá, věříte?

      Nezajímá je provozní řád zastupitelstva, odepsaný starosta, nezajímají je přestřelky mezi zastupitely, je jim dokonce jedno, co se píše v Hrabovských listech.

      Zajímají je čistě výsledky toho snažení, právě to si platí ze svých daní.

      Dobrá škola, upravené ulice, kulturní vyžití a nezapomeňme na bezpečnost, v neposlední řadě kvalitní zázemí pro seniory a tak podobně.
      A největší devizou Hrabové je přirozeně příroda, zeleň a klid, a všeho v poslední době kvapem ubývá.

      Právě proto snad vzniklo hrabova.info, ne?

      Jako protiváha proti příšerné radnici.

      Protože jinak by tento server měl nulový smysl, debatních kroužků pár intelektuálů o ničem, je na netu více než dost.

      Já si providerů tohoto serveru hluboce vážím, věřte mi. U nich to nejsou osobní ambice, oni opravdu chtějí v otráveném prostředí Hrabové něco změnit a dělají to s plným nasazením.

      A teď, jako my ostatní, s úžasem sledují, jak se budou přidělovat koryta.

      Vstoupí do rady a) ti schopní nebo b) ti všehoschopní?
      V Hrabové zcela jistě za b) bude to správně…
      …kariéristi a vlezdoprdelky a budu jen ráda, jestli se budu mýlit.

      Půjde do rady paní Hrabovská, Kopitzová, Ing. Rundt, Orkáč, Petana či Dvořák ?!?

      Pochybuji, a to velmi silně.

      Protože to by smetlo současnou garnituru, která Hrabové ubližuje a to zcela vědomě.

      A vypadá to, že ještě tři roky bude hrabat – na vlastním písečku, velmi aktivně a s posvěcením státu a my na to budeme hledět, jako volové.

      • Stanislav Holiš říká:

       Tak určitě, nový tajemník vypadá vitálně a i schopně, snad i díky jinému starostovi se uvolní myšlení celé koalice a začne konečně hlasovat pro dobro obce, tak jako to říkala paní Chlupatá po volbách, když s námi (Změnou) jednala. Činy tedy hlasováním už na nastávajícím zastupitelstvu mohou dokázat, že mohou fungovat bez svého dirigenta, uvidíme.

      • Petr Novák (djokovič) říká:

       Paní Tomisová,jenom díky demokracii mohou fungovat lidé jako vy a jestli je to dobře,to budou posuzovat za x let.Akademickou debatu nezvládáte,stačí po sobě číst a jak se chováte na zastupitelstvech,to nemá cenu komentovat.Mám pocit,že jste “vysokou” dělala za bývalého režimu,jinak nechápu,že vás nenaučili slušnému chování,tedy bežnému životu.Váš názor není zákon a ve většině je spíš na trestní oznámení.Píšu to proto,protože vás nechápu.Osobně se snažím změnit věci,které se mi v obci nelíbí a nesnažím se jenom kolem sebe plivat.Odpovědˇ nechci,stále věřím,že se začnete chovat jako člověk.

   • Andy říká:

    Dobrý den, na Vás jsem taky docela zvědavá. Kontrétně Vy jste samé řeči a přitom jste důležitá a určitě postradatelná. Občany už tam konec konců štvete všichni. Když změnu, tak asi pořádnou od základu. Paní Tomisová umíte jen na lidí házet vinu,ale před vlastním prahem si zamést neumíte. Už se v Hrabové říká, že pokud by jste někdy měla být starostka obce Vy, tak to tu půjde do háje.

  • Stanislav Holiš říká:

   Beru, že na odchodné má starosta ze zákona nárok, ale já když u Červinků nechám sekyru, tak ji co nejdříve vyrovnám, abych se nemusel sám před sebou stydět….:-)

 3. Jan Dvořák říká:

  Přesnější je, že postup zastupitelů byl koordinován a všichni jsme chtěli, aby bylo cíle dosaženo v důstojné atmosféře. Postup počítá s tím, že za týden je řádné zastupitelstvo a to by mělo rekonstrukci vedení obce dokončit. Není pravdou, že zákon o obcích to neumožňuje a i výklady zákona považují takový postup za možný, a to i bez přechozího souhlasu rady k zařazení do programu – ostatně úplně stejně proběhla výměna Rady města Ostravy dne 25. 11. Navíc zákon výslovně ukládá v tomto případě doplnit počet členů rady na 5 již na nejbližším jednání zastupitelstva, jinak dále nemůže rada vůbec působit a kompetenci přebírá ze zákona částečně starosta (tedy v našem případě místostarosta) a zbytek zastupitelstvo. Jednoznačně je v zájmu i občanů Hrabové, aby tento přechodný stav trval co nejkratší dobu.

  • Milan Slíva jr. říká:

   No ono kde není žalobce, není soudce a nemyslím, si že by u nás měl kdokoliv sebemenší důvod v této souvislosti k legislativním průtahům a přestřelkám.

   Jinak jsem si uvědomil, že jsem v článku neuvedl, že dle zákona rezignací na starostenský post starosta automaticky přichází i o členství v radě. Doplňuji do článku.

 4. petr novák říká:

  Nechtěl jsem,ale musím reagovat na článek paní Tomisové.
  Taky by jste se dala urazit a musela byste býti velice silnou osobností aby jste to vydržela.To co píšete o p.Chlupatém jsou lži a nemá je cenu komentovat.
  Dohady,odhady prosím,ale to co píšete vy,to se nehodí ani do hospody.
  Nic nezkazím když napíšu,odstoupil starosta probíhají schůzky a dnes nikdo neví přesný výsledek s vyjímkou nového starosty p.Trávníčka.
  Znova vás slušně žádám,zvažte formu podání.Pan Chlupatý je seriozní,poctivý,pracovitý a slušný člověk,kterého si snad kromě vás Váží když né celá tak naprostá většina Hrabové.
  Snad můžeme komunikovat jako lidi.Předem děkuji

  • Šárka Tomisová říká:

   OK,
   to by ale musela být slušná hrabovská politika.
   A ta je horší než pod psa.
   Konec reakce.

   • Martin Slepička říká:

    Prosím jako lidi. Doporučoval bych si ověřit jména a rok narození na hřbitově.

    “(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

    (2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.”

 5. Jan Dvořák říká:

  Pan Chlupatý je člověk,který má vždy názor. Někdy s ním nemusíme souhlasit, ale ptám se: není náhodou pro Hrabovou lepší,aby byl v radě člověk s názorem než člověk na veřejnosti mlčící, avšak v závětří bez zastydění naplňující onen odstavec 1 (a teď vůbec nemyslím nikoho výše zmíněného)? Pro mně je pan Chlupatý připomínkou oněch zlatých starých časů široké hrabovské koalice a rozhodování konsensem. A nepovažuji ani za potřebné zkoumat, kde který člověk byl, ale výlučně jen jaký je, zda je slušný. A to pan Chlupatý je.

 6. Andy říká:

  A osobně by to chtělo změnu i starosty a rozhodně ne někoho z Hrabové. P. ¨Trávníček je můj vrstevník, nedokážu si představit, že by tak mladý člověk měl dostatek zkušenosti na tuto funkci. Je škoda, že starosta bude zvolen s největší pravděpodobnosti na základě schválení zastupitelstva. Obec, resp. občané by si měli vybrat sami.

  • Martin Slepička říká:

   Starosta musí být vybírán ze zastupitelů a tím pádem rozhodně musí být z Hrabové, viz zákon o obcích. Zkušený padesátník mi jako příliš mladý na funkci starosty nepřipadá. Též není Igor Trávníček jako Igor Trávníček. Občané si vybírají v demokratických volbách své volené zástupce, kteří volí starostu, tak tomu je již od roku 1850, tj. od Rakouského císařství, nemyslím si, že by se to neosvědčilo.

 7. Stanislav Holiš říká:

  Vychází zkušenost padesátníka z toho, že když vede zastupitelsto tak mluví nějak a když mluví do novin k odvolání starosty mluví zase jinak? No potom potěš koště, ale třeba se názorově stabilizuje, třeba ne….

  • Martin Slepička říká:

   Uvidíme, co a jak bude. Doufám, že se mnohé zlepší, hlavně komunikace a vstřícnost k dobrým návrhům, jak udělat Hrabovou lepší. Reagoval jsem hlavně na to, že to “tak mladý člověk” již není. Došlo zde patrně k záměně rodinných příslušníků.

  • Šárka Tomisová říká:

   p. Igor Trávníček je hlavně politik a podnikatel – PP,
   tudíž mu jde čistě o sebeprezentaci a vlastní kapsu.

   Nebo … slyšeli jste někdy někdo, že by udělal něco pro Hrabovou, třeba úplné minimum?

   Zastupitelstvo skončilo dříve nez začalo – fiaskem – opravdu, jak jsem předpokládala, to mělo být čistě prohození koryt a účelové odklizení Mgr. Nadě do doby, než se na všechno zapomene a v politice to jde sakra rychle.

   Však co nevidět to pan Slíva určitě rozebere, jsem moc zvědavá na článek.

   Jinak pokračování, do třetice všeho špatného, dne 28.12.2015 v 9:00,

   s sebou povinně šampáňo a cukroví 🙂

 8. Petr říká:

  Pane Slívo, napíšete po dnešním zastupitelstvu jak dopadlo? Holky v obchodě říkaly, že prý už skončilo?

  • Milan Slíva jr. říká:

   Určitě napíšu, ale nerad píšu pod vlivem emocí, proto vždy zastupitelstvo popisuji až druhý den.

 9. Radši-anonymně říká:

  Přátelé, kdo dnes přišel na naše jednání, nemohl si nevšimnout, jak jsme hloupí a nevzdělaní. Občané, kteří bojují za ostatní, tak ty dehonestujeme a zastupitelé, kteří i dnes chlastali, tak těch se zastáváme. Příště vás pane Orkáči budeme žalovat, protože jste si dovolil nám říct váš názor a kupodivu vám oponoval pouze ten, co za vše mohl – náš pán (na)Ex! Pamatujte si, lepší je držet hubu, protože je jedno, že porušujeme vaše práva. Lidé, pamatujte si, nekecejte nám do toho, jsme elita tohoto obvodu, my víme vše! Dokonce už i Rundt se podivoval, jestli mohou občané vůbec vystupovat, vždyť je to v jednacím řádu doufá zakázáno. Už nás opravdu štve, že vy víte více. Nechutné!!! Já vám pane Orkáči mladší děkuji, škoda, že jste v ČSSD, je vás tam škoda a hodně lidí to odrazuje, včetně mě.

  • Stanislav Holiš říká:

   Jak málo by stačilo, aby mohlo proběhnout zastupitelstvo, konkrétně by stačilo třeba 24 hodin, ale to my ne, to se raději budeme hloupě dohadovat a vymýšlet výmluvy. Stačilo přiznat chybu, omluvit se, zeptat se jestli někdo podá trestní oznámení a jestli ne tak pokračovat. A nový termín? Další schválnost?

   • Milan Slíva jr. říká:

    Oni to Radkovi teď zazlívají, ale ono se mohlo klidně stát, že se mohl objevit někdo nespokojený s dnešním průběhem zastupitelstva a pěkně potichu ho pak shodit. A uspěl by.
    Přitom opravdu prakticky o nic nejde a nechápu co bránilo zveřejňování s předstihem. Úmyslně píšu bránilo, protože pevně věřím, že nový starosta nepřebere staré praktiky.
    Exstarosta je vcelku komik, v jedné větě šmahem odmítne precedenty, že se u nás v republice nepoužívají a v další řekne, že nevidí ve zveřejňování na poslední chvíli problém, že se to tak dělá jinde normálně. Viditelně mu uniká smysl slova precedent. V kontinentální evropské judikatuře se sice angloamerické precedenční právo nepoužívá, ale judikáty nejvyšších soudů mají prakticky formu závazného doporučení, nehledě, že tohle má význam až u samotného soudu, ne na jednání zastupitelstva.

    • Stanislav Holiš říká:

     Nový starosta nepřebere staré praktiky? Tohle zveřejnění na poslední chvíli bylo asi poslední akcí exstarosty a budiž varováním pro starostu nového. O ostatních kostlivcích ve skříni raději nebudeme mluvit……

  • Radomír Orkáč říká:

   V kazde spolecnosti je vzdy alespon jedna osoba, ktera vi, o co jde. Tu je treba najit a zastrelit… .

   Tohle neni z moji hlavy, ale mohlo by to doplnit ten vas sarkasmus;-)

   Koalice totiz se svymi obcany uzavrela oboustranne vyhodnou smlouvu. Obcane si mohou rikat, co chteji, a oni mohou delat, co se jim zlibi.

   Bavime-li se o CSSD, pak je to jedina politicka strana, ktera se pravidelne schazi (clenove mistni organizace). Pak tady mame uz jen hnuti Zmenu pro Hrabovou, ktera vznikla ale pozdeji.

 10. Jan Dvořák říká:

  Zazlívat nic nemohou, pan Orkáč st. řekl zastupitelům dopředu, že bude zpochybněna právoplatnost volby starosty a místostarosty na tomto jednání zastupitelstva. Tolerovat se dá leccos, ale ve chvíli, kdy ODS a lidovci odmítli provést větší změny v radě a tím vytvořit širší či ještě lépe širokou koalici a naopak trvali na své dvoučlenné koalici doplněné odpadlíkem z ČSSD, tak už nebyl důvod nad porušováním zákona přivírat stále oči. Vždyť již minulé jednání zastupitelstva bylo “svolané” tak, že zastupitelé ani nedostali pozvánky.

 11. Martin Slepička říká:

  Hrabová míří pomalu do rozpočtového provizoria, to je nemilé a nezodpovědné. Pro příště by se vždy měla zastupitelstva svolávat minimálně deset dní předem, aby byli zastupitelé i občané informováni včas a předešlo se tak zbytečným vyhroceným rozepřím. Děkuji. M. Slep.

  • Milan Slíva jr. říká:

   Provizorium naštěstí myslím nehrozí, 28.12. je sice na poslední chvíli, ale dostačuje.

   • Martin Slepička říká:

    Milane, aktuálně si nemyslím, že jsou naši volení zástupci schopni se domluvit na čemkoli. Hrabová je viditelně v rozkladu a to již od svého založení mezi léty 1200-1245 něco zažila.

  • Radomír Orkáč říká:

   Ano, staci takova banalita – “jizdni rad” zastupitelstva. Nerozumim tomu, proc okamzite nevystoupil nekdo z kontrolniho vyboru a nerekl, ze to bylo nespravne svolano.

   Mame tady rozhlas, internet, plakatovaci plochy. Nejen, ze pozvanku zverejni pozde, ale jeste nedostatecne.

   Minule jsem tajemnika a starostu na poruseni zakona upozornil ihned, jakmile zverejnili pozvanku a okamzite to prelozili. Vcera jsem to rekl az na zastupitelstvu, protoze jsem se to dozvedel nekolik malo minut po 14. hod. Pokud bych chtel vyhrotit situaci, mohl jsem to rict az na samotnem konci, to by se dely veci.

   Zakony musime dodrzovat vsichni a je jedno, jestli nekdo jakekoliv pochybeni bagatelizuje.

   K tomu, co napsal Honza Dvorak:
   Je jedno, jestli za to muze Nad, Orkac st., Orkac ml. nebo CSSD, tolerovat se muze vse, zakony musime ale dodrzovat vsichni a neni mozne rikat, ze kdybychom byli v koalici, tolerovali bychom to. Nenapsal jsi to tady takto, ale vice lidi mi reklo, ze to zaznelo v zazemi po neuspesnem jednani zastupitelstva – pokud bychom byli v koalici, nedelali bychom obstrukce. Ja osobne tam citim to “my”, ze ty a ja.

   I kdyby nespravne svolal zastupitelstvo muj otec nebo pan Petana, vzdy bych proti tomu vystoupil, protoze jednani zastupitelstva, vcasna a kompletni pozvanka (kompletni program), je pro me zaklad obcanske angazovanosti. Obcane se nemusi chtit vyjadrit, ale musi mit moznost a o moznostech musi vedet s dostatecnym predstihem.

   Staci lidem rikat celou pravdu, zmenime tim svet.

   • Šárka Tomisová říká:

    Stačí lidem rikat celou pravdu, zmenime tim svet.

    Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, to bylo motto našeho oblíbeného a světově uznávaného prezidenta Václava Havla a dnes je tomu 4 roky, co již není mezi námi.

    Ale jinak by Radkova slova určitě potvrdil 🙂

   • Stanislav Holiš říká:

    Zákony musíme dodržovat všichni a je jedno, jestli někdo jakékoliv pochybeni bagatelizuje. Ano, a to platí i pro Radkovy žárovky v autě při kontrole Policií. V Hrabové je ale vše naruby, Šídlovec byl černou dírou pro rozpočet Hrabové, sem tam se někdo projede po cyklostezce autem, sem tam někdo nedodrží rychlost v obci, sem tam někdo přivře oči nad obecním účetnictvím. A tak se doteď Hrabová měnila postupně v Kocourkov.

 12. Vladimír Petana říká:

  Radku,
  Tvoje poslední věta mě inspirovala. Pan Renčín kreslil svoje obrázky již velmi dávno a tak na jaře roku 1968 měl obrázek dvou diskutujících (evidentně ouřadů – aparátčíků) s textem: „ Lidem je třeba říkat pravdu, protože skutečnost je daleko horší“. Toto úsloví dosti často používám, protože to tak bohužel funguje.
  Takže pravdou je, že kdyby mi někdo před 10 roky řekl, že v Hrabové bude svoláno zastupitelstvo k odvolání starosty, tak bych mu řekl, že se pomátl horkem. No a kdyby mi někdo řekl, že v Hrabové bude svoláno zastupitelstvo schvalující rozpočet způsobem odporujícím zákonu , tak bych mu řekl, že se pomátl zimou. No a hle, nic není nemožné. Moje maminka používala některá trefná rčení např. „Je dvacet let po válce a není máslo“. Já dnes mohu říkat např. „Je 26 let po převratu a radnice klidně porušuje zákon(y)“.
  Maně mě na tom Zastupitelstvu (co vlastně nebylo) napadla paralela k pohádce Císařovy nové šaty/ Hans Christian Andersen. Tam král věřil, že má šaty. Náš „král“ ví, že nemá šaty ale zaútočí na ty, co řeknou, že je nahý. Proč mu to kazí? No a ještě jsme si vzpomněl na klasika Jana Nerudu a povídku Doktor Kazisvět. Doktora lidi nemají rádi, protože náhodou zjistil, že nebožtík v truhle při pohřbu je živý a tak on jim zkazil krásný pohřeb.
  Takže v Hrabové to funguje normálně. Autobusy jezdí, voda teče, světla svítí, stěrače stírají. Tak co otravujete, co vlastně chcete?

  • Radomír Orkáč říká:

   Pane Petano, hluboce se klanim pred Vasim komentarem, protoze jde videt, jak moudry clovek jste, jak jste nad veci.

   Dekuji za dodani energie, protoze te neni nikdy dost.
   Moc me vsechna prirovnani povzbudila a je vzdy skvele vedet, ze v tom clovek neni sam.

 13. petr novák říká:

  Taky napíšu svoje mínění i stoho důvodu,že si myslím,že vše nefunguje jak má.
  Je strašná chyba,že podle jedněch se zastupitelstvo konat nemohlo,podle druhých (mne) ano.Otázka vyjasnění názoru na věc.Dle zdělení úředníků magistrátu se konat mohlo a mělo.Dopadlo to jak dopadlo a je mi líto lidí,kteří přišli,udělali si čas a za půl hodˇky šli domů.Připadá mi,že když si ČSSD udělá mezi sebou pořádek a zvolíme p.Dvořáka do rady vše poběží jako v minulých volebních obdobích.My všichni přece chceme udělat vše nejlepší pro Hrabovou a její občany.Jěště jednou se sám sebe ptám,jak to fungovalo před volbama v roce 2014.Všicni kamarádi a dnes všecno špatně.A přivýrání očí,to je snad zlý sen,že to někdo může myslet vážně.To mi připadá všelijak,ale ne upřímně.

  • Radomír Orkáč říká:

   Problem je, ze poruseni zakona muze posoudit jen soud. Je jedno co rikaji jedni nebo druzi. Kde neni zalobce, neni soudce.

   Neni pochyb, ze zastupitelstvo pokracovat mohlo, ale platnost usneseni mohl nekdo napadnout a to nema s nikym konkretnim nic spolecneho. Je-li si kdokoliv jisty, ze nemohlo dojit k poruseni zakona, at zvedne telefon a zavola panu Travnickovi, protoze o tom nikdo jiny nerozhodl. Nicmene, pan Travnicek rozhodl podle meho nazoru spravne. Kdyby existovala moznost, ze neni cokoliv v poradku, pak by se Hrabova mohla ocitnout bez rozpoctu, protoze by se cekalo na stanovisko soudu.

   Nestacim se divit, ze vam zastupitelum nevadi, ze neni davno stanoven harmonogram konani zastupitelstev. Ze nam obcanum nezverejnujete materialy pred zastupitelstvem.

   Jaktoze obcane nevi, ze nemame starostu? Jaktoze obcane nevi, ze mela probehnout volba starosty a mistostarosty? Proc se predminule jednani zastupitelstva presunulo? Proc nevisely pozvanky na obvyklych mistech? Neni uz konecne cas zacit delat zmeny a borit zvyklosti?

   “My všichni přece chceme udělat vše nejlepší pro Hrabovou a její občany.”
   Peto, mluv za sebe, protoze rozhodne nemuzes mluvit za ostatni, kteri v zastupitelstvu sedi na kterekoliv strane. Jestli chces, dam Ti mnoho prikladu, proc to neni pravda – NE U TVE OSOBY!, ZA TEBOU STOJIM, ale u jinych.

   Proc vlastne chodis na Hrabova.Info? Pokud je to proto, aby ses neco dozvedel, nebo se k necemu vyjadril, tak si uvedom, ze tohle zastituji obcane. Vsichni zastupitele, kteri nespolupracuji, nebo jinde nezverejnuji informace, by se meli stydet, ze to musime delat my obcane v obcanskych sdruzenich.

   Proc na webu obce nevisi informace o lyzarskem zajezdu? Proc prihlasky musim opet zajistovat ja osobne a opet nepomuze obec? Je tisicu proc, ale zadna odpoved, protoze to se u nas stale jeste neslusi.

   • Martin Slepička říká:

    Kdybys na to neupozornil, nikdo by nic nevěděl a nikdo by nic neřešil, ale dle mého názoru by nebylo správné, aby se zastupitelstvo konalo s Damoklovým mečem nad sebou, že by si každý, s kým by měl obvod třeba rozepři o pozemek, mohl stěžovat u soudu a pak by mohl být obvod paralyzován, to by nebylo moudré. Jsem rád, že Péťa Novák navrhl jednání 28. prosince 2015, abychom se snad mohli vyhnout rozpočtovému provizoriu. Propříště by se měla zastupitelstva vyhlašovat minimálně deset dní před zasedáním.

    Přes Vánoce by si měl každý povinně přečíst zákon o obcích a Statut města Ostravy a podle toho pak celý rok 2016 jednat. Po koaličních zastupitelích bych pak chtěl, aby projevili trochu více dobré vůle vůči občanům, a pak by mohl náš prostor, kde žijeme, vzkvétat lépe.

  • Šárka Tomisová říká:

   Bez hrubek, prosím 🙂

   • Šárka Tomisová říká:

    To bylo na pana Nováka 🙂

    • Milan Slíva jr. říká:

     Myslím, že zde má obsah přednost před formou, takže mne sem tam hrubka nikterak nepohoršuje. Důležité je, aby kdokoliv sdělil své názory, bez obav, že mu bude vyčítána forma a ne to co chce říct. Je lepší, když lidé píší sem tam s hrubkou, než by nepsali vůbec. Zde se nejedná o test z gramatiky a krasomluvu, ale především o vyjádření myšlenek. Když je to navíc gramaticky správně, je to pouze taková podružná třešnička na dortu.

     • Šárka Tomisová říká:

      Přirozeně souhlas, proto tam byl ten smajlík 🙂

  • Jan Dvořák říká:

   Pane Nováku, ČSSD v Hrabové si pořádek udělala a pan Pospěch to velmi dobře ví. Mějte na paměti, že zastupitelstvo bylo ukončeno proto, že nebylo řádně svoláno, ne z nějakého Vámi vymyšleného důvodu. A tím, že prohlašujete, že vše bylo v pořádku, přivíráte oči Vy. A to už rok.

   • petr novák říká:

    Jenom rychlá odpovědˇ.Oči nepřivírám a nikde se netlačím.To je malá část mých zásad a zatím mi to v životě vychází.A stou ČSSD jste to zjevně nepochopil,ale to není téma na dopisování.

 14. petr novák říká:

  Já s tebou Radku téměř ve všem souhlasím a udělám co bude v mých silách,aby co jsi napsal začlo být realizováno.Těch věcí co je třeba změnit je dost a je jenom škoda na ně ukazovat až na poslední chvíli.Pevně věřím,že to bude už po novém roce fungovat,další práce je v Hrabové dost a já chci žít v lepších podmínkách pro kulturní i sportovní vyžití,v vzkvétající obci.Proto jsem do toho šel a ne jestli budu sedět v radě či zastupitelstvu.I jako zastupitel můžu vývoj Hrabové dost směrovat a pak nějaké minuty by neměli hrát roli.Zákon je zákon a musí se dodržovat stím souhlasím,ale jde o výklad.Ten jsme prý dle zdělení magistrátu neporušili.A úplně nakonec,já jsem pro aby byla zastupitelstva plánována třeba rok dopředu.Z češtiny jsem jedničku neměl,ale budu se snažit polepšit.

  • Radomír Orkáč říká:

   Jen doufam, ze tohle jsi nemyslel na me – “Těch věcí co je třeba změnit je dost a je jenom škoda na ně ukazovat až na poslední chvíli.”, protoze ja osobne na ne poukazuji cely rok a cely rok jsem ignorovan koalici.

   Co se tyka vykladu, tak ten jsem ja osobne mel od dozoroveho organu Ministerstva vnitra, ktery je vyse nez Magistrat. Dokonce jsem i mnoha lidem dokladal vyklad MV. Nicmene je to uplne jedno, protoze by o tom nerozhodoval ani Magistrat a ani MV, pouze soud by to mohl rozhodnout.

   Cestinu neres;-)

  • Miroslav Houžvička říká:

   Souhlas a přidávám i aby bylo v programu uvedeno čeho se bude jednání týkat a netajit důležité věci k projednávání před občany.Např.volbu starosty,nových radních,redakční rady,vedoucí komisí,atd.Jinak pravopisných chyb se při psaní může dopustit kdokoliv..Djekujy za posornozd.

[email protected] [email protected]