Vánoční přání a přání do nového roku

Všem politickým subjektům působících v zastupitelstvu jsme dali společný prostor pro uveřejnění vánočního přání a přání do nového roku.

ODS a KDU-ČSL možnosti nevyužily. Přestože nám někteří autoři zaslali i grafické prvky, nakonec jsme se vzájemně domluvili na ponechání přání v čistém textu.

Foto: Manželé Hromádkovi

Foto: Manželé Hromádkovi


Milé Hrabovanky, milí Hrabované,

za uplynulý rok se událo toho tolik, co dříve nebylo v Hrabové zvykem, že takovou situaci snad nikdo nepamatuje. Zda tyto změny a události budou užitečné a ku prospěchu to ukáže, jako u všeho ostatního, až čas. Poohlédnu-li se jen „kousek“ za hranice Hrabové a naší republiky, nezbývá mi jen děkovat osudu a okolnostem, že řešíme pouze tyto „malicherné“ záležitosti.

Do nového roku bych všem v Hrabové přál, abychom i nadále řešili pouze tyto „malichernosti“ v klidu, s rozumem a ve zdraví, nezapomínali na to, že se máme dobře, nadále na tom pracovali a nestyděli se za to.

Užijte si pohodové svátky a ať se plní Vaše přání v novém roce.

Za Ostravaka v Hrabové
Jan Šumbera

 


Motto: Změna je život

Vážení spoluobčané,

dovolte  abychom Vám popřáli klidné prožití vánočních svátků,  hodně úspěšných dnů a pohodu v současné uspěchané době, v kruhu rodinném i s přáteli a Vám blízkými lidmi.

Do roku 2016 Vám přejeme splnění všech  přání pro Váš spokojený život a hlavně zdraví.

Hnutí Změna se bude i nadále snažit přispívat k tomu, aby život a bydlení v obci Hrabové bylo co nejpříjemnější.

Členové a příznivci hnutí Změna pro Hrabovou.

 


Vážení občané Hrabové,

rok 2015 uplynul jako z vody a je potřeba se za ním ohlédnout. Každý rok byl před svátkyvánočními schválen rozpočet a Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová již v konci roku více nezasedalo.

Tento rok byl provázen velkým zájmem občanů o dění v obci a zejména přechodem krátkých, formálních jednání zastupitelstva s bezpřípomínkovým hlasováním, v jednání zastupitelstva dlouhá, začínající v 15 hod a končícími po 21. hodině. Do programu zasedání a následně do hlasování členů zastupitelstva vstoupil aktivně nový prvek – názor občanů Hrabové. Občané již nestojí o to, aby vše řídila jen rada obce podle svého uvážení, nýbrž svými návrhy se na dění v Hrabové aktivně podílejí.

Zdravotní důvody způsobily odchod Mgr. Jiřího Strniště z funkce tajemníka (za jeho práci mu děkuji), ale vrcholem prosince roku 2015 bylo odstoupení starosty Mgr. Rostislava Nadě, možná první odstoupení starosty v historii Hrabové. V roce 2015 probíhal boj o Hrabovské listy, o jejich transparentnost a odstranění cenzury. To vedlo část občanů k vydání prvního čísla Hrabovského občasníku, jehož vydání umožnily sponzorské dary.

Taktika starosty Nadě „poslední možné hodiny“ k vyvěšení programu jednání zastupitelstva již podruhé v roce 2015 skončila nedodržením termínu pro jeho oznámení občanům. To vedlo opět k porušení zákona a poslední jednání zastupitelstva (v tomto roce 10.) se proto uskuteční až po Vánocích. Přinese nejen schválení rozpočtu v nejzazším možném termínu, ale i jméno nového starosty, místostarosty, možná i obnovu Rady městského obvodu Hrabová a také nový přístup k Hrabovským listům.

Všem občanům Hrabové přeji do roku 2016 pevné zdraví, hodně pracovních i osobních úspěchů. Těším se, že na jednání zastupitelstva budete přicházet ještě v hojnějším počtu, vždyť jako zastupitelé jsme tu my pro vás a vaše požadavky, nikoliv opačně.

Přeji novému starostovi, místostarostovi, radě, všem zastupitelům, tajemníkovi, všem zaměstnancům ÚMOb Hrabová v roce 2016 nejen hodně zdraví a pracovního zápalu, ale i přijímání a uskutečňování smysluplných závěrů v návaznosti na potřeby občanů. Jedině to povede k rozkvětu naší Hrabové.

Vás, občany Hrabové, si ještě dovoluji pozvat 28. 12. 2015 v 9.00 hod na ÚMOb Hrabová k poslednímu jednání zastupitelstva v tomto roce. Je možné to „pojmout“ jako rozcvičku před tradičním Silvestrovským během.

Přeji klidné a hezké prožití Vánoc, radost ze setkání s blízkými, úsměv a radost dětí z dárků nalezenými pod stromečkem.

Milan Orkáč
Zastupitel zvolený za KSČM

 


Přejeme všem občanům Hrabové prožití vánočních svátků v klidu a pohodě se svými blízkými. Do nového roku pak přejeme všem občanům Hrabové hlavně zdraví a osobní štěstí. Věřme, že pro Hrabovou bude příští rok lepší než rok končící a zájem o rozkvět obvodu převáží nad osobními zájmy.

za ČSSD Jan Dvořák, předseda

4 Komentáře

 1. Stanislav Holiš říká:

  Pochvala patří všem opozičním zastupitelům za schopnost spolupracovat (tahle možnost je vidět málokde) na prozření těch, kteří sedí u oken, tedy koalice, což začíná přinášet ovoce. Prvním zlomem bylo hlasování o zákazu hazardu, které zpočátku vypadalo beznadějně a neustálé vysvětlování chyb a možností k nápravě. Po dnešním jednání zastupitelstva vidím zastupitelstvo jako odbržděný vlak se schopným mašinfírou – tajemníkem, který jede snad vstříct světlým zítřkům, uvidíme 🙂

  • Milan Slíva jr. říká:

   Také jsem měl z dnešního jednání vcelku dobrý pocit. Pokud tedy pominu nepřínosná exhibování bývalého starosty.

 2. Vladimír Slavík říká:

  Ke komentáři Standy Holiše bych poznamenal, že schopným mašinfírou musí být starosta, tajemník je jeho pomocník, který mimo jiné kontroluje mašinu, aby správně fungovala.

 3. Stanislav Holiš říká:

  Zdravím, dědo Slavíku. Ano, máte pravdu a snad se ta Vaše pravda naplní, až tajemníkovy zkušenosti starosta plně využije ku prospěchu nás všech. Chtěl jsem Vám napsat soukromě, ale když je ta příležitost, popřeji Vám do příštího roku co nejlepší zdraví a neutuchající chuť do psaní Hrabovských novin, případně tady do Hrabova.info.

[email protected] [email protected]