Video: Publikace o hrabovském kostele

Dne 20. prosince 2015 proběhlo od 16:00 představení a slavnostní požehnání nové publikace o našem hrabovském kostele sv. Kateřiny Alexandrijské.

Průvodcem představení knihy se stal zasloužilý farník a korektor knihy Mgr. Jiří Slepička, který knihu stručně představil. Následně bylo slovo předáno autorovi publikace Martinu Slepičkovi a panu faráři R.D. Mgr. Adrianu Wykrętovi, který poděkoval autorovi i dalším zúčastněným lidem, kteří umožnili vznik této vědecky přínosné i reprezentativní publikace. Poté pan farář přečetl krátkou žehnací modlitbu a publikaci s názvem Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové slavnostně požehnal svěcenou vodou, aby mohla sloužit k potěše i poučení. Poté bylo slovo předáno panu místostarostovi Igoru Trávníčkovi, který následně krátce uvítal účastníky koncertu a asi pětačtyřicetiminutový adventní koncert mohl začít.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]