Zápis č. 13 z jednání kulturní komise

Zápis č. 13
z jednání Kulturní komise
konané dne 8. prosince 2015 v Hrabové

Prezenční listina:

  • p. Kopitzová, p. Jochec., p. Houžvička
  • p. Orkáč R. – omluven
  • p. Žižka V – neomluven

Návrh programu:

  • Příprava Obecního plesu

Zápis

  1. Grafický návrh vstupenky na obecní ples byl odsouhlasen. P. Kopitzová zajistí vyhotovení objednávky na zhotovení vstupenky u Ing. Ziobrové na ÚMOb Hrabová.
  2. P. Kopitzová předala dopisy s žádostí o sponzorský dar, okruhy sponzorů byly rozděleny takto:
    P. Kopitzová – p. Jochec roznesou v pátek 11.12.2015 oblast ul. Frýdecká, ul. U řeky (areál Tajga), Paskovská ulice + drobní podnikatelé
    P. Houžvička – roznese ve středu 16.12.2015 oblast Průmyslová zóna Hrabová, autosalony na ul. Krmelínské + drobní podnikatelé

Další schůzka Kulturní komise se bude konat 12. 1. 2016. v 17.00 hod, na místě obvyklém

Zapsala: p. Kopitzová

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]