Hrabová: Zápis žáků do 1. třídy ve školním roce 2022/2023

Zápis žáků do 1. třídy Základní školy Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, p.o. (fakultní škola Ostravské univerzity) proběhne ve dnech 20. a 21. dubna 2022.

Plakátek akce

Plakátek akce

Zápis ve dnech 20. a 21. dubna 2022 od 13.00 do 17.00 hodin:

 • dítě narozené v období od 1.9. 2015 do 31.8. 2016 – řádný zápis,
 • dítě po odkladu školní docházky z roku 2021,
 • dítě narozené v období od 1.9. 2016 do 31.12. 2016 – předčasný zápis,
 • dítě narozené v období od 1.1. 2017 do 30.6. 2017 – předčasný zápis.

K zápisu dítěte do první třídy zákonný zástupce předloží:

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (k dispozici na webu školy),
 • kopii (scan) rodného listu,
 • případně zprávy dětského lékaře nebo jiného odborného poradenského pracoviště (např. PPP, SPC, apod.),
 • případně rozhodnutí o předchozím odkladu povinné školní docházky.

Pro odklad povinné školní docházky předloží zákonný zástupce:

 • žádost o odklad povinné školní docházky (k dispozici na webu školy),
 • doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC),
 • doporučení odborného lékaře (dětský lékař),
 • doporučení musí zákonný zástupce doložit nejpozději do 31.5. 2022, kdy bude ukončeno přerušení řízení ve věci odkladu školní docházky a následně vystaveno rozhodnutí.

ZŠ Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Paskovská 110/46 720 00 Ostrava – Hrabová

 

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]