V podchodu u Benziny snad brzy na kole bez pokuty

Komise výstavby, dopravy a ekologie již před časem dala podnět radě, aby řešila situaci v cyklistické části podchodu pod Místeckou u Benziny.

I když se jedná o vůbec nejfrekventovanější úsek cyklostezek v Ostravě, cyklisté zde na kole jezdit nesmí a pro Městskou policii se jedná o velmi výnosné místo na vybírání pokut.

Protože rada výzvu neakceptovala, ujala se hledání konkrétního řešení komise vlastními silami. Bylo provedeno místní šetření za účasti předsedy komise a členů pana Holiše a Pilcha a navrhli jsme řešení, jehož základním prvkem je úprava zábradlí v místě křížení s pěší trasou, aby cyklisté viděli chodce daleko dříve než nyní a také aby chodci viděli cyklisty.

Toto jsme následně také na místě projednali s cyklokoordinátorem města Ostravy, který řešení doplnil. I Dopravní inspektorát následně potvrdil, že po realizaci takového řešení včetně dopravního značení by byla zajištěna dostatečně bezpečnost v daném úseku na to, aby bylo možno odstranit dopravní značku nařizující sesednutí z kola.

Teď záleží na přístupu rady městského obvodu, protože městský obvod Hrabová se musí na realizaci dohodnout s městským obvodem Jih, a toto již není v kompetenci komise.

5 Komentáře

 1. Ivo Brázdil říká:

  Tomuto počinu tleskám. Za značkou “Cyklisto sesedni z kola” je z devadesáti procentech nezájem a neschopnost zodpovědných pracovníků situaci vyřešit.

 2. Stanislav Holiš říká:

  A z 10 % výmluva ” na to nejsou peníze”…….

 3. Martin Slepička říká:

  Kvituji aktivitu a podněty komise výstavby, dopravy a ekologie. Kvituji také projednání návrhů a dotazů vzešlých od občanů, takto se příkladně pracuje pro rozvoj obvodu. Zcela souhlasím s navrhovaným řešením cyklostezky a budu jen rád, když se odstraní značka “cyklisto sesedni z kola”, která stejně pro svou byrokratičnost není respektována. Doufám, že rada vezme tento podnět ihned v potaz, takto se totiž zásadně zlepší reálná bezpečnost i komfort cyklistů, občanů Ostravy.

 4. Pavla Svobodová říká:

  Také bych ráda sjížděla bez obav z pokuty. Ovšem ještě větší nehoráznost byla, že pokutu zaplatili mí kamarádi, kteří šli v tomto pruhu pěšky.

 5. Marian Lipták říká:

  Paní Svobodová, co je na tom nehorázného? Chodci na cyklostezkách jsou velký problém Ostravy. Cyklisty na chodníku pokutují ale chodce na cyklostezce zřídkakdy!

[email protected] [email protected]