120. výročí založení hasičského sboru, druhá část

Protože si v následujícím roce 2016 připomínáme 120. výročí založení dobrovolného hasičského sboru v Hrabové, tak vám nyní přinášíme druhou část z publikace 70 let dobrovolné požární ochrany v Hrabové, jež byla vydána roku 1966.

Ostatní dosud zveřejněné díly:

Před založením sboru v Hrabové

Jak je uvedeno v historii obce Hrabové, náležela tato pod panství paskovské. Zámecká vrchnost dbala na to, aby vypuknuvší požár v místě, nebo okolí se nerozšířil, proto bylo v zámecké věži postavena stráž. Strážný měl ihned na požár co nejdříve upozornit, aby se mohlo co nejúčiněji zasáhnout. Podle zápisu v panském urbáři z roku 1699 za hraběte Františka Josefa z Oppersdorfu, přispívaly obce paskovského panství na vydržování stráží zvláštní peněžní dávkou, tzv. »hláskou«:

městečko Paskov neplatilo nic, dědina Paskov 1 zl. 2 krejc. a 1 a půl den. Žabno — 27 krejc., 1 a půl denáru, Krmelín 47 krejcarů a 1 a půl denáru, Nová Bělá 45 krejc., Malá Hrabová — 45 krejc., Velká Hrabová 1 zl.

Požár se oznamoval zvonem »šturmováním«, bubnem, nebo křikem. V roce 1863 zažádaly obce Paskovského panství o povolení k zakoupení nové stříkačky, místo staré — dřevěné. Stříkačka měla být zakoupena z fondu peněz kontribučenské záložny, která měla sídlo v Paskově. Žádost byla místodržitelstvím schválena, a paskovští přivezli 10. října 1863 z Mor.-Ostravského nádraží novou kovovou stříkačku od firmy Knaust ve Vídni za 801 zl., 77 kr. Stříkačka sice byla, ale nikdo se nestaral a neorganizoval s ní cvičení. Teprve později, začátkem roku 1877 na popud inspektora velkostatku – jehož majitelem byl hrabě Mořic Saint. Genois – Eduarda Kwisdy, byl založen v Paskově dobrovolný hasičský sbor, který hned z jara začal cvičení s Knaustovou stříkačkou.

O zásahu paskovských hasičů v naší obci, píše zemřelý kronikář a čestný člen našeho sboru, bratr Jan Mutina ve svých poznámkách:

Dne 8. října 1879 vypukl v noci požár ve chlévcích při domku č. 8, patřícímu Janu Janšovi, šafáři na velkostatku hrabovském: Od těchto vzňal se domek, který taktéž shořel. Hašení požáru přespolního se zúčastnil nově založený sbor paskovských hasičů. Požár způsobili zloději při krádeži vepře – odhozením hořící zápalky. Od svého lupu byli odehnáni vzniklým požárem, avšak chlévky s domkem byly v plameni. Okolní domky nablízku, byly zachráněny. Byl to zajisté první případ, kdy v Hrabové u požáru – hasili organizovaní hasiči se stříkačkou.

Po tomto požáru následovala série dalších, jako např.:

7. července 1880 děti Fr. Ličky v čísle 58 – nyní maj. Ž. Jurčková — založili požár ve chlévcích; od těchto potom se vzňal domek a vedlejší stavení – Františka Hranického č. 90 – nyní majitelka Albína Olšanská.

10. května 1884 večer, zapálil mladistvý tulák stodůlku Františka Mutiny u č. 97 — zbouraný domek před nynějším hřištěm TJ Sokol. Také domek se vzňal, ale okolní hospodářské budovy náležející k statku č. 28, kryté slamou, byly od požáru zachráněny.

V noci z 8. na 9. června téhož roku, tentýž palič založil požár v hrabovském mlýně č. 52, náležející Josefu Pospěchovi – nyní Frant. Konečný. Mlýn vyhořel úplně a s ním velké zásoby mouky obilí, které byly na skladě. K tomuto požáru dostavil se sbor hasičů z velkostatku v Kunčicích a paskovský dobrovolný sbor.

Po tomto požáru domáhalo se občanstvo účinného hasebního nářadí, které by bylo uskladněno v místě. Obecní výbor v Hrabové zakoupil dvoukolovou stříkačku a 80 m hadic od fy Kernreiter z Vídně.

28. června 1885 uhodil blesk do selské usedlosti č. 34 – patřící Barboře Piskořové (nyní zbourané a na místě stojí domek p. Jana Budína). Při tomto požáru byl poneprv proveden zásah s novou stříkačkou hrabovskými občany.

18. února 1886 zasahovali opět hrabovští občané při požáru domku č. 86, patřící M. Hubrové, nyní Alfonsu Pastorovi, příčinou byl vadný komín, od kterého chytila došková střecha.

Zdroj: JANŠA, Jaroslav a KONEČNÝ, Jiří. 70 let dobrovolné požární ochrany v Hrabové. Ostrava: Československý svaz požární ochrany – Místní jednota Ostrava-Hrabová, 1966.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]