Charita Ostrava v měsíci únor

Charita Ostrava si pro měsíc únor připravila následující akce: Dny otevřených dveří v Charitě Ostrava, Kurz pro hospicové dobrovolníky, Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí.

Dny otevřených dveří v Charitě Ostrava

Možnost seznámit se s poskytovanými službami v domovech pro seniory, hospici, denních centrech, poradnách nebo azylových domech Charity Ostrava mají zájemci z široké veřejnosti v rámci Dnů otevřených dveří u příležitosti 25. výročí vzniku této neziskové organizace ve čtvrtek 18. února v době 9-17 h a v pátek 19. února 2016 v době 9-15 h.

Web: http://ostrava.caritas.cz

Kurz pro hospicové dobrovolníky

Charita Ostrava hledá dobrovolníky do Hospice sv. Lukáše. Smyslem práce hospicového dobrovolníka je poskytování pomoci lidem v závěru života, doprovázení nemocného a umírajícího člověka. Dobrovolník může nemocnému člověku nabídnout aktivity vhodné pro společně trávený čas např. povídání, čtení, hru, doprovod na vycházku apod.

Dobrovolníky odborně připravujeme, rozsah školení je 35 h teorie, 20 hodin praxe a 3 h supervize. Po dokončení kurzu obdrží účastník certifikát o jeho absolvování. Pokud byste měli zájem se k nám připojit, kurz pro hospicové dobrovolníky začíná v pátek 12. 2. 2016 od 16 h.

Kontakt: Charita Ostrava, Dobrovolnické hospicové centrum, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice, (budova Hospice sv. Lukáše), Bc. Jana Camfrlová, DiS.
Tel: 599 508 505, 731 625 768
Email: [email protected]

Web: http://ostrava.caritas.cz

Na bezplatném semináři se dozvíte Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Mobilního hospice sv. Kryštofa nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti.

Získáte informace o tom, jak se nemocnému člověku podává strava, tekutiny a léky, jak se provádí osobní hygiena či polohování, jako prevence vzniku proleženin. Proběhnou také praktické ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je možno zapůjčit v charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další informace můžete nalézt na webu Charity Ostrava.

Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 18. 2. 2016 od 14.00 h v budově Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste předem u Mgr. Markéty Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mailem: [email protected]. Těšíme se na Vaši účast!

Web: http://ostrava.caritas.cz

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]