Tříkrálová sbírka pomůže potřebným lidem

Tříkrálová sbírka pomůže potřebným lidem. Děkujeme dárcům i dobrovolníkům.

Ostrava – V tradiční Tříkrálové sbírce na podporu lidí v nouzi se díky štědrosti obyvatel Ostravy a dalších obcí a účasti okolo třinácti set dobrovolných koledníků shromáždila částka 1 673 867 Kč. Prostředky z veřejné sbírky využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu služeb klienty mobilního hospice, pro lidi ohrožené sociálním vyloučením, seniory, lidi se zdravotním postižením v chráněných dílnách nebo přímou hmotnou pomoc lidem v obtížné životní situaci.

Již po šestnácté přinášeli Tři králové do domácností přání štěstí, zdraví a pokoje do nového roku a přinášeli dary v podobě tříkrálových kalendářů a cukru. „Letošní sbírka předčila veškerá očekávání, neboť díky štědrosti dárců a úsilí dobrovolných koledníků její výsledek překonal ten loňský o více než 220 tis. Kč. V Ostravě a přilehlých obcích se zapojilo do sbírky tři sta třicet skupinek koledníků, nově se ke sbírce připojili dobrovolníci v Klimkovicích a některá ostravská skautská střediska. Vynikající výsledek sbírky je projevem solidarity a důvěry přispěvatelů“ komentuje s vděčností výsledek sbírky Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava.

tks_2016

Finance získané při Tříkrálové sbírce jsou pro Charitu Ostrava a Charitu sv. Alexandra nedílnou součástí financování kvalitních služeb a možností pro jejich rozvoje. „300 tis. Kč ze sbírky využijeme pro dofinancování rekonstrukce tréninkových prostor, kde již od března 2015 probíhá sociálně aktivizační program pro lidi ohrožené sociálním vyloučením, 150 tis. Kč podpoří dlouhodobě ztrátovou službu mobilního hospice sv. Kryštofa a 90 tis. Kč pečovatelské služby střediska Matky Terezy, které jsou dlouhodobě ztrátové atd.“ uvádí některé oblasti využití Tříkrálové sbírky 2016 Martin Pražák.

„Charita sv. Alexandra bude z letošní sbírky financovat především rozvoj chráněných dílen, ve kterých zaměstnává více než šedesát lidí s různými druhy fyzického postižení – např. sluchu, zraku, pohybového ústrojí, ale také lidi s duševním onemocněním“. Informuje Pavel Folta, ředitel Charity sv. Alexandra, jejíž aktivity se zaměřují především na pomoc lidem, kteří ze zdravotních důvodů nemohou pracovat v běžném provozu a nacházejí uplatnění v chráněných dílnách. Charita sv. Alexandra je v našem regionu jedním z největších zaměstnavatelů osob se zdravotním omezením.

trikralove

Na Ostravsku sbírku organizovala Charita Ostrava společně s Charitou sv. Alexandra. Z celkově vybrané částky 1673867 Kč je 65 % (celkem 1088 014 Kč) určeno na financování předem stanovených a schválených projektů pro lidi v nouzi v Ostravě. Zbývajících 35 % z částky bude použito na tyto aktivity: regionální projekty Diecézní charity ostravsko-opavské, např. nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociální poradenství, sociálně aktivizační služby (15 %), dlouhodobé rozvojové projekty Charity v zahraničí, např. Ukrajina, Etiopie, Filipíny (10 %), pomoc Charity Česká republika při mimořádných událostech – povodně, zemětřesení, apod. v rámci ČR nebo zahraničí (5 %), organizační náklady republikového pořadatele sbírky – Charity ČR (5 %). Do Tříkrálové sbírky mohou dárci přispět v průběhu celého roku formou dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA zaslané na číslo 87 777.

„Pro koledníky Tříkrálové sbírky 2016 připravujeme jako poděkování za jejich dobrovolnou pomoc divadelní představení v Divadle loutek Ostrava a také společné bruslení na Zimním stadionu Sareza.“ uvádí Veronika Curylová, koordinátorka sbírky a dobrovolníků v Charitě Ostrava. Poděkování patří také každoročně nepostradatelným koledníkům Tříkrálové sbírky z Brušperka a Šenova. „Za podporu a spolupráci při Tříkrálové sbírce 2016 bych chtěl poděkovat všem dárcům, koledníkům, farnostem, školám, úřadům, médiím a dalším, kteří se na úspěchu akce na podporu sociálních a zdravotních služeb pro lidi v nouzi podíleli“ děkuje ředitel Martin Pražák.

Přehled záměrů využití Tříkrálové sbírky je dostupný na webu ostrava.charita.cz.

Všem lidem, kteří se jakkoli podíleli na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2016, děkujeme!

Ing. Dalibor Kraut, Útvar pro vztahy s veřejností, CHARITA OSTRAVA, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Tel.: 596 787 691, mob.: 731 625 853, e-mail: [email protected], web: ostrava.charita.cz

Charita Ostrava byla podpořena dotacemi z rozpočtů statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

Výsledky koledování Tříkrálové sbírky 2016
Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra

 

  vykoledováno v Kč počet pokladniček v ks
Brušperk 59362 15
Děhylov 25978 2
Dobroslavice 28101 1
Heřmanice 16458 3
Hošťálkovice 22788 2
Hrabová 73045 10
Hrabůvka 35072 10
Klimkovice 71178 10
Koblov 11180 4
Krásné Pole 46940 17
Krmelín 57590 9
Kunčičky 1720 1
Mariánské Hory 40596 9
Martinov 18826 2
Michálkovice 3609 1
Mor.Ostr-katedrála 34740 1
Nová Bělá 47943 9
Salesiáni Dona Bosca 19087 3
Petřkovice 64421 12
Petřvald u Karviné 47614 10
Plesná 52858 4
Polanka n.Odrou 23907 6
Poruba 119112 22
Prchalov 8157 2
Proskovice 29574 10
Přívoz 26866 6
Pustkovec 48530 7
Radvanice a Bartovice 48767 11
Slezská Ostrava 2496 1
Stará Bělá 120036 31
Svinov 64955 18
Šenov a Václavovice 92388 24
Třebovice 74251 10
Vítkovice 7640 2
Vratimov 27133 3
Vřesina 61036 14
Zábřeh 63361 7
SZŠ Vítkovice 4779 5
VOŠS 8970 9
Biskupské gymn. 6754 6
Gymnázium O.Havlové 7932 3
M.Pražák 48117 1
CELKEM 1673867 333

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]