Ostravský dům roku 2015

Statutární město Ostrava vyhlašuje 22. ročník soutěže o titul Ostravský dům roku 2015. Soutěž je vyhlášena pro investory novostaveb nebo rekonstrukcí budov, nacházejících se na správním území města Ostravy a dokončených v letech 2014 a 2015.

Titul Ostravský dům roku obdrží nejvýše hodnocené dílo. Se ziskem titulu je spojeno udělení bronzové plakety a finanční ohodnocení ve výši 300 000 Kč. V pořadí druhé vyhodnocené dílo obdrží odměnu ve výši 150 000 Kč.

Kromě titulu Ostravský dům roku 2015 a odměny za umístění na druhém místě má Rada města Ostravy právo na doporučení odborné komise udělit dalším budovám čestná uznání bez určení pořadí. Čestná uznání nejsou spojena s finančním ohodnocením. Budovy zkolaudované v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015 může přihlásit do soutěže pouze jejich investor.

Přihlášky musí být převzaty podatelnou magistrátu na Prokešově náměstí č. 8 v Moravské Ostravě a to do pondělí 29. února 2016 do 17.00 hodin.

Přihlášku do soutěže lze stáhnout z oficiálních webových stránek SMO www.ostrava.cz. Podrobnější informace získáte u sekretáře soutěže M. Ládrové, e-mail: [email protected] , tel. č.: 599443180, útvar hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy.

Současně budou přihlášená díla od 2. 3. 2016 vystavena pro veřejnost na webových stránkách města s tím, že z nich bude moci hlasovánímzvolit vlastní dům roku. Takové dílo získá titul „Ostravský dům roku – cena veřejnosti”, který není spojen s finančním oceněním.

www.ostrava.cz
OSTRAVA!!!

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]