Projekt cyklostezky v průmyslové zóně Ostravě-Hrabové

Rada městského obvodu Hrabová vzala na vědomí oznámení útvaru hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. 159/2013 o umístění stavby „Cyklistické řešení na ulici Na Rovince“.

Co to pro nás znamená?

Že se počítá s výstavbou cyklostezky, která umožní přímé napojení Dubiny na průmyslovou zónu Hrabová. Cyklostezka by měla vést od kruhového objezdu ulic Podnikatelská a Na Rovince kolem parkoviště od Tesca. Zde bude procházet kolmo přes ulici Prodlouženou a zvětšeným průjezdem protihlukové stěny, aby pokračovala přes ulici Krmelínskou až na trasu A poblíž gymnázia. Stávající chdník mezi Prodlouženou a Krmelínskou bude zdemolován a nahradí se rozdělenou stezkou pro chodce a cyklisty v šířce 2+2 metry. Cyklostezka by měla být v celé své délce (kvůli přecházení teplovodů) provedena v červené zámkové dlažbě bez zkosených hran.

Detaily naleznete na http://www.msstavby.cz/cyklisticke-reseni-na-ulic-na-rovince-22-01-2016/

cyklostezka_do_prum._zony_hrabova

Převzato: Ostravounakole

Jeden komentář

  1. Stanislav Holiš říká:

    Ideálně by tu cyklostezku mohli protáhnout až na kruháč v Hrabůvce a tam se napojit na stávající trasu podél ul. Dr. Martínka. Než to ale vybudují, budu už asi prdět do hlíny….:-)

[email protected] [email protected]