Projekt Řetízek bezpečí

Na žádost seniorů starších 60let pracovníci Městské policie Ostrava zdarma instalují také dveřní bezpečnostní řetízek a panoramatické kukátko na vstupní dveře do bytu či rodinného domu.

O toto zařízení si občané mohou zažádat pouze písemně prostřednictvím svého strážníka – okrskáře nebo na sociálním odboru v místě bydliště.

Při instalaci pověřený zaměstnanec Městské policie Ostrava se seniory prodiskutuje bezpečné chování doma i venku a upozorní na možná rizika, spojená s návštěvami cizích osob v domě. Jen v loňském roce přijala městská policie celkem 125 žádostí o nainstalování bezpečnostních řetízků a panoramatických kukátek. Všechny tyto žádosti byly uspokojeny.

Bližší informace můžete získat v pracovních dnech od 08:00 do 15:00 hodin na tel. čísle 720 735 173.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]