Komentář k zápisu komise výstavby

Někteří občané mě požádali, abych se alespoň stručně vyjádřil k zápisu od Komise výstavby. Chtěl bych ale předeslat, že níže uvedené nemá sloužit jako kompletní výčet toho, co na jednání zaznělo. Je to pouze doplněk k jinak velmi dobrým zápisům předsedy komise.

stanislav_holis

1. Komise v návaznosti na stanovisko ÚHAMO doporučuje RMOb, aby v rámci územního řízení zástavby lokalit skupinami RD byly kladeny městským obvodem podmínky vybudování inženýrských sítí a dostatečně kapacitní přístupové komunikace.

Na několika sezeních jsme uvedené ze všech stran prozkoumali a vrátíme se k tomu, až bude chtít nějaký stavitel postavit větší množství domků najednou, řadovky, nebo jednotlivě. Zatím bylo od této možnosti upuštěno a nic většího mimo individuální výstavby se nyní nechystá, nebo o to zatím nikdo oficiálně nežádal.

2. Komise doporučuje řešit výjezd z odbočky na ul. Na Konečné instalací zrcadla. (1 člen proti, 2 členové se zdrželi)

Ve výhledu na tu ulici je neprůhledný plot a výhled ztěžují zaparkovaná auta, která neparkují na soukromých pozemcích majitelů aut. Je to možná bezohledné, pro majitele aut pohodlné, nevím jestli dotyční nemohou zaparkovat na svém pozemku. Zrcadlo je návrh, možná by se nemuselo instalovat, kdyby tam vlítnul starosta a udělal pořádek. Než tam instalovat zákazové nebo omezující značky, byl jsem pro to zrcadlo.

Bezpečné vyjetí umožní a nenaruší sousedské vztahy 🙂

3. Komise doporučuje novostavbu kulturního domu umístit v prostoru západně ÚMO. (1 člen proti, 2 členové se zdrželi). V úvodu jednání podal předseda komise informaci o jednání zástupců MOb a komise se starostou Paskova o jejich zkušenostech s provozem obecních kulturních zařízení.

Záměrem bylo KD vystrčit, aby byl vidět a stahoval návštěvníky z Domovské do občerstvovny, zejména v cyklosezóně, která by tam nějaká malá snad měla být. Bavili jsme se i např. o ceně vytápění KD v Paskově, které se pohybuje kolem cca 40 tis. Kč. Odpovídá to ale velikosti a tepelným ztrátám – zaizolováním objektu a tomu jaká je mrazivá zima. Financování KD probíhá tak, že Paskov dává peníze spolkům a ty následně platí zpět určené nájemné. Hospodaření KD je v Paskově s malými odchylkami vyrovnané.

4. Komise doporučuje zlepšení povrchu cyklostezky od Bělské k odlehčovacímu kanálu asfaltovým recyklátem.

Tohle řešení by mělo nahradit současný stav nevhodného příjezdu k Pilíkům. Možná až padne OKD a daruje nám příjezdovou cestu, tak si ji spravíme. Zatím OKD prádelnu uhlí využívá i pro důl Lazy, takže jestli zavřou Paskov, možná se jim nevyplatí provoz jen pro Lazy.

5. Komise doporučuje vyasfaltování ulice K Nadjezdu v úseku ve vlastnictví městského obvodu.

Část ulice je v soukromém vlastnictví a majitel si dával podmínku, že jestli chce mít obec asfalt po celé délce – i na jeho soukromé části – požaduje vyasfaltovat i další soukromou část. Alespoň jsem to tak pochopil. Takže jsem byl pro tohle řešení.

6. Komise doporučuje, aby pí. Králová prověřila z hlediska prostorového a majetkového možnost rozšíření ul. Domovské v úseku Perunova – Klasná s cílem oddělení IAD od pěších a cyklistů.

Když už tam musí vjíždět ke svým domům, chceme aby uvolnili majitelé místo pro rozšíření cesty o pruh, který je obecní a který užívají pro přístup ke svým domům.

7. Komise doporučuje instalaci uzamykatelných bočních bran na ul. Domovské v úseku Bažanova – Jestřábského. (1 člen proti)

Ty naše sloupky. Údajně na Domovskou z ul. Bažanová vjíždí OZO a na Domovské se otáčejí. Nechal bych je na Bažanove couvat a nezatěžovat Domovskou otáčením. Ten sloupek na ul Bažanové neprošel už kdysi, teď jsem hlasoval pro tohle náhradní řešení, které navrhla p. Králová, která byla ohrožena projíždějícím autem.

8. Komise doporučuje, aby pí. Králová prověřila možnost nasvětlení přechodu u zastávky Mostní z hlediska souladu s projektem Prodloužené Mostní I.

9. Komise doporučuje prořezání porostu stromů a keřů v prostoru mezi ul. Pod Břehy a ul. Domovskou.

Takových křovin je více, například u autobusové zastávky u školy. Netuším, jestli v tom třeba nežijí králíci, bažanti nebo zajíci, kvůli kterých zase myslivci chtějí mít zarostlé remízky. Tohle asi není tenhle případ.

2 Komentáře

 1. Jan Dvořák říká:

  Ke komentáři jen pár poznámek:
  ad 1.Tento bod jsme prosazovali s panem Holišem společně na několika komisích a přes několikeré ubezpečování paní Faicové, že to “nejde”, nakonec kupodivu přinesla stanovisko hlavního architekta, že záleží na stanovisku obvodu. Takových lokalit je v různém stadiu přípravy několik, v tom musím pana Holiše opravit.
  ad 4. Jsem realista, takže si spíše představuji jak po pádu OKD nám nějaký chytrálek, který levně přijde k jejich majetku, bude nabízet tu cestu za milióny….
  ad 5. Šlo o to, aby ti, co tam, bydlí, měli alespoň z jedné strany asfaltový příjezd, hodný 21. století.

  • Radomír Orkáč říká:

   Presne tohle je ono, co Hrabova potrebuje – tahnout za jeden provaz a poskytovat informace, jak to jen jde. Rozhodne to neni zbytecnost.

   Zapisy jsou psany dobre, ale ty komentare nam prozradi casto vice.

   Standovi Holisovi a Honzovi Dvorakovi dekuji jak za zapisy, tak i za tyto komentare k zapisum.

[email protected] [email protected]