Rozhovor o kronice s Markétou Orkáčovou, část první

Dnes přináším písemný rozhovor s mou sestrou Markétou, která provádí ruční zápis do kroniky naší obce. Rozhovor je poměrně obsáhlý, a proto bude rozdělen na dvě části.  Sestru jsem o rozhovor požádal již na začátku letošního roku, ale jako maminka na plný úvazek hledala čas velice těžce.

Na kurzu “Jak tvořit obecní zpravodaj” nám (nám = někteří členové Mediální komise) vštěpovali, že písemný rozhovor není rozhovor a že autor má oslovenému vykat. Omlouvám se za neprofesionální přístup, ale Hrabová.Info není obecní zpravodaj a doporučení jsem si vzal k srdci především pro naše Hrabovské listy či web obce.

Jak ses vůbec k ručnímu psaní naší kroniky dostala? Je to tak, že jako pedagog máš pěkné písmo a jako historik máš ke kronikám blízko?

To, že mám jako pedagog pěkné písmo, bych netvrdila:-D, spíš máš pravdu v tom, že roli hrála skutečnost, že jsem vystudovala historii. Možná tomu také pomohlo to, že jsem vedla kroniku na gymnáziu, na kterém jsem pracovala.

V roce 2011, kdy zemřela paní Polanská, mě o prázdninách oslovil bývalý pan starosta Rostislav Naď, zda bych nepokračovala v její dlouholeté práci ručně psaných zápisů. Po pravdě jsem trochu váhala, bála jsem se zodpovědnosti, která je s tím spojená. Také jsem si byla vědoma, že to nebude práce jen na dva – tři roky, to kvůli rukopisu, aby se často neměnil. Teď s odstupem času mohu říct, že mě nenapadlo, že se bude jednat o činnost tak časově náročnou.

Je v dnešní době ručně psaná kronika výjimečná záležitost, nebo naopak zcela forma psaní kroniky?
Zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, v ustanovení § 2 povoluje jak ručně psanou kroniku, tak kroniku v elektronické podobě. Elektronická verze zápisu, mj. mylně vykládaná veřejností jako on-line verze, dnes v naší republice převažuje. Důvodů je několik: některé velké obce mají zápisy na 100 a více stran, někde chybí kronikář s hezkým rukopisem, někde chybí ochota obětovat ručně psaným zápisům čas. Dle mého názoru je to škoda. Možná jsem ovlivněna vystudovaným oborem, možná jsem trochu staromódní, ale vzít si svázané vytištěné papíry a otevřít knihu s ručními zápisy považuji za markantní rozdíl. Kdo hledá informace, ten je najde, ať jsou psané jakkoliv. Navíc v naší obci má ručně psaná pamětní kniha tradici.

Co by měla dobře vedená kronika zanechat budoucím generacím?

To je těžká otázka. Neexistuje žádný univerzální postup pro zápisy. Na školeních a setkání ostravských kronikářů jsem měla možnost seznámit se s různými „kronikářskými osobnostmi“ – od úředníků, kteří dostali psaní pamětní knihy v rámci své pracovní činnosti, po nadšence, kteří chtějí něco pro obec udělat. Ať chceme nebo ne, osobnost kronikáře se v zápisech projeví – někdo si všímá více kulturní činnosti, někdo se soustředí na politiku, jiný dá více prostoru stavební činnosti a proměnám obce, někdo se zajímá o církev. V kronice by mělo být trochu toho i trochu tamtoho, aby si každý našel tu informaci, kterou potřebuje. Zápisy velmi zkomplikoval zákon na ochranu osobních údajů. V kronice by neměly být informace, na základě kterých se dá jednoznačně identifikovat občan.

Popiš nám, prosím, postup letopisecké komise při tvorbě současné kroniky.

V letopisecké komisi jsme tři členové: náměty na návštěvu zajímavých osobností naší obce dává pan Naď. Pan Michalkovič vytvoří zápisy – na základě návštěv a rozhovorů s lidmi v obci, také komunikuje se společenskými organizacemi apod. Pan Naď tyto podklady pro zápisy pročte, ručně vpíše další informace, upraví formulace a dává mi je k přepsání. Já po konzultaci s panem Naděm doplním dle mého názoru důležité informace, které v podkladech chybí, opravuji gramatické chyby a přepisuji ručně do kroniky. Spolupracuji se sekretariátem obce a s finančním a stavebním odborem, které mi dávají potřebné informace. Od roku 2013 jsou zápisy v elektronické podobě. Rozhodla jsem se tak pro to, že ruční zápisy trvají delší dobu. Navíc zákon stanovuje, že zápisy mají být prováděny alespoň jednou ročně.

Myslíš si, že by se mělo něco v zaběhlém postupu měnit? Proč a co?

Lektor na školeních, pan Hromádka, řekl, že to máme vymyšlené výborně 😀 Že tak podchytíme více věcí, než když je na to kronikář a zapisovatel v jedné osobě sám. Navíc když některý z členů „vypadne“ ostatní jsou schopni fungovat dál. Já osobně bych v zaběhlém postupu nic neměnila.

Kolik má naše Hrabová kronik a kde jsou kroniky uloženy? Jak se k nim dostane běžný občan?

O tom jsem psala v článku pro HL. Dvě pamětní knihy jsou uloženy v archivu – pro veřejnost jsou zpřístupněny přes on-line badatelnu https://badatelna.ostrava.cz/main. Jedná se o archiválie Obecní kronika (inv. číslo 20, archivní soubor Archiv obce Hrabová) a Pamětní kniha obce Hrabové II. díl (inv. číslo 1, archivní soubor Obvodní národní výbor Ostrava-Hrabová). Po přihlášení (musí se zadat e-mailová adresa badatele, kam bude zasláno přístupové heslo) na uvedených stránkách stačí do vyhledávače zadat hesla: obecní kronika a pamětní kniha obce Hrabové. V současné době existují ještě dvě další pamětní knihy, jedna je uložena na obci, zde jsou zápisy od r. 1990 do r. 2006. Tato kronika bude brzy předána archivu, neboť zákonná lhůta pro její uložení na obci končí. A další (současná) se zápisy od r. 2007 mám u sebe, abych mohla pořizovat zápisy. V případě zájmu o nahlédnutí do kroniky ze strany veřejnosti je potřeba dohodnout se na termínu. Při nahlížení do kroniky musí být ze zákona přítomen kronikář nebo pověřená osoba. Toto opatření je proto, aby nedošlo k nějakému poškození kroniky /např. vyříznutí listu, fotografie/ apod.

V jakém stavu je současná kronika a proč?

Ruční zápisy v současné kronice končí rokem 2012 a fous 😀 z roku 2013. Zápisy za rok 2013 a 2014 jsou prozatím v elektronické podobě.

Podklady pro zápis se provádí v průběhu roku a do elektronické podoby (ideální stav by byl do ručně psané podoby) se převádí následující rok. Je to proto, že důležité události se uskutečňují i na konci roku. Nejde udělat zápis v polovině daného roku a „odfajfknout si“ splnění úkolu. Současné zpoždění ručně psaných zápisů je především z toho důvodu, že jsem na mateřské dovolené a mám velmi aktivní dítě, a nestíhám ručně zápisy vyhotovit tak rychle, aby byl dodržen zákon. Znovu upozorňuji, že zpoždění je pouze v ručním přepsání, nikoli v podkladech. Ty jsou hotovy.

Pokračování přineseme příští týden …

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]