Zápis č. 2016/01 z jednání mediální komise

Zápis č. 2016/01
z jednání mediální komise
konaného dne 2. března 2016 v Hrabové

Přítomni: Šumbera Jan (předseda), Strnišťová Alica, Slíva Milan jr., Novák Petr, Orkáč Radomír, Žižka Petr (šéfredaktor), Houžvička Miroslav

Návrh programu:

 • Rozšíření komise o další členy
 • Představení nové podoby Hrabovských listů
 • Stanovení rozsahu činnosti mediální komise
 • Rozdělení zodpovědnosti za jednotlivé oblasti
 • Různé

Ad 1) Rozšíření komise o další členy (nehlasováno)

 • Předseda navrhl rozšíření komise o další dva členy Miroslava Houžvičku a Petra Žižku (šéfredaktor)
 • Nikdo se nevyslovil proti návrhu, žádost byla obratem předána vedle jednající radě obce.
 • Starosta informoval po skončení jednání komise i rady, že žádost byla schválena a komise je rozšířena o navržené členy.

Ad 2) Představení nové podoby Hrabovských listů (nehlasováno)

 • Šéfredaktor poděkoval všem za odvedenou práci na prvním “našem” vydání HL. Největší poděkování patřilo Milanu Slívovi jr., který musel ve velmi krátkém čase z nuly vytvořit grafický návrh (layout) pro sázení textu.
 • Šéfredaktor všem předal osnovu květnového vydání, ve které jsou rozebrána témata, jednotlivé stránky, atp.

Ad 3) Stanovení rozsahu činnosti mediální komise (nehlasováno)

 • Komise není pouze redakcí a redakční radou Hrabovských listů, ale bude mít na starost i web obce, koordinaci termínů akcí na našem území. Postupem času bude zvažován direct mailing, zasílání upozornění přes SMS, video spoty, informační panely, atd.
 • Rozsah sice není přesně definován, nicméně komise se postupem času vyprofiluje.
 • Starosta, který odskočil z jednání rady vyslovil přání, abychom byli dobrým týmem, který je pružný a neschůzuje o ničem do pozdních nočních hodin.

Ad 4) Rozdělení zodpovědnosti za jednotlivé oblasti (nehlasováno)

 • Shodli jsme se na tom, že nebude potřeba sepisovat jednací řád a ani interní pravidla.
 • Petr Žižka je zodpovědný za konečnou podobu a obsah jednotlivých vydání. Před každým vydáním navrhne osnovu, uzávěrky a domluví se na článcích (kdo se o co postará).
 • Předseda stanovil jednotlivým členům odpovědnost za oblasti. Např. P. Novák – sport, A. Strnišťová – škola/školka, M. Houžvička – kultura/kulturní komise, atd. Všichni nakonec stejně budou dělat to, na čem se domluvíme na schůzce komise.
 • V nejbližší době (14.3.2016) se sejdeme v užším kruhu, abychom se domluvili na nových webových stránkách obce, kde se domluvíme a rozdělíme zodpovědnost.
 • Předseda si bere na starost vypracování veřejných pravidel pro inzerci.

Ad 5) Různé (nehlasováno)

 • Šéfredaktor rozepsal návod “Jak budeme psát HL”, který pošle o neděle 13.3.2016 mailem všem členům i na úřad.
 • Starosta požádá správce pošty, aby upravil adresáty za emailem [email protected].
 • Milan Slíva přepošle do neděle 6.3. text o nové otevírací době úřadu. Text bude zveřejněn na webu obce.
 • Petr Žižka, Milan Slíva jr., Radomír Orkáč informovali ostatní, že byli dne 25.2.2016 na školení “Jak tvořit obecní zpravodaj”.
 • Proběhla diskuze nad inzercí. Inzerce bude “otestována” na první “vlaštovce” v květnovém čísle HL. Členové vydiskutovali požadavky, které předseda zohlední v pravidlech pro inzerci. Předseda dále s úřadem vykomunikuje, jak se budou vybírat peníze za inzerci (kdo, kdy, jak, atp.).
 • Rozšíření počtu stránek a periodicita vydávání se odkládá.
 • Všem budeme zdůrazňovat, že je nutné posílat co nejdříve termíny pořádáných akcí na email redakce.
 • Uzávěrka neaktuálních témat 5. 4. (resp. 5. 6. pro červencové vydání), uzávěrka aktualit 15. 4. (resp. 15. 6. pro červencové vydání).

Další schůze 5. 5. 2016 v 16.00 hod v budově úřadu.

4 Komentáře

 1. Jan Dvořák říká:

  Pan Houžvička měl být členem komise od samého počátku. Jen to dokládá, že rada chce stále jet ve starých kolejích.

  • Milan Slíva jr. říká:

   Již při předběžné schůzce o nové komisi koncem prosince bylo jednoznačně sděleno ze strany nového pana starosty, že případné rozšíření komise o další členy bude akceptováno, pokud se na něm komise dohodne a je pouze na rozhodnutí komise samotné, zda se pro toto řešení rozhodne. I proto byli na první schůzce mediální komise pan Houžvička a pan Žižka přítomni již od samého počátku a v průběhu jednání se stali i jejími řádnými členy. Takže zde Vaše výtka není na místě, i když uznávám, že o tomto pravděpodobně nevíte.

  • Radomír Orkáč říká:

   V komisi jsem nemel byt ani ja… Starosta rekl, ze bude na samotne komisi, jestli se bude chtit rozsirit. Bylo prislibeno, ze Rada rozsireni ihned schvali.

   To, ze Rada zrovna jednala vedle, byla jiz jen tresnicka. Domluvili jsme se, ze se “rozsirime” o dalsi cleny (nikoliv hlasovali!) a Rada to ihned za vedlejsi zdi projednala a schvalila;-)

 2. petr žižka říká:

  Mám z práce komise a hlavně z jejího složení obrovskou radost. První jednání bylo pracovní a nesmírně příjemné. Moc se na tyto schůzky těším. Chci, aby Hrabovské listy co možná nejvíce vycházely z potřeb obyvatel obce. A přestože tady bydlím, nehraju si na Děda Vševěda:-). Takže setkání fajn, kteří mají spousty nápadů a chtějí se podílet na všech změnách v oblasti informování občanů, je pro mne super. Díky moc všem, kdo v té komisi jsou a kteří na mne (jakožto amatéra ve věcech komunální politiky) byli hodní:-). Přitom jen podotýkám a připomínám, že se nebavíme jen o Hrabovských novinách, ale o webu a ostatních možnostech komunikace “dovnitř” Hrabové a zároveň také o P.R. navenek. Jak už jsem mnohokrát napsal, Hrabová je hezké místo a věřím, že se nám společně podaří ukázat to lidem, kteří tady bydlí i těm, kteří sem třeba jen občas zajedou. Tož asi tak:-)

[email protected] [email protected]