Požár hrabovského kostela sv. Kateřiny v roce 2002 (1/2)

Náš článek pojednává o neblahém požáru našeho hrabovského kostela sv. Kateřiny Alexandrijské dne 2. dubna 2002.

Dřevěný kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, nemovitá kulturní památka, vyhořel v brzkých ranních úterních hodinách dne 2. dubna 2002 po právě uplynulých velikonočních svátcích. Požár kostela sv. Kateřiny nahlásil neznámý obyvatel domu na Jestřábského ulici, kterého probudilo „podivné praskání“, dne 2. dubna 2002 v 3.07 hodin na operační středisko Centra tísňového volání. Na místo byly ihned vyslány jednotky z centrální hasičské stanice Ostrava-Hrabůvka a dále jednotky z centrální hasičské stanice Ostrava-Zábřeh,

První jednotka přivolaná z Ostravy-Hrabůvky již cestou k požáru pozorovala vysoké plameny v místě kostela a okamžitě přivolala další posily. Hasební práce začaly v 3.18 hodin a probíhaly pouze z vnější strany kostela, neboť uvnitř stále hrozilo zřícení hořících dřevěných konstrukcí. K požáru vzápětí dorazily také další hasičské jednotky z HS Zábřeh, HS Ostrava-Fifejdy a jednotky dobrovolných hasičů z Hrabové, Staré Bělé a Zábřehu. Hasičům se další rozvoj požáru podařilo zastavit v 3.42 hodin. Dohašování ohnisek požáru kostela při rozebírání stavby probíhalo až do 14 hodin.

Podle výsledné zprávy pplk. Ing. Jiřího Šnábla měl přes veškeré úsilí hasičských jednotek požár fatální následky a dřevěný kostel byl zničen: „…důvodem byla skutečnost, že při příjezdu první záchranné jednotky již hořela střecha kostela. Tento stav byl způsoben velmi rychlým rozvojem a vysokou intenzitou požáru a tím i pozdním nahlášením tohoto stavu. Je prokázáno, že hořet začalo uvnitř kostela a volná doba rozvoje mohla být dlouhá, aniž si případní kolemjdoucí mohli čehokoliv všimnout…“,

Místního duchovního správce ThDr. Milana Adámka o požáru kostela informovala ostravská policie v 3.35 hodin. Po zhlédnutí požáru kostela a jeho fatální destrukce informoval po páté hodině ranní ostravsko-opavského biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze, O.Praem., o zničení dřevěného kostela sv. Kateřiny Alexandrijské slovy: „Teď jsem se vrátil z Hrabové, kostel již není. Ten, v němž byla udělována svátost biřmování 18. listopadu.“

Další díl – Požár hrabovského kostela sv. Kateřiny v roce 2002 (2/2)

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]