BIO popelnice zdarma

Město Ostrava spolu s městskou odpadovou společností OZO Ostrava zavádí novou službou určenou občanům Ostravy, kteří trvale žijí v rodinném domě se zahrádkou. Ti od letošního roku získají nárok na bezplatné přistavení jedné BIO popelnice o objemu 240 l a její pravidelný svoz. Cílem je omezit podíl využitelného biologicky rozložitelného odpadu ve směsném komunálním odpadu ukládaném na městskou skládku a přispět k větší ochraně životního prostředí ve městě. Svezená zeleň bude následně využita k výrobě kvalitního kompostu, který si mohou občané zakoupit za velmi příznivé ceny ve všech sběrných dvorech OZO Ostrava nebo na městské kompostárně. Nová služba bude plně hrazena z poplatku za komunální odpad. Ten i pro letošní rok zůstává na 498 Kč na osobu za rok.

Rozvoz BIO popelnic bude probíhat v několika etapách od května do července 2016. Občané dané lokality vždy s předstihem dostanou do schránek informační leták s žádostí o přistavení nádoby. Zájemci o novou službu budou muset tuto žádost vyplnit a odevzdat na svém obvodním úřadě nebo na podatelně Magistrátu města Ostravy, případně se přihlásit ke službě elektronicky na webových stránkách města. Týden před rozvozem pak budou žadatelé informováni o konkrétním termínu rozvozu nádob. BIO popelnice je hnědá a má perforované stěny, aby odpad rostlinného původu větral, odpařovala se přebytečná vlhkost a předešlo se zápachu rozkládající se zeleně. Pro sběr zeleně v Ostravě byly vybrány nádoby o objemu 240 l, které byly nejvíce využívány i v rámci placené služby svozu zeleně nabízené již několik let společností OZO Ostrava.

„Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je vstupní surovinou pro výrobu kompostu, tedy kvalitního přírodního hnojiva, které je dále využíváno k obohacení půdy v rámci údržby veřejné zeleně, nebo si ho mohou občané zakoupit pro potřeby vlastní zahrádky ve všech našich sběrných dvorech či přímo na kompostárně v Hrušově. Odděleným sběrem zeleně přitom výrazně přispějeme ke zvýšení míry využívání komunálního odpadu a k ochraně životního prostředí ve městě. Takže máte-li zájem o pohodlnou likvidaci svého biologicky rozložitelného odpadu ze zahrádek a domácností, a přitom máte zájem něco prospěšného udělat i pro město, neváhejte a BIO popelnici si objednejte,“ láká k nové bezplatné službě jednatel odpadové společnosti OZO Ostrava Karel Belda a dodává: „Pokud některým občanům města vyhovuje dosavadní způsob využití zeleně ze zahrádky (vlastní kompostování, chov domácích zvířat, odvoz do sběrného dvora), je v pořádku, když tento systém zachovají a BIO popelnici si neobjednají.“

Náměstkyně primátora města Kateřina Šebestová k nové službě pro občany říká: „Pevně věřím, že novinku v systému odpadového hospodářství statutárního města Ostravy většina obyvatel rodinných domů přivítá. Předem děkuji všem občanům, kteří o novou službu projeví zájem a zodpovědným tříděním biologicky rozložitelného odpadu přispějí k udržitelnému rozvoji našeho města.“

Další informace k nové službě

Svoz zeleně bude probíhat celoročně:

  • ve vegetačním období od dubna do listopadu jednou za 14 dní,
  • v období vegetačního klidu od prosince do března jednou měsíčně.

Do BIO popelnic patří:

  • Tráva, listí, spadané ovoce, zelené natě, slupky a zbytky ze zeleniny a ovoce před tepelnou úpravou, zbytky zahradních a pokojových rostlin, zemina z květináčů, skořápky z ořechů, dřevěné piliny, odpad z řezu stromů a keřů (nadrcený či nastříhaný).

Do BIO popelnic nepatří:

  • Kuchyňský odpad živočišného původu (tuky, zbytky masa, kosti, zbytky vařených jídel), uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné odpady (plasty, sklo, kamení…).

Větší množství zeleně, případně silnější a delší větve z ořezu stromů a keřů přijímají i nadále sběrné dvory OZO Ostrava.

Větší kapacitu nádob, než umožňuje právě zaváděný městský systém pravidelného svozu zeleně, lze objednat jako placenou službu u společnosti OZO Ostrava.

Další informace:

Mgr. Vladimíra Karasová, tisková mluvčí OZO Ostrava s.r.o.
e-mail: [email protected], telefon: 596 251 341, 602 183 374

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]