Úřad přistaví kontejnery na velkoobjemový odpad

Úřad městského obvodu Hrabová zajistil v době od 12,00 hod. – 17,00 hod. ve dnech 18.4.2016 – 20.4.2016 přistavení mobilní sběrny na nebezpečný odpad.

Mobilní sběrny na nebezpečný odpad

Do pojízdné sběrny na nebezpečný odpad lze přinést autobaterie, zářivková tělesa, oleje, kyseliny, zásady, plechovky od barev, drobný chemický odpad a pod.

Umístění:

 • dne 18.4. ul. Paskovská (u hřiště TJ SOKOL Hrabová)
 • dne 19.4. ul. Paskovská (na parkovišti před farou)
 • dne 20.4. ul. Šrobárova (u výměníku MST)

Kontejnery na velkoobjemový odpad

Úřad městského obvodu Hrabová zajistil ve dnech 18.4.2016 – 21.4.2016 (přistavení a odvoz během dopoledne) přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad.

Do velkoobjemových kontejnerů nepatří shrabky smetky, větve, popel, staveništní suť, autobaterie, léky, chemikálie a pod.

Umístění:

 • ul. Na Hurtě
 • ul. Paskovská (u hřiště TJ SOKOL Hrabová)
 • ul. Šolcova (před potokem)
 • ul. Paskovská (na parkovišti před farou)
 • ul. Paskovská (trojúhelník ul. Jezdiště)
 • ul. Šrobárova (u výměníku MST)
 • ul. Příborská (za mateřskou školou V.Huga)
 • ul. Krmelínská (před Geologickým průzkumem)

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]