Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince

Ostravounakole nedávno upozornilo na chystané cyklistické napojení prům. zóny Hrabové na Dubinu. Nyní k tomu přidali další skvělou zprávu. Prům. zóna se dočká napojení i na Novou Bělou!

Zahájení územního řízení

Dne 29.2.2016 podalo Statutární město Ostrava, IČ 00845451, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, zastoupené na základě plné moci společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., IČ 45797170, Prokešovo náměstí 634/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 (dále jen „žadatel”), žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince” na pozemcích part. č. 357/8, 357/10, 357/25, 357/52, 37511, 375/3, 3147/6, 3147/7, 3150/1, 3150/2, 3150/3 v katastrálním území Hrabová a dále na pozemcích parc. č. 806/5, 806/64, 882, 1627/1, 1627/2, 1627/3 v katastrálním území Nová Bělá. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Popis stavby:

Předmětem stavby je vybudování cyklistické stezky napojené na severu na stávající stezku vedenou podél ul. Na Rovince a pokračující v rámci cyklistického koridoru na vozovce ulicí K Zyfu, kde na jejím konci bude vybudován krátký připojovací chodník a bude navazovat stezka pro chodce a cyklisty, která překročí potok Zyf a stočí se jihozápadním směrem k zástavbě v Nové Bělé na ulici Želivského. Před zástavbou bude na cyklostezce proveden úsek s úpravou pro občasný provoz motorových vozidel, umožňující příjezd na pole. Součástí stavby je i přemostění potoka. Základní šířka stezky bude 2,5 m, v místě komunikace pro občasný provoz motorových vozidel 3 m. V jednosměrném úseku stezky bude šířka zúžena na 1,5 m, u cyklistického přejezdu v kruhové křižovatce bude šířka 2 m. Stezka je umístěna v kat. území Nová Bělá a Hrabová a její celková délka je cca 2000 m.

Stavba se dělí na objekty:

 • SO 101 — místní komunikace v Hrabové
 • SO 102 — místní komunikace v Nové Bělé SO 201 — lávka
 • SO 401 — ochrana el. vedení CT Park

Stavba nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zmíněna cyklostezka je označena písmenem „U“

Zmíněna cyklostezka je označena písmenem „U“

Zdroj: ostrava.cz, msstavby.cz, ostravounakole.cz

11 Komentáře

 1. Milan Slíva jr. říká:

  Jak jsem již psal v diskuzi u článků pana Slavíka, ale jelikož tu moc lidí nečte, zopakuji zde nápad s cyklostezskou po bývalém plánovaném tramvajovém tělese. Vzniklo by přímé propojení s Novou Bělou z ulice Domovské. Všechny pozemky patří městu a jsou ve správě Hrabové. Pozemky jsou dosti široké pro vybudování pohodlné 7m široké a 2km dlouhé stezky nejen pro cyklisty, ale i pro vyznavače inline bruslení, běžce a další sporty. Pozemky jsou místy 20m široké, v nejužším místě cca. 10m. Pro bruslaře by bylo možno vybudovat na konci průmyslové zóny parkoviště a případné zázemí (WC) se snadným dojezdem. Trasa vede přírodou, je obrostlá stromy a bylo by to něco, co by bylo dozajista využíváno nejen Hrabováky. Křížení trasy s Místeckou není problém, jelikož je zde vybudován prostorný most a trasa je zde nadmostěna. Stačí se podívat, kolik inline bruslařů jezdí do Hrabové k mostu přes Ostravici, aby se proplétalo úzkou stezskou mezi cyklisty. Zde by všichni měli dostatek prostoru. Na mapě jsem nakreslil mou představu fialově. Co se týče nákladů, předpokládám, že by se dala stezka financovat z dotací nejen z EU a na stavbě by se výrazně dozajista podílelo i město, protože by to bylo prospěšné nejen pro Hrabovou.

  Nákres cyklostezsky

 2. Petr Halfar říká:

  Za mě navrhované řešení cyklostezky na tělese tramvaje ne.
  Jsou to poslední zbytky zeleně, které jsou ve formě remízků na území Hrabové ještě přítomny. Navíc slouží jako přirozený úkryt pro zvěř; nevidím důvod, proč vést další cyklostezku tudy, když o pár set metrů jižněji cyklostezka do Bělé funguje.
  A navíc…stahovat bruslaře na Domovskou je risk hraničící se zdravím všech lidí, kteří tam chodí na procházky. Stačí se podívat na situaci na Šídlovecké od podchodu po kotelnu, co tam bruslaři provádějí za manévry.

  • Milan Slíva jr. říká:

   Jde o to dát prostor bruslařům, kde budou moci své manévry provádět a nikoho neohrožovat. Prodloužená Mostní v Hrabové honitbu prakticky zruší a myslet si, že tento prostor u Místecké je ráj zvěře je nesmysl. Já na rozdíl od Vás bydlím hned vedle. Ale všechny aspekty, včetně toho Vašeho je nutno zvážit. Byl jste tam někdy v poslední době?

   • Petr Halfar říká:

    Reaguju na současný stav. Ráj bruslařů se děje kolem Ostravice. Tam je čeká cesta “odněkud někam” (slezskoostravský hrad x F-M), prostor je pro ně dostatečný tam. Koho brusle opravdu baví, jezdí na Olešnou.
    Uvažovaná bruslostezka by vedla přes Hrabovou (přes krizovou “pěší” Domovskou) a končila by u Bělé točnou, protože násep končí pilířem.
    Neříkám, že se jedná o ráj zvěře, nicméně zvěř právě zde tyto prostory obývá. Byl jsem tam včera, celé těleso jsem si prošel a potkal jsem 6 zajíců, 5 bažantů, 8 koroptví, našel srnčí stopy.
    Stavět další betonovou plochu, byť vedenou v zeleném pásu (který bude víceméně trpět viz pracovní stroje, válce a finišery) je zbytečnost, kterou mít Hrabová nemusí.
    Mluvím z vlastní zkušenosti, na inlinech aktivně jezdím.

    • Martin Slepička říká:

     Já jsem tam včera viděl dva bažanty, dvě srnky a jednoho šestnácteráka. Občas tam vidím i prasata (divoká). Vylézají často po dešti.

     • Milan Slíva jr. říká:

      Nestačím se divit, kolik se tam tím bahnem brodí takhle v neděli lidí. 🙂 Srnec šestnácterák je hodně velká rarita a to i v celoevropském měřítku.

      • Martin Slepička říká:

       Občas píšu spíše pro zasmání než pro logiku věci, možná to byla jen srnka s velkými rohy. Neděle, auto, zahrada.

 3. Jan Dvořák říká:

  Ta trasa po tramvajovém tělese by měla jednu podstatnou výhodu – komfortní překonání Místecké bez stoupání a jízdy v sousedství aut. Tento námět jsem sám už loni na komisi výstavby při projednávání této cyklostezky zmínil, ale většinově byla podpořena trasa nyní připravovaná. Je však také třeba říct, že nyní připravovaná trasa teoreticky může být v budoucnu doplněna o pokračování podjezdem tramvaje pod Místeckou a po tělese tramvaje až po Domovskou, aniž bychom zvěř alespoň na novobělské straně nějak rušili.

 4. Ivo Brázdil říká:

  Stezka, která by suplovala nebezpečnou Krmelínskou opravdu chybí. Divím se, že nikoho nenapadla levná varianta po ulici K Nadjezdu přes stávající stezky v prům.zóně po hrázce poldru a navázat na ulici Nebeského po které jsme kdysi do Bělé jezdili. Problém bude šířka stezky na hrázi a domluva s Povodím Odry. Nebeského je hotova tj náklady nula. jen napojení od kravínu na Ječmínkovou (asi pozemek pana Kaloče), nebo na Želivského. Součásti by bylo i zprovoznění nadjezdu přes Místeckou pro cyklisty.

  • Stanislav Holiš říká:

   I ta asfaltová část v poli pod Novou Bělou je údajně černá stavba na soukromém pozemku. Pár let zpět jsem tuhle možnost nabízel cyklokoordinátorovi Krejčímu. Nakonec dali na papír verzi třetí, ale než to zrealizují budeme asi nadále spíše jezdit po té načerno postavené asfaltce. Druhá verze bývalá Komárkova tramvajová trať asi taky padla. Dojet do Bělé se dá taky mezi Plzeňskou a Krmelínskou z ulice Kaminského na Ječmínkovu. Je to ale hliněná polní cesta.

 5. Jan Dvořák říká:

  I to bylo v komisi diskutováno, ale prý nesouhlasí nějaký vlastník pozemku (možná ale sousedního).

[email protected] [email protected]