O vzniku mediální komise

Rád bych osvětlil proces vzniku mediální komise. Předem chci poznamenat, že již to, že komissumberae v tomto složení existuje a zastupitelé z řad koalice i opozice dostávají přiměřený prostor pro vyjádření k různým tématům, považuji za malý zázrak, v porovnání se stavem, ve kterém jsme se nacházeli zhruba před rokem.

Od konce prosince minulého roku probíhala komunikace jednak se starostou Igorem Trávníčkem, dále s kandidátem na nového šéfredaktora Petrem Žižkou, a také se všemi již stávajícími členy komise.

Postupně jsme společně utvářeli představu o tom, jakým směrem se chceme dál ubírat (Hrabovské listy, web, propagaci Hrabové), jak by komise měla pracovat a na čem se podílet. Usoudili jsme, že chceme komisi, která bude akceschopná, složená z lidí, kteří budou ochotni navzájem spolupracovat. Řešili jsme dvě varianty návrhů. Pětičlenná komise, kterou navrhoval pan starosta, a tak ji i nakonec schválila rada, s tím, že pokud komise doporučí rozšíření členů, bude tento návrh akceptován. Proti tomu jsem navrhoval, komisi pokud možno složenou z co největšího počtu zástupců „politického spektra v Hrabové“, kteří mají zájem podílet se na změnách souvisejících s Hrabovskými listy a webem obce, s maximálním počtem sedm členů.

A jak to pokračovalo dál, to už jste se mohli dočíst v zápise z jednání mediální komise, který již dříve zveřejnil Radek Orkáč. Je vidět, že se v Hrabové dá domluvit, sliby se plní, věci se hýbou a já věřím, že lepším směrem.

Budeme rádi za Vaše náměty a články do Hrabovských listů, nejen je můžete zasílat na [email protected]

Jan Šumbera
Předseda mediální komise, hnutí Ostravak

 

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]