Zápis z jednání neformální pracovní skupiny “Web obce”

Zápis
z jednání neformální pracovní skupiny “Web obce”
konaného dne 5. dubna 2016 v Hrabové

Přítomni: Trávníček Igor, Šumbera Jan, Slíva Milan jr., Žižka Petr, Orkáč Radomír

  • Řešili jsme vzhled a strukturu webu – módní vs moderní, responzibilní vs tradiční.
  • Vybrali jsme nejvhodnější layout (šablonu), na kterém budeme web stavět.
  • V průběhu několika málo týdnu “zaúkolovaní” připraví strukturu informací/menu.
  • Během týdne připravíme podklady pro zakoupení vps hostingu.
  • Řešili jsme spuštění web kamer na novém webu (kostelík, škola, …).
  • Stanovili jsme měsíční interval schůzek, kdy se bude pracovní skupina vzájemně informovat o změnách.
  • Pro web obce použijeme svobodnou webovou aplikaci WordPress, kdy klademe důraz především na nezávislost na jednotlivcích. Aplikace musí být uživatelsky přívětivá a jednoduchá na správu běžnými uživateli. Obsah stránek musí být schopni spravovat např. tajemník, šéfredaktor, starosta, členové mediální komise.
  • Do pracovní porady zastupitelů bude připravena speciální stránka s informacemi o stavbách (Prodloužená Mostní, minulé – současné – budoucí stavby). Stránka bude postupně doplňována. Text pro rubriku vox populi bude vybírán vyváženě. Obsah připravené stránky (především informace o Prodloužené Mostní) před prvním zveřejněním odsouhlasí především paní Faicová, ke konzultacím budou přizváni i lidé, kteří se na projektu prodloužená Mostní aktivně podíleli.

O termínu spuštění nových webových stránek obce budeme veřejnost informovat, v tuto chvíli jej nejsme schopni odhadnout.

Zápis vytvořil Jan Šumbera a Radomír Orkáč

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]