Apotheosa hrabovská – o varhanách z roku 1946

Přinášíme vám materiál z pozůstalosti pana Antonína Adámka, který je veršovanou apoteózou hrabovských varhan. Dokumentuje také pořízení varhan nových roku 1946, jež nahradily dosavadní varhany z roku 1848.

Apotheosa hrabovská

Pod střechou dřevěnou u svaté Kateřiny

po osmdesát už roků jak píší dějiny

nad zubem času, uměním hráčů a červotočiny

vítězily dosud varhany skromné ve službách dědiny.


Ach velkým to zástupům v hrabovské farnosti

zpívaly akkordy vzruchu i radosti

a tlumeným vírem jak hlasem svědomí

v posvátném tichu chrámu je vedly k zbožnosti.


A dobří ti předkové odešli do věčných krás,

jim varhany zapěly bolestí a žalem za nás,

když srdce sténala a zněměl náš hlas.


Leč nástroj ten svůj úkol dohrál, sešly.

A nám dnešním snahy ušlechtilé vzešly –

kéž by v jeden cíl se družně nesly.

Nedopustit, aby krásy bohoslužeb klesly.


Slyšte starých píšťal prosebné ty hlasy – Katolíci!

Ke cti Boží z povinnosti vaší postavte stroj nový pro budoucí časy!

Nebojte se nákladu, nezatížíme nikoho.

Vždyť tu máme někoho, kdo našetřil mnoho.


Po cestě do Krnova s důst. p. P. Horákem 24/V 1946.

(objednávka podepsána. Dodací lhůta do 3 měsíců)

A. A. – k


Za námět i laskavé poskytnutí materiálů děkujeme paní Rozehnalové.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]