Návštěvní řád veřejného školního sportovního hřiště

Školní sportovní hřiště je veřejnosti otevřeno od 15.4.2016. Úřad obce zveřejnil návštěvní řád hřiště, ve kterém je uvedena i otevírací doba.Návštěvní řád veřejného školního sportovního hřiště
Zřizovatel, provozovatel v době pro veřejnost: Statutární město Ostrava – městský obvod Hrabová.

Důležitá telefonní čísla:

Záchranná služba – 155
Hasiči – 150
Policie ČR, Městská Policie – 158, 156
Integrovaný záchranný systém – 112
Tento návštěvní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany návštěvníků sportovního hřiště u Základní školy v Ostravě – Hrabové. Návštěvníci jsou povinni se s tímto řádem seznámit, řídit se jím a bezpodmínečně jej dodržovat.

Článek 1
Vstup na sportovní hřiště

a) Každý návštěvník je povinen dbát pokynů správce hřiště.
b) Zařízení slouží výhradně ke sportovnímu využití. Vstup pouze a výhradně na vlastní nebezpečí. U dětí do 6 let v doprovodu rodičů. Na doskočiště skoku dalekého a do sektoru vrhu koulí je vstup zakázán!
c) Vstup na sportovní hřiště je povolen pouze ve sportovní obuvi, ne však v kopačkách, a to přes čistící zónu.
d) Na sportovní hřiště je zakázán vstup osobám podnapilým, pod vlivem drog nebo omamných látek, či s otevřeným ohněm.

Článek 2
Provozní pokyny

a) Každý návštěvník je povinen dbát na svou bezpečnost a plně zodpovídá za svůj majetek. Za úrazy, poranění nebo škody na majetku nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
b) Dále je každý návštěvník povinen šetřit zařízení, zabránit mechanickému, chemickému nebo biologickému poškození herních ploch a zamezit vnášení nečistot, odpadu. Zjištěné závady neprodleně nahlásit správci hřiště.
c) Jízda na kole, kolečkových bruslích, skateboardech apod. je zakázána!
d) V celém areálu je přísný zákaz kouření, donášení a konzumace alkoholu, drog či omamných látek!
e) Vodění zvířat do sportovního areálu je zakázáno!

Článek 3
Všeobecné podmínky

a) Provozní doba sportovního areálu je od 15. dubna do 30. října 2016

Pondělí – Pátek

 • 15.4. – 30.6. (16 – 20 hod.)
 • 1.7. – 31.8. (13 – 20 hod.)
 • 1.9. – 30.9. (16 – 18 hod.)
 • 1.10. – 30.10. (16 – 17.30 hod.)

Sobota

 

 • 15.4. – 30.6. (14 – 19 hod.)
 • 1.7. – 31.8. (13 – 19 hod.)
 • 1.9. – 30.9. (13 – 18 hod.)
 • 1.10. – 30.10. (13 – 17 hod.)

 

Neděle

 • 15.4. – 30.6. (14 – 18 hod.)
 • 1.7. – 31.8. (13 – 18 hod.)
 • 1.9. – 30.9. (13 – 18 hod.)
 • 1.10. – 30.10. (13 – 17 hod.)

Mimo tuto dobu je vstup na sportovní hřiště zakázán. Zřizovatel a vedení školy si vyhrazuje právo na výjimky, změnu provozní doby z důvodu nepříznivého počasí, konání závodů či krátkodobé uzavření sportovního hřiště nebo jeho části.

b) Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky sportovního hřiště, jeho porušení je postižitelné!

 

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]