Akce BIO popelnice pokračuje druhou etapou

Město Ostrava přichází v tomto roce s novinkou v  systému nakládání s komunálními odpady, novou službou určenou občanům trvale žijícím v rodinném domě se zahrádkou. Ti od letošního roku získají nárok na bezplatné přistavení jedné BIO popelnice o objemu 240 l a pravidelný svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu v ní shromažďovaného. Svezená zeleň bude využita k výrobě kompostu, což přispěje ke zvýšení míry využívání komunálního odpadu a k ochraně životního prostředí ve městě. Nová služba bude plně hrazena z poplatku za komunální odpad, který město zachovalo i pro letošní rok ve výši 498 Kč na osobu za rok.

BIO 2

Rozvoz BIO popelnic bude probíhat v několika etapách. První etapa již probíhá – v současné době se na Magistrátu města Ostravy dokončuje zpracovávání žádostí občanů z prvních devíti městských obvodů a v průběhu května by měly být všechny BIO popelnice z první etapy už na místě.

Již 20. dubna bude roznosem informačních letáků do schránek zahájena i II. etapa akce, do které byly zařazeny městské obvody Ostrava-Jih, Stará Bělá, Nová Bělá, Proskovice, Nová Ves, Radvanice a Bartovice a Hrabová.

Nádoba na zeleň

Nádoba na zeleň

Zájemci o novou službu budou muset žádost obsaženou v letáku vyplnit a zaslat či doručit na podatelnu úřadu svého městského obvodu nebo podatelnu Magistrátu města Ostravy, případně se přihlásit ke službě elektronicky na webu města: biopopelnice.ostrava.cz, a to do 10. května 2016. Později podané žádosti budou uspokojovány až po skončení plošného rozvozu nádob, pravděpodobně ve druhé polovině roku 2016 a žadatel si v takovém případě bude muset nádobu vyzvednout sám v provozovně společnosti OZO Ostrava v Ostravě-Přívoze. Všechny žádosti budou podléhat schválení Magistrátem města Ostravy, který prověří, zda žadatel splňuje podmínky služby.

Podle schválených žádostí bude rozvoz BIO popelnic v obvodech patřících do II. etapy zahájen 30. května. Toto datum je však pouze orientační, vše závisí na průběhu první etapy. Týden před rozvozem nádob však budou žadatelé informováni o konkrétním termínu rozvozu. Nádoba bude v daném termínu přivezena v odpoledních hodinách (16 – 20 hodin) přímo na každou schválenou adresu a předána zástupci konkrétní domácnosti oproti podpisu. Občané mohou o fyzické převzetí BIO popelnice požádat i někoho ze sousedství, pokud sami v uvedenou dobu nebudou moci nádobu převzít.

Podrobnosti ke službě

 • Svoz zeleně bude probíhat celoročně. Ve vegetačním období duben – listopad 1x za 14 dnů, v období vegetačního klidu prosinec – březen 1x měsíčně. Přesný svozový den se občan dozví při rozvozu nádob.
 • BIO popelnice je hnědá a má perforované stěny, aby odpad rostlinného původu větral, odpařovala se přebytečná vlhkost a předešlo se zápachu rozkládající se zeleně. Pro sběr zeleně v Ostravě byly vybrány nádoby o objemu 240 l.
 • Do BIO popelnic patří:
  Tráva, listí, spadané ovoce, zelené natě, slupky a zbytky ze zeleniny a ovoce před tepelnou úpravou, zbytky zahradních a pokojových rostlin, zemina z květináčů, skořápky z  ořechů, dřevěné piliny, odpad z řezu stromů a keřů (nadrcený či nastříhaný).
 • Do BIO popelnic nepatří:
  Kuchyňský odpad živočišného původu
  (tuky, zbytky masa, kosti, zbytky vařených jídel), uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné odpady (plasty, sklo, kamení…).
 • Větší množství zeleně, případně silnější a delší větve z ořezu stromů a keřů přijímají i nadále sběrné dvory v Ostravě.
 • Větší kapacitu nádob, než umožňuje právě zaváděný městský systém pravidelného svozu zeleně, lze objednat jako placenou službu u společnosti OZO Ostrava.

2 Komentáře

 1. Stanislav Holiš říká:

  No a v roce 2017 zaplatíme na hlavu o 200 kaček více. Domkaři za to získají bio popelnici a ostatní nic,aneb nechci slevu zadarma. OZO prodává kompost, za který dosud platili domkaři a je ziskem pro OZO.

 2. Šárka Tomisová říká:

  BIO popelnice by se mohly dát i do vnitrobloku.
  Je sice zdevastován betonem, ale zahrádky tam přece jenom ještě lidé nějaké mají.
  Na bioodpad (na plevel) jsme měli ve vnitrobloku plechovou bednu, kterou nám odtáhl šlendriánský Elspol i s kompostem.

[email protected] [email protected]