MP Ostrava pro zpravodaj Ostrava-Hrabová

Tiskovou zprávu vypracoval Michal Maršo z úseku prevence a propagace Městské policie Ostrava.

Zelená linka městské policie

Na neurgentní telefonní lince 800 199 922 lze bezplatně a nepřetržitě (24 hodin denně) nahlásit závadu či poškození veřejně prospěšného zařízení. Například závady na dopravním značení, poškozené lavičky, jízdenkové automaty, jízdní řády, nefunkční veřejné osvětlení nebo signalizační zařízení křižovatek, závady rozvodných a vodovodních sítí, neschůdnost chodníků či neupravenou veřejnou zeleň. Občané na ní mohou oznámit také černé skládky nebo nález uhynulých zvířat.

Zelená linka neslouží k oznamování událostí, kdy je bezprostředně ohrožen život, zdraví či majetek a kdy dochází k protiprávnímu jednání. Pro oznámení těchto událostí jsou určeny linky tísňového volání 150 – Hasičský záchranný sbor ČR, 155 – Zdravotnická záchranná služba, 158 – Policie ČR, 112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání, 156 – Městská policie.

K úkrytu využil sprejer střechu garáže, strážníky tím nezmátl

Nezvyklý hluk z prostoru garáží v Ostravě-Hrabové upoutal 20. března 2016 hodinu po půlnoci ostravské strážníky. Mladý sprejer se zde pokoušel rozšířit již zčásti nakreslený nápis. Ve chvíli kdy spatřil hlídku městské police, dal se okamžitě na útěk. Ani jeho pokus uniknout mezi garážemi a následné ukrytí na střeše jedné z nich jej však od dopadení nezachránil. Zasahující hlídka městské policie si na pomoc přivolala další dva strážníky a společnými silami pak 25letého muže rychle nalezli. Sprejer se snažil schovat v blízkosti nízké zdi v prostoru střechy. Následná kontrola místa odhalila čerstvě nastříkaný obrazec o délce devíti a šířce dvou metrů. Strážníci na místě objevili také tři další spreje a jednorázové gumové rukavice, které byly potřísněny stříbrnou barvou. Pro podezření ze spáchání trestného činu si tak celou událost převzala Policie ČR.

Muž odvážel z areálu firmy euro palety

Na základě oznámení pracovníků bezpečnostní služby areálu soukromé firmy se 27. ledna 2016 v Ostravě-Hrabové povedlo strážníkům dopadnout zloděje europalet. Při prvním pokusu se muži podařilo odcizit 4 europalety, druhá krádež, a to hned 6 kusů, mu však díky zásahu hlídky městské police neprošla. Muž svého činu později litoval a přislíbil, že vzniklou škodu uhradí. K čemu tolik palet potřebuje, strážníkům neuvedl. Přestupek 62letého muže bude projednán příslušným správním orgánem.

Záškoláci

Pravidelně provádějí hlídky městské policie preventivní kontroly zaměřené na záškoláky. V prvním čtvrtletí letošního roku tak ostravští strážníci odhalili celkem 24 dětí, které se snažily vyhnout povinné školní docházce. Na této činnosti se velkou měrou podílejí zejména strážníci úseku prevence, pozadu však nezůstávají ani strážníci okrskáři. Nejčastějším útočištěm záškoláků bývají velká obchodní centra. Hlídky městské policie v konkrétních školách vždy ověřují, zda daný žák má svou absenci ohlášenou. Všechny zjištěné případy strážníci následně oznamují odboru sociálně právní ochrany dětí.

Strážníci asistovali revizorům

Když cestující bez platného jízdního dokladu odmítne sdělit pracovníkům přepravní kontroly ostravského dopravního podniku potřebné údaje, přicházejí na řadu strážníci. Jen od začátku letošního roku tak hlídky městské policie řešily přes 200 obdobných událostí. V loňském roce to pak bylo více než 800 případů. Nezřídka se stává, že černí pasažéři nemohou nebo nechtějí svou totožnost prokázat ani strážníkům a musejí tak být k jejímu zjištění předvedeni na Policii ČR. Jejich totožnost je následně předána na základě právního zájmu Dopravnímu podniku Ostrava. Výjimkou nejsou ani případy, kdy kontrola totožnosti odhalí osobu nacházející se v celostátním pátrání. V letošním roce zaznamenali ostravští strážníci již 3 takové cestující.

Michal Maršo
úsek prevence a propagace
Statutární město Ostrava
Městská policie Ostrava
Hlubinská 1183/6, 702 00 Ostrava

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]