Tak trošku jiné setkání jubilantů

V polovině září jsem úřad v Hrabové požádal o vysvětlení, proč zvou organizátoři na setkání jubilantů pouze občany, kteří v daném roce oslavili/oslaví jubileum 70 a 75 let.

Úřad to vysvětloval tak, že akce je tímto způsobem organizována již od vzniku MOb Hrabová.

Dále jsem upozornil na to, že vkládat formulář pro udělení souhlasu se zasláním pozvánky na tuto akci, by v budoucnu nemusel být přímo v Hrabovských listech. Navrhoval jsem, že by do HL mohl být formulář vložen jako extra papír.

Před dvěma týdny byl na webu obce zveřejněn nový formulář s tímto textem:

Setkání jubilantů je určeno občanům, kteří mají trvalý pobyt v městském obvodu Hrabová a v letošním roce oslaví jubileum 70, 75, 80, 85, 90 a více než 90 let.

Možná si toho nikdo nevšiml, ale přišlo mi fér za tuto změnu poděkovat. Děkovat u nás ještě stále totiž není zvykem. Nevím tedy, kdo přesně o těchto věcech nakonec rozhodl, ale jde vidět, že všechno jde, když se chce… .

Srdečně a upřímně děkuji těm, kteří se o změnu zasloužili.

PS: Druhá změna bude patrná v Hrabovských listech, které včera (t.j. pondělí 25.4.) šly do tisku.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]