Soustředění mladých myslivců

Pokyny k 2. ročníku soustředění mladých myslivců a ochránců přírody Moravskoslezského kraje a soutěži Zlatá srnčí trofej.

Moravskoslezská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Sídlo: Starobělská 461/103, 700 30 Ostrava – Zábřeh IČ: 29448433
Email: [email protected]

Pokyny k 2. ročníku soustředění mladých myslivců a ochránců přírody Moravskoslezského kraje a soutěži Zlatá srnčí trofej.

Místo: Chata Svoboda, Ostravice 906, 739 14, okres Frýdek-Místek, www.chatasvoboda.cz
Termín: od soboty 23.7.2016 do pátku 29.7.2016.
Věkové rozhraní: děti kategorie A: 2. – 5. třída ZŠ včetně a děti kategorie B: 6. – 9. třída ZŠ včetně. Doprava: Doprava se nezajišťuje společně, rodiče dopraví své děti samostatně až na místo konání.

Organizační informace:

Nástup v sobotu 23. 7. 2016 odpoledne (od 13 do 16 hodin), končí v pátek 29.7.2016 odpoledne !(ve 14 hodin). Rodiče si vyzvednou děti ze soustředění v pátek ODPOLEDNE nejpozději do 16 hodin. Stravování začíná v den nástupu večeří a končí v den odjezdu obědem.

Poplatek a pokyny k platbě:

Příspěvek na soustředění je pro všechny účastníky 2.300,- Kč, z této částky může část uhradit Okresní myslivecký spolek, nebo jiná společnost.

  1. Rodiče dětí, které deleguje Okresní myslivecký spolek, zaplatí nížší cenu o příspěvek OMS na účet číslo: 3202046369/0800. Při platbě uveďte variabilní symbol 2016 a do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte, kvůli identifikaci platby! (např. ČMMJ OMS FM přispívá 500,- Kč za každé dítě, které navštěvuje myslivecký kroužek, rodiče uhradí 1.800 Kč).
  2. Ostatní účastníci hradí sami celou částku 2.300,- Kč přímo na stejný účet se stejným VS a poznámkou pro příjemce.

Při nástupu je nutno odevzdat: (bude zasláno na základě přihlášky)

  • Prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti (ne starší 1 den)
  • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (potvrzeno od lékaře, je možné vyžádat si při odjezdu zpět – platí 1 rok)
  • Nástupní list dítěte – přihláška (originál)
  • Kartičku zdravotní pojišťovny dítěte (vrací se při odjezdu)

Přihlášky:

Uzávěrka přihlášek je do 28.06.2016 na emailovou adresu [email protected]
Ostatní dokumenty se předávají v den nástupu na soustředění zdravotníkovi a vedoucímu při prezenci účastníků.

Poznámka:

Návštěvy na soustředění nejsou dovoleny, v nutném případě pouze po předběžné domluvě s hlavním vedoucím a také pozdní nástup či předčasný odjezd nutně hlaste předem.

Nedoporučujeme mobilní telefony (popř. další elektroniku) kvůli ztrátě, poškození a především kvůli narušení chodu soustředění. Případně se odevzdají vedoucím a telefonovat bude možné po domluvě v určitou hodinu.

Přejeme dětem hezký pobyt!

Další potřebné dokumenty budou odeslány emailem, na základě přihlášky(možno i elektronicky).
K nástupu dítěte na soustředění je nutné zaplatit příspěvek a v den příjezdu předložit zdravotní posudek dítěte + kartičku zdravotní pojišťovny a písemné prohlášení rodičů.

Kontakt:

Hlavní vedoucí p. Martin Hlaváč, mobil: 603 818 855, email: [email protected]

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]