Articles written by: Milan Orkáč

Milan Orkáč: Reakce na článek dědy Slavíka

Děda Slavík uvedl z mé informace v Hrabovských novinách jen část, přičemž to ode mne po zkrácení neříká to, co jsem informací myslel. Prosím o zveřejnění mého celého textu zaslaného panu Slavíkovi s tímto textem:

Zastupitelstvo dne 24.9.2018 o selhání rady a starosty …

Je po volbách a tak již mé vyjádření nemůže zvolení kohokoliv do nového zastupitelstva ovlivnit, ovšem může (alespoň doufám) promluvit do složení rady a volby starosty. V Hrabovských novinách zveřejnil Ing. Slavík komentář k mému vyjádření o bytové komisi. Takže po volbách mohu upřesnit, že pan Slavík opět neměl pravdu.

Jak to bylo s mým hlasováním na zastupitelstvu dne 24.9.2018?

Ihned při jednání k bodu k poskytnutí daru na nátěr našeho kostelíka jsem se , jako zastupitel, zeptal kdo a kolik přispěl na nátěr kostela. Proč? Kostel není majetkem městského obvodu, ale majetkem Římskokatolická farnosti Ostrava – Hrabová, Paskovská 155/94. Farnost patří pod diecézi Ostrava, která patří do ostravsko – opavského biskupství. 

Hrozba dopravní nehody

Kdo je odpovědný na území Hrabové za správné značení komunikací dopravními značkami? Zřejmě nedbalost úředníka může způsobit vážnou dopravní nehodu na území Hrabové. Kde?

Den pro zoologické zahrady – 1.5. 2018

Jak fungují moderní zoologické zahrady? Jak pomáhají tyto instituce při záchraně ohrožených druhů? A mohou pomoci ochraně přírody i mimo své brány na opačném konci zeměkoule? Odpovědi na tyto i další otázky se dozvíte, pokud na 1. máje navštívíte vybrané české a slovenské zoo sdružené v Unii českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO).

Školka za úřadem?

Zavládlo nadšení mezi zastupiteli – školka bude za úřadem! Nová vize, nový „střed“ Hrabové. Já ovšem budu hlasovat, jako zastupitel, proti.

Myslivost očima dětí 2018

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.- okresní myslivecký spolek Ostrava CZ 700 30 Ostrava – Zábřeh, Starobělská 103 vyhlašuje výtvarnou soutěž – Myslivost očima dětí.

Nájemníci, co vy na to?

V Hrabovských listech jsem si přečetl, že se náš městský obvod sám již více než rok stará o svůj bytový fond. V článku jsou uvedena zajímavá čísla, avšak tato mi nějak nesedí. Např. kde skončil přebytek z roku 2016 ve výši 1 716 000 Kč?

Situace s večerkou se opakuje

V tomto týdnu jsem upozornil úřad i radu, že je opětovně prostřednictvím internetu nabízeno přenechání večerky na Šídlovci.

Výtvarná soutěž Myslivost očima dětí

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.- okresní myslivecký spolek Ostrava vyhlašuje výtvarnou soutěž Myslivost očima dětí.

[email protected] [email protected]