Vzpomínáme – Jan Bláha

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 26. dubna 2016 navždy opustil ve věku 72 let náš milovaný tatínek, bratr, švagr, strýc, tchán a dědeček pan Jan Bláha.

S naším drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém kruhu.

Zarmoucená rodina

jan_blaha

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]