Písemný rozhovor se starostou, duben 2016

Pane starosto, je za Vámi období, které se často označuje jako doba hájení. Ač jste nemusel, přijal jste vysokou funkci a mnoho z nás doufá, že se úspěšně poperete se vším, co Hrabovou pálí již delší dobu. Jak byste těch uplynulých 100 dní popsal?

Řekl bych, že došlo ke zklidnění. Před koncem roku byla atmosféra značně vypjatá. Teď mám pocit, že jsem s mnohými našel společnou řeč, a jsem rád za to, že fungujeme konstruktivně. Můžeme mít rozdílný názor na věc, musíme ale umět problém řešit věcně, bez hádek a invektiv. A to vidím jako největší posun.

Veřejnost sice moc změn prozatím nevidí, a proto nyní máte možnost zopakovat, co jste již řekl na zastupitelstvu. Jak to vypadá, nebojím se napsat, s nejkontroverznější místní stavbou Prodloužená Mostní? Nejvíce občany zajímá slibovaná beseda. Bude, nebo nebude? Jak je to v tuto chvíli se samotnou stavbou?

Prodloužená Mostní je stavba, o které se začalo uvažovat už zhruba před 30 lety. Teď je ve fázi, kdy je vše připravené k realizaci. Jediné, co zatím chybí, jsou peníze, a na ty se čeká z příslušného dotačního titulu. To, co je na této stavbě nedořešené, je absence kruhového objezdu na křížení Frýdecká – Mostní. Snažíme se s paní starostkou Vratimova a za podpory Magistrátu urgovat projektovou přípravu a následnou realizaci u investora stavby – tedy na hejtmanství. Původně existoval příslib, že částka na PD bude zařazena do rozpočtu kraje, na tento rok se tak ale nestalo. Teď mám ale zprávy, že se „ledy hnuly“.

Ke slibované diskuzi se nepodařilo domluvit zástupce investora a projektanta, proto jsem se rozhodl veškeré dostupné materiály a informace zveřejnit na webu obce.

Zajímal jsem se o možnost pokračovat v realizaci dopojení jižní části Hrabové na kanalizaci. Po mnoha letech, kdy na stavbu neměl magistrát peníze, je stav lepší. Situaci ale komplikuje oprava Paskovské z Regionálního operačního programu, kde je pětiletá udržitelnost. Znamená to, že se po dobu pěti let od realizace nesmí do cesty zasahovat. Jediná možnost je přepracování projektu stoky D, kde cca 600 m vede přes pole. Z Magistrátu mám příslib, že změnu projektu projednají, a cca do týdne bych měl dostat stanovisko, doufám, že pozitivní.

To, co vidím jako výraznou změnu, je vznik mediální komise. Ta, krom tvorby Hrabovských listů, bude mít ve své gesci – jak už z názvu plyne – rozvoj všech nových moderních i tradičních prostředků, které zajistí propagaci obce a informovanost občanů. Momentálně komise řeší vznik nového webu Hrabové – zápis z jednání komise je k dispozici online. Že spolu se vznikem nové komise došlo i ke změně šéfredaktora, je zřejmě zbytečné zmiňovat. Jsem rád, že se pan Žižka této role ujal, a děkuji mu za to.

Další velice diskutované téma je kulturní dům. Na zastupitelstvu jste se domluvili, ze musí padnout definitivní rozhodnutí ohledně případného odkupu Lípy. Šušká se, že jste se již sešli s panem Černým, ale že to jako obvykle nedopadlo. Prozraďte nám, prosím, více…

Kulturní dům je silně diskutované téma. Koneckonců v Hrabovských listech, které během pár dní dorazí do schránek, je mu věnován značný prostor.

S panem Černým jsme se již párkrát sešli. A protože má výhrady ke stávajícímu znaleckému posudku, domluvili jsme se, že si nechá zpracovat nový. To je celý posun v jednání. Dál se uvidí, až nový posudek spatří světlo světa.

V dubnu svoláte pracovní zastupitelstvo, pravděpodobně abyste zastupitele seznámil se studií stavby nové školky. Napište nám více, co je v této věci nového, a doplňte tak informace, které jste zapsal do článku v Hrabovských listech.

Pracovní zastupitelstvo již proběhlo (má reakce na Vaše dotazy doznala zpoždění – tak proto) v prostorách stávající školky na V. Huga. Zpracovatel studie, Ing. arch. Dušan Rosypal, seznámil zastupitele s novým konceptem školky o kapacitě 125 dětí. Shodli jsme se na tom, že nová školka je zapotřebí, že lokalita na místě původní školky je nanejvýš vhodná, a takřka bez námitek se všem studie zamlouvala. Vzhledem k výhradám ohledně počtu míst ještě doplníme studii o demografické posouzení.

Jsem si vědom, že Vás nešetřím, ale prozraďte nám něco o našem bytovém hospodářství. Jednalo se o něm na zastupitelstvu, finančním výboru, bytové komisi, a pokud se nepletu i na komisi výstavby. Co přesně se řeší a v jakém horizontu je potřeba přijmout nějaká opatření? Jelikož se jedná o velice citlivé téma, prozraďte, prosím, co můžete…

Bytové hospodářství patří také k živým tématům. Je to pochopitelné. Konečně jsme se začali o bytový fond starat sami, tak bychom měli vědět jak. Potřebujeme ale vstupní data, základní informace o tom, v jaké kondici byty máme. Jakmile budeme mít zpracované inventury investic a oprav, hotovou pasportizaci /pozn. proces získávání informací o stavebnětechnickém stavu nemovitosti/, můžeme tvořit ucelený koncept.

Co si myslíte o akci Ukliďme svět, ukliďme Česko?

Je vynikající, že taková akce vznikla. Kdysi se, za zvuku budovatelských písní, rozdávaly hrábě a lopaty a nepovinně povinný jarní úklid bral každý jako samozřejmost. Dnes je běžné, že než aby se někdo ohnul pro spadlý papírek, raději napíše stížnost na úřad ohledně nepořádku. Akci Ukliďme svět, ukliďme Česko budu určitě podporovat a věřím, že bude rok od roku masovější.

Na otázky odpovídal Igor Trávníček, starosta MOb Hrabová.
Otázky zaslal Radomír Orkáč
Korektura: Markéta Orkáčová

6 Komentáře

 1. Šárka Tomisová říká:

  Škoda, že v rozhovoru nezaznělo toto téma:

  Usnesení č. 39 z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne 13. 4. 2016

  39/840.) Rada městského obvodu Hrabová

  rozhodla

  o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Parkovací plochy Šídlovec SO 104 – Parkoviště č. 4, Ostrava-Hrabová“ mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Hrabová a dodavatelem JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice, za cenu nejvýše přípustnou 240.571,34 Kč vč. DPH.

  O těchto záležitostech totiž rozhoduje zastupitelstvo a to tuto stavbu NIKDY neschválilo, naopak ji zamítlo obrovskou převahou. PRO nehlasoval NIKDO, vč. radních, kteří se zdrželi hlasování.

 2. Jan Dvořák říká:

  Pozoruhodná je odpověď starosty na jasně položenou otázku, zda bude či nebude beseda k Prodloužené Mostní. Vůbec netvrdím, že musí být, ale když už to starosta slíbil, mělo by mu to stát aspoň za to, aby na tuto otázku odpověděl. Nebo ten slib byl jen pověstný zpěv při lapání ptáčka?

 3. Petr Halfar říká:

  ….proto jsem se rozhodl veškeré dostupné materiály a informace zveřejnit na webu obce.
  Kdypak to bude?

[email protected] [email protected]