Chystaná parkoviště

Při diskuzi na téma parkování na Šídlovci se taktéž diskutovalo na téma parkoviště Šrobárova 22 – Paskovská 35.

Ukazuje se, že je zde mnoho rozdílných názorů od: „už ani jedno místo pro plechový ničitele životního prostředí“ po „všechno vybetonujeme pro auta“. Navrhované parkoviště je skutečně velké rozlohou i počtem parkovacích míst na stávající podmínky a zvyklosti.

V diskuzi se objevil návrh omezit počet míst a ponechat trávník podél nového hřiště. Také proč stavět soukromému vlastníkovi (asi Paskovská 35) parkoviště u jeho objektu a tak zvyšovat hodnotu domu a bydlení v něm. Není mi jasné pro koho tedy parkoviště stavíme. Pro nájemníky v bytech obce, pro majitele soukromého bytu nebo zkrátka pro každého, jako službu obce občanům?

No a dle informací JPP (jedna paní povídala) se prý takto bude parkoviště stavět. Osobně toto považuji za těžký populizmus.

Na stávajících plochách neoficiálního, oficiálního parkoviště a na komunikaci kolem je ve večerních hodinách nacpáno (možná nepředpisově) aut jak sardinek v konzervě. O kolik aut více bude oficiálně parkovat na novém zmenšeném parkovišti? Možná o deset, nevím, ale o moc víc to nebude.

Stavba bude stát několik milionů a NIC nevyřeší. Pokud všechna auta, parkující na Viktora Huga, Příborské, Šrobárově v rozporu se zákonem, budou donucena policií přeparkovat, tak se ani na nově vytvořená místa nevejdou.

Prostor po rekonstrukci, bude pěknější a uspořádanější to asi ano. Jenže trochu drahé…

3 Komentáře

 1. Petr Halfar říká:

  Jak je uváděno výše, v současné době existuje nesoulad v počtu “legálních” parkovacích míst a skutečného počtu parkujících aut (zejména v noci…viz sardinky v konzervě).
  Spočítejme počet těchto “legálních” míst na Šídlovci, srovnejme to s průměrným počtem aut a zjistíme, že bude chybět kolik míst? Proto auta parkují tak, jak parkují. Sehnat místo v deset večer je práce na objetí Šídlovce křížem krážem.
  Z mého pohledu je výstavba parkovacích stání službou obce občanům.
  Nemám nic proti parkovišti na “pětatřicítkou”, klidně i v menším pojetí, nicméně by obec měla uvažovat o jiném “záchytném” parkovišti právě pro ty přebyvší auta, která se na “legální” místa nevlezou tak, aby při nevhodném parkování nebyly persekuovány PČR nebo MP.
  Je toto řešitelné?

 2. Šárka Tomisová říká:

  Při současném ” osvíceném” vedení radnice to půjde, zlikvidovat park na náměstí a ejhle kolik se najednou uvolní parkovacích míst. A ani bych se nedivila, kdyby se tak stalo. Protože za parkem se už kope, neušetřili ani perlu Šídlovce.
  Co na tom, že lidé protestovali a neschválilo to zastupitelstvo. Pro hrabovskou radnici zákony neplatí.

 3. Jan Dvořák říká:

  V první řadě by neměla být parkovací místa využívána pro parkování vraků, přívěsů, firemních dodávek či přímo nákladních aut. Komise výstavby již před několika měsíci dala podnět realizovat na Šídlovci stejnou úpravu, kterou má Jih, rada toto ale zatím neakceptovala. Dle průzkumu provedeného již před cca 2 lety Městskou policií by se takto uvolnilo na Šídlovci 15 parkovacích míst. Nejlevnější je to parkovací místo, které nemusíme postavit. Ale i tak komise výstavby doporučila výstavbu dalších parkovacích míst v některých lokalitách Šídlovce. I tady je na radě, aby je začala připravovat. Shodně s Vláďou Petanou si myslím, že bohužel potřeba parkovacích míst stále poroste a musíme být na to připraveni.

[email protected] [email protected]