Informace z Charity Ostrava

Dobrovolnictví jako pomoc druhému

Dobrovolnictví v Charitě Ostrava je způsobem, jak se zapojit do pomoci druhým lidem v nepříznivé životní situaci. Dobrovolníkovi jeho aktivita umožňuje užitečně využít čas, získat nové zkušenosti, zapojit se do týmu profesionálních pracovníků a podělit se o své schopnosti a dovednosti. Může přinášet také radost a dobrý pocit z poskytnuté pomoci druhým.

Dobrovolníkem v Charitě Ostrava se může stát kdokoli starší 15 let, kdo projeví zájem vykonávat pravidelně dobrovolnou činnost v rámci sociálních služeb pro seniory, lidi se zdravotním hendikepem a další klienti služeb, kteří jsou vděčni za společný rozhovor, čtení, hru, procházku apod. nebo se zapojit do souvisejících aktivit (kulturní, společenské, sbírkové akce, pomoc v Šatníku apod.).

Zájemci o dobrovolnictví se mohou dozvědět více na webu ostrava.charita.cz, nebo se kontaktovat s koordinátorkou Dobrovolnického centra Charity Ostrava: Veronika Curylová, e-mail: [email protected], tel: 596 783 011, 733 676 692.

Dobrovolnické centrum Charity Ostrava

Dobrovolnické centrum Charity Ostrava

Bezplatný seminář Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Mobilního hospice sv. Kryštofa nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti.

Získáte informace o tom, jak se nemocnému člověku podává strava, tekutiny a léky, jak se provádí osobní hygiena či polohování, jako prevence vzniku proleženin. Proběhnou také praktické ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je možno zapůjčit v charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další informace můžete nalézt na webu Charity Ostrava: ostrava.charita.cz

Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 17. 5. 2016 od 14.00 h v budově Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste předem u Mgr. Markéty Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mailem: [email protected]. Těšíme se na Vaši účast!

Web: http://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-17-5-2016/
Plakát: PDF

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]