Soutěžte jízdou do školy na kole!

V Ostravě se až do konce května koná soutěž pro dvojice žáků 9. tříd základních škol, kterou organizuje cyklokoordinátor s podporou statutárního města Ostravy. Nese název Do školy na kole a má dvě části – soutěž v pravidelnosti dojíždění a soutěž ve vzdálenosti dojíždění. Soutěž bude vyhodnocena v červnu 2016 a první tři dvojice v každé kategorii obdrží zajímavé ceny.

„Soutěžící musí samozřejmě dodržovat pravidla silničního provozu, podmínkou také je, aby měli vždy přilbu a správně vybavené jízdní kolo,“ uvedl cyklokoordinátor Martin Krejčí.

Cílem části v pravidelnosti dojíždění je zajištění pokud možno každodenního dojíždění dvojice do školy z domu a zpět ve dnech školního vyučování, pokud to klimatické podmínky a zdravotní stav dvojice dovolí. Žák doloží dojíždění fotografií na mobilním telefonu – tzv. selfie nebo jiným vhodným způsobem (ráno před domem s kolem, odpoledne před domem s kolem). Dojíždění do školy bude doloženo buď podpisem nebo fotografií školníka či jiného zaměstnance školy).

Část, týkající se vzdálenosti dojíždění, má za cíl překonání co nejdelší vzdálenosti během měsíce dojíždění na kole do školy a zpět. Podmínkou této soutěže není, že žák musí dojíždět každý den školního vyučování. Cesta do školy a zpět však musí být vykonávána pokud možno stejnou trasou. Žák doloží dojíždění stejným způsobem jako v případě soutěže o pravidelnosti dojíždění, přičemž součástí dokladu bude fotografie tachometru ráno před vyjetím do školy a odpoledne po dojetí domů. Po příjezdu do školy ověří údaj na tachometru školník nebo jiný zaměstnanec školy a to buď fotografií nebo zápisem.

Město tímto zároveň prosí řidiče, aby dbali zvýšené pozornosti v okolí škol a dávali pozor na soutěžící cyklisty ve žlutých výstražných vestách.

Převzato z webu ostrava.cz

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]