Komentovaná prohlídka Hrabové

Kulturní komise v Ostravě – Hrabové Vás zve na komentovanou prohlídku Hrabové s Tomášem Majlišem.

Sraz v 10.00 hod. u kostela sv. Kateřiny dne 28.5.2016
Délka prohlídky cca 90 min.
Vstup zdarma.

Projde­me místy spojenými s historií obce od stře­dověku až do nedávné mi­nu­losti. Přiblížíme si události spo­jené s jejím za­lo­žením a bohatou rybníkářskou a zemědělskou minulostí. Navštívíme také dochované památky jakými jsou kostel sv. Kateřiny, hasičská zbrojnice, nebo místní hostinec. Během prohlídky se budeme věnovat historii zdejšího školství a spol­kového života a projdeme se místy staré tramvajové trati, která měla podle původních plánů spojovat Ostravu s Brušperkem. Věnovat se budeme také výstavbě zdejší kolonie Vít­kovických žele­záren na Šíd­lovci, přiblí­žíme si historii hrabovského mlýna a také příběhy spojené s krimi­nálními činy a událostmi konce druhé světové války.

2 Komentáře

  1. Šárka Tomisová říká:

    Skvělé, ráda se zúčastním 🙂

  2. petr žižka říká:

    Jsem rád, Radku, že jsem ti na průvodce dal kontakt. Díky. P.

[email protected] [email protected]