Pilíky včera, dnes a zítra

Vladimír Slavík dnes na svém blogu zveřejnil prognózu Pilíků. Chtěl bych touto cestou upozornit na velice pěkný článek, který tímto příspěvkem doplním o text z roku 1992.

Vladimír Slavík píše:

Narazil jsem na jediný případ, kdy představitel naší radnice se zajímal konstruktivně o zachování Pilíků i pro další generace. Byl to ing. Rostislav Gavlas, zástupce starosty ing. Rundta  v r. 1992, který se v tehdejších Hrabovských listech zmiňuje o projektu, podle kterého by Oprechtický potok měl být napojen do současných nádrží Pilík 4,5 a měla by tak vzniknout rekreační nádrž.

 

Dána přednost ekologické variantě

Ing. Rostislav Gavlas zástupce starosty
Hrabovské listy (02/1992)

V polovině února byli občané z jižního konce Hrabové překvapeni vykácením stromů pod hrázemi Pilíků, které vytvářely přírodní ochrannou bariéru proti odvalům z Dolu Paskov.

Proč k tomu došlo a kdo k tomu dal souhlas?

Pro vysvětlení jsme přes Úřad města Ostravy došli až na Důl Paskov. Tento důl, v souladu s potřebami ochrany životního prostředí, zpracoval novou koncepci své činnosti v oblasti Pilíků. Ta vychází z několika ekologických studií a předpokládá postupnou přeměnu flotačních a čisticích nádrží v ekologické pásmo.

Jak by mělo toto území v budoucnu vypadat?

Prostor mezi Místeckou a Pilíkem č. 5 by měl být nadvýšen a lesnicky rekultivován. Oprechtický potok bude napojen do současných Pilíků č. 4 a 5, z kterých by měla vzniknout rekreační nádrž. Pilík č. 3 bude nadvýšen do úrovně Pilíku č. 2 a bude sloužit jako flotační nádrž. Po naplnění bude rovněž přeměněn v les. A co bude s Pilíky č. 1 a 2, které dnes nejvíce hyzdí krajinu? Projekt počítá s tím, že se zde rovněž vysází les.

Celá koncepce ozdravění Pilíků je natolik lákavá, že k ní dal své kladné stanovisko i UMOb Hrabová přesto, že Pilík č. 3 bude po dobu několika let flotační nádrží. Toto řešení se jeví pro obec jako vhodnější než výstavba nové flotační nádrže mezi Místeckou a Pilíkem č. 5, s jehož realizací úřad nesouhlasil. Dosud vynakládané úsilí odpovědných pracovníků Dolu Paskov zahájit všechny rekultivační práce na území Hrabové je, doufejme, zárukou reálnosti této koncepce.

Skácení stromů podél hrází bylo tedy provedeno v souladu s touto koncepcí. Lze se však pozastavit nad tím, že Úřad města Ostravy toto skácení povolil bez souhlasu našeho Úřadu městského obvodu v Hrabové a Důl Paskov je provedl ještě před nabytím platnosti tohoto povolení. Důvodem byla nutnost provést kácení v době vegetačního klidu proto, aby ještě letos mohly být provedeny terénní úpravy svahů a následně výsadba lesního porostu. Po tomto vysvětlení přijal náš úřad skácení stromů jako nezbytné, bez nutnosti vyvodit z celé akce důsledky.

Jeden komentář

  1. Michal Haladej říká:

    Dobry den, nemate nejake cerstve info ohledne uzemi Piliku po ukonceni cinnosti Dolu Paskov?
    Docetl jsem se, ze se cela oblast bude rekultivovat. Ale podrobnejsi informace jsem nedohledal.
    Dekuji

[email protected] [email protected]